Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 23. Практичне заняття. Християнські храми у житті середньовічних європейців

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Практичне заняття. Християнські храми у житті середньовічних європейців

1. Яке місце посідали храми у житті середньовічних людей

На основі тексту, документа й ілюстрацій поясніть, яку роль відігравав храм у житті людини Середньовіччя.

Середньовічні храми стали найважливішою ланкою, що пов’язувала людину з Богом. Своїми богослужіннями й церковним дзвоном храми встановлювали час праці та відпочинку, їжі й сну. визначали святкові дні й пости. У Середньовіччі навіть виникли такі вислови: "дзвони жнив", "дзвони збору врожаю".

Величезні величні храми приголомшували людину, зокрема, селян і ремісників, які звикли до темних і тісних осель. Урочисте богослужіння, музика і спів брали в полон їхню уяву. Через покаяння, що відбувалося в храмі, церква мала можливість стежити за кожним вчинком людини, словом і думкою, керувала нею в кожному кроці життя, тримаючи в тривозі за долю своєї душі.

Храми були місцем зібрань, укладення договорів й угод. У селах вони були іноді навіть фортецею, яку зміцнювали валом і ровом і де відсиджувалися від ворога. Перед соборами виступали проповідники, сперечалися професори і студенти, влаштовувалися театралізовані релігійні впставп-містерії на біблійні темп. У храмах знаходили притулок засуджені злочинці, туди рятувалися від переслідування ворогів.

Невеселе життя селянина і міського ремісника урізноманітнювалося церковними святами, службами та процесіями, у яких брали участь усі мешканці села чи весь цех зі своїми прапорами. Ремісник міг померти спокійно, знаючи, що своїми внесками в цехову касу він сплатив молитви священика в цеховій каплиці за його душу.

Купець гаряче молився перед небезпечною торговою подорожжю, лихвар — перед ризикованою позикою сеньйорові за великі відсотки. 1 всі обіцяли Мадонні, святим і церкві свічки та подарунки, якщо замислене принесе добрий прибуток.

Християнські собори були центрами громадського життя і мали вміщувати все міське населення, щоб захистити його в разі необхідності. Будова і зміцнення храму, на які йшли десятиліття, вважалося справою всієї громади. Кожна з церков будувалася за замовленням і на кошти міської общини.

1. Король на будівництві храму (мініатюра XIII ст.) 2. Богослужіння в монастирі (Швейцарія, XIV ст.) 3. Внутрішній інтер’єр собору (Кутане, Франція, Х///ст.) 4. Церковна театралізована літургія (середньовічні малюнки) 5. Релігійна містерія


2. Романська архітектура

Визначте особливості романської архітектури. За допомогою словника поясніть слова в тексті "базиліка", "неф", "апсида", "вітраж", "розети", "арабески", "барельєфи" "вівтар", "шпиль" та знайдіть ці деталі в зображеннях на ілюстраціях. Висловте власні враження від наведених пам’яток.

У X ст. в середньовічній культурі створюється єдиний загально європейський стиль — романський. Назва стилю походить від слова "Roma" — Рим, і пояснюється тим, що в середньовічному будівництві використовували архітектурні традиції давніх римлян.

 

Романський стиль — перший загальноєвропейський стиль в архітектурі (X — XII або XIII ст.), для якого характерні масивні споруди-фортеці.

 

Про романську архітектуру

Більшість романських храмів будувались у неспокійний час загарбницьких і громадянських війн. Якщо була потреба, храми ставали фортецею для захисту від ворогів.

У романському стилі, що є найстародавнішим і найглибшим, у середньовічній Європі переважає напівкругле склепіння, підтримуване грецькою колоною.

Якпм бп різьбленням та скульптурою не була прикрашена оболонка Собору, завжди під нею знаходиш римську базиліку. Це ті самі два нефи. На цій незмінвій основі кількість дзвіниць, шпилів змінюється безліч разів, відповідно до фантазії століття, народу, мистецтва.

Статуї, вітражі, розети, арабески, різьблені прикраси, барельєфи... Звідси дивовижна зовнішня різноманітність цих будов...

Стародавня сім’я похмурих, таємничих, приземкуватих храмів. наче придавлених круглим і широким склепінням, була пройнята військовим духом: могутні у своїй суворості й масивності стіип з вузькими вікнами, величезні ба пгш. Голоені елементи будівлі — міцні круглі арки, важки колони та стовпи, що підтримують дах.

 

Словник архітектурних термінів

Апсида — виступ будівлі, перекритий напівкуполом.

Арабески — впд орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів, який поширився в Європі під впливом арабського мистецтва.

Аркада — ряд однакових за обрисом арок, що спираються на стовпи або колони.

Базиліка — громадська споруда в Давньому Римі — прямокутна будівля, поділена колонами або стовпами зазвичай на три (інколи на п’ять) поздовжні частини — нефи, орієнтовані із заходу на схід.

Барельєф — скульптурна прикраса на плоских поверхнях.

Вівтар — головна частина християнської церкви.

Вітраж — твір образотворчого або декоративного мистецтва з різнокольорового скла та інших матеріалів, що пропускають світло.

Капітель — верхня частина колони.

Карниз — виступ, що завершує горішню частину стіни, або міститься над вікнами, дверима.

Ііеф — головна частина храму, обмежена з однієї чи з обох боків рядом колон.

Портал — архітектурно оформлений вхід до будинку.

Розета — у мистецтві й архітектурі — прикраса круглої форми у вигляді квітки, яка розпустилась.

Фасад — зовнішній вигляд споруди.

Фриз — декоративна смуга, що використовується в архітектурі.

Шпиль — вертикальне й гостроконечне завершення будівель у вигляді сильно витягнутого конуса

 

 

1. Абатство Св. Віктора в Джензі (Італія) 2. Церква Сан Лоренцо (Мантуя, Італія, XI ст.) 3. Аббатство Марія Лаах (Німеччина) 4. Адам і Єва (Франція, XII ст.) 5. Лев і людина. Деталь вікна собора (Німеччина, XII ст.) 6. Зображення Христа (Іспанія, XII ст.) 7. Тусканія, Сан (Гетро (будівництво розпочато в кінці XI ст., деталь фасада)


3. Готичні собори

На основі тексту, ілюстрацій і словника опишіть особливості готичного собору. Висловте власні враження від наведених пам’яток.

У XII—XV ст. зростання міст, технічний прогрес зумовили виникнення нового стилю архітектури — готичного. Термін "готика" (від — назви одного з германських племен — готи) ввели митці в епоху Відродження, виражаючи своє ставлення до варварської, як тоді вважали, архітектури Середньовіччя.

 

Готичний стиль — художній стиль (XII—XV (XVI) ст.), поширений у Західній і Центральній Європі, для архітектури якого властиві великі споруди зі стрілчастими склепіннями, значною кількістю кам'яного різьблення і скульптурних прикрас.

 

Про готичну архітектуру

Собор Паризької Богоматері

Насамперед, перед нами постають трп стрілчастих портали, а над ними — ажурвий карниз, неначе оздоблений мереживом із двадцяти восьми ніш із статуями королів, величезне центральне вікно-розетка між двома боковими вікнами і високий ряд арок.

...стрілчасте склепіння, принесене з Хрестових походіе. переможно лягло на широкі романські капітелі, призначені тримати тільки напівкруглі арки Стрілчасте склепінвя, неподільно пануючи відтоді, визначило стиль побудови собору.

Те, що мп тут казали пре фасад, слід сказати й про еєсь храм, я сказане про кафедральний собор Парижа стосується всіх християнських храмів середньовіччя. Усе в цьому мистецтві логічне й пропорційне

Палац правосуддя

Над головами подвійне стрілчасте склепіння, прикрашене дерев’яними скульптурами, із золотими геральдичними ліліями на блакитному тлі; під ногами мармурова підлога з білих та чорвпх плиток. За кілька кроків ... уздовж залу сім кслон підтримують двійчасте склепіння.

У високих стрілчастих вікнах — тисячобарвві вітражі, і все це — склепіння, колони, стіни, обрамлення вікон, панелі, двері, статуї — зверху донизу розкішно розцвічено блакиттю та золотом.

Істпнвим шедевром є, зокрема, невелика ажурна розета вад порталом. філігранна й вишукана, мовби зірка з мережива.

 

Прикраси соборів — рельєфи, скульптури, фрески, вітражі — справжня енциклопедія середньовічного світогляду і середньовічного життя. Наприклад, Шартрськпй собор прикрашають 9 тисяч скульптур. Тут переплітаються біблійні сюжети, античні образи, побутові сцени, язичницькі мотиви, фантастичні фігури.

Отже, для готичної архітектури було характерним:

— грандіозна висота;

— витіснення стіни великими просторовими вікнами;

— площинна поверхня стін зникає під "кам’яним мереживом"— скульптурою, що оздоблює стіну.

На основі тексту й ілюстрацій порівняйте романський і готичний собори.

 1. Поперечний розріз готичного собору 2. Собор Паризької Богоматері 3. Кельнський собор 4. Шартрський собор 5. Химери Собору Паризької богоматері 6. Усміхнений ангел. Рейнський собор 7. Фрагмент статуї Марії. Рейнський собор 8. Єкхарт і Ута. Собор в Наумбурзі 9. Фрагмент вітражу Богородиця. Собор в Шартрі

 

1. Знайдіть визначення для кожного із наведених нижче термінів. Наведіть конкретні приклади з матеріалу уроку, що ілюструють ці терміни.

Терміни: Стиль. Базиліка. Романський стиль. Готичний стиль. Вітраж.

Визначення:

а) антична і середньовічна будівля, що має форму витягнутого прямокутника, поділеного всередині двома повздовжніми рядами колон.

б) художній стиль Середньовіччя, що характеризувався легкими, гостроверхими будівлями, стрімко спрямованими вгору та численним оздобленням скульптурами, склом і витонченим різьбленням з каменю.

в) перший загальноєвропейський стиль {X—XIII ст.), для якого характерні масивні будівлі з великими опорами та маленькими вікнами.

г) малюнок на склі або візерунок з кольорового скла у вікнах, дверях тощо.

д) спільні риси, характерні для низки творів мистецтва чи літератури.

2. Знайдіть інформацію про 1 —2 пам'ятки романської або готичної архітектури і підготуйте текст уявної екскурсії.

3. Обговоріть:

• Які знання та уїління, набул під час вивчення цього розділу, були використані вами на цьому уроці?

• Чого нового ви навчились?

• Що вас найбільше вразило?

• Що ви можете розповісти про цей урок друзям чи батькам?

Перші два загальноєвропейські архітектурні стилі — романський і готичний — прийшли в Україну з Польщі, Угорщини та Чехії. На думку дослідників, низка українських храмів зберігає лише їх елементи. Риси романського стилю в поєднанні зі староукраїнською архітектурою можна побачити у церкві Св. Пантелеймона (XII ст.) в Галичі, Успенському соборі Єлецького монастиря Чернігова та ін.

Церква Св. Пантелеймона (XII ст.) в Галичі

Елементи готичного стилю збереглися у Луцькому замку, Львівському кафедральному костелі, церкві Святої Єлизавети в Хусті та храмі Вознесіння у Виноградові на Закарпатті, у готичних соборах міста Городок, що на Львівщині. Дерев'яні церкви періоду готики і донині запрошують мирян на Закарпатті.

1. Костел Різдва Пресвятої Богородиці в м. Стрий. Реконструкція XIX ст. 2. Церква Св. Єлизавети — пам’ятка архітектури доби готики в місті Хуст 3. Миколаївський костел у Вижнянах (1400—1651) (Львівщина)

1. Костел Різдва Пресвятої Богородиці в м. Стрий. Реконструкція XIX ст.

2. Церква Св. Єлизавети — пам’ятка архітектури доби готики в місті Хуст

3. Миколаївський костел у Вижнянах (1400—1651) (Львівщина)


 

Готуємося до уроку узагальнення та тематичного оцінювання

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ IV

"МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ"

• Пригадайте хронологічні межі поширення романського і готичного стилів, раннього Відродження, дати винайдення книгодрукування, церковного розколу: покажіть на карті університетські центри, територію поширення православ'я і католицизму, місцезнаходження най-відоміших пам'яток культури.

• Визначте основні напрями діяльності Р. Бекона, Й. Гутенберга, П. Абеляра, Данте, Ф. Петрарки, С. Боттічеллі, Донателло у світову культуру.

• Охарактеризуйте матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя, використовуючи поняття: "університет", "єретик", "інквізиція". "Відродження", "гуманізм", "романський стиль", "готичний стиль": вплив церкви на середньовічне суспільство.

• Опишіть навчання в середньовічних школах та університетах.

• Уявіть себе журналістом, який презентує публіці шедеври виставки "Романський і готичний храми". Спираючись на ілюстративний матеріал, уміщений на сторінках підручника, напишіть репортаж з цієї виставки. Не забудьте описати ваші власні враження та почуття.

Автор: admin от 1-01-2016, 12:59, Переглядів: 5220