Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 22. Раннє Відродження і гуманізм

НАРОДНА ОСВІТА

§ 22. Раннє Відродження і гуманізм

1. Причини появи раннього Відродження і гуманізму

Що називають Відродженням та гуманізмом? Який зв'язок між цими поняттями?

Протягом майже всього Середньовіччя панувало уявлення про людину як пасивного виконавця Божої волі. Однак в XIV ст. такі погляди вже суперечили швидкому розвитку середньовічного суспільства. У пошуках нових ідей мислителі насамперед звернулися до античності.

Захопившись творами Давньої Греції і Риму, вчені розшукували в монастирських бібліотеках праці стародавніх авторів, переписували й вивчали їх, розкопували античні статуї, відновлювали античні традиції. В античних творах вони побачили розвинуту', сильну людину, здатну змінювати світ на краще. Ці ідеї, співзвучні часу, були відроджені й поширені. Водночас досліджувалася й духовна спадщини інших народів.

На цьому підґрунті в XIV ст. в містах Північної та Центральної Італії,починається період, названий Відродженням, або французькою — Ренесансом.

 

Відродження — епоха в історії Європи (XIV—XVI). для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський (нецерковний) характер культури. Період XIV—XV ст. — називають Раннім Відродженням.

 

Батьківщиною Відродження стала Італія — спадкоємиця античної культури.

Учені, художники, мислителі Раннього Відродження сформулювали у своїх творах новий погляд на людину, закликали шанувати розум, намагалися довести, що вона здатна удосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники назвали гуманістами, а їх ідеї — гуманізмом.

 

Гуманізм (з латини "гуманус" — людяний, людський) — течія е західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошується повага до її природних прав.

 

Поява і поширення таких ідей були обумовлені важливими соціально-економічними та духовно-культурними зрушеннями, які відбувались у Північній та Центральній Італії.

Спираючись на схему, назвіть основні чинники, що спричинили появу Відродження, і поясніть на прикладах кожен з них. Визначте також прояви Відродження в Італії.

Розвиток середньовічної культури; Наявність античної спадщини; Зростання, могутність і самостійність італійських міст; Поява меценатів, городян, зацікавлених у розвитку культури; Раннє Відродження в Італії

Цікаво, що саме в цей час і з’явилося поняття Середньовіччя і сформувалося уявлення про ці часи, як темний період занепаду' між античністю і Відродженням.

Італійське Відродження подарувало світу видатних митців і вплинуло на інші європейські країни. Воно визначило основні ідеї гуманізму.

 


 

2. Основні ідеї раннього Відродження й гуманізму

Які основні риси гуманізму в добу Відродження?

 

Ставлення гуманістів до людини

Людина — найвища цінність, найкраще і головне творіння Бога. Ідеал гуманістів "універсальна людина"  есєбічно розвинена осо

бистість, яка досягла досконалості в різних сферах науки, у літературі, філософії, мистецтві.

Право кожної людини на індивідуальний, вільний розвиток, чуттєві радощі, на задоволення звичайних земних потреб.

Повага до людської гідності.

 

У цей період поступово руйнувалася така риса життя середньовічної людини, як корпоративність, тобто жорстке усвідомлення себе тільки частиною певного колективу, наприклад, селянської громади, цеху, рицарського ордену, університету або купецької гільдії. Твори гуманістів допомагали людині відчути себе самоцінною, неповторною індивідуальністю. Недарма саме в цей період з’являється трактат відомого гуманіста Італії Джованні делла Міраядолли "Промова про гідність людини".

Зіставте уривки із творів папи Інокентія III та італійського гуманіста Джованні делла Мірандолли. Як вони ілюструють різницю релігійного і гуманістичного світогляду?

 

Із твору Папи Інокентія ІІІ "Про зневагу до світу"

Усі шляхи людини сповнені праці і скорботи, і навіть не відпочиває розум її... Навряд чи є що-вебудь, що людина зрозуміла б повністю, що вона осягнула б ясно. Хіба тільки те знають цілком, що нічого не знають зовсім.

 

Із твору Джованні Піко Делла Мірандолла "Промова про гідність людини"

О дивне і піднесене призначення людини, якій дано досягнути того, що вона прагне, чого вона бажає. Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту, любила красу, захоплювалася її величчю... Людина може зростати та удосконалюватися за Власною волею. У ній є початки найрізноманітнішого життя.

 

Важливо зрозуміти, що діячі Відродження не ставили під сумнів християнську віру, проте поступово влада церкви, яка раніше охоплювала всі сфери життя людини, звужувалася до вирішення здебільшого релігійних питань. На зміну релігійному ідеалу аскета приходить новий герой — енергійна, самостійна, освічена людина.


3. Данте Аліг'єрі і Франческо Петрарка

Чому твори Данте і Петрарки називають гуманістичними?

Письменники-гуманісти не тільки копіювали античні зразки, а й самі створювали прекрасні твори, що стали безсмертними.

Данте Аліг’єрі (1265—1321) — видатний італійський поет і мислитель, один із засновників літературної італійської мовп. Його основний твір — "Божественну комедію" — вважають філософсько-літературним завершенням доби Середньовіччя в європейській культурі та провісником Відродження.

Предки Данте брати участь у заснуванні Флоренції та Хрестових походах, батько був впливовим політиком, тож не дивно, що й Данте брав участь в управлінні рідним містом. Він став першим серед мислителів, хто виступив за незалежність королівської влади від папства. Але в історії він назавжди залишиться автором "Божественної комедії".

Власне Данте вважав свою поему просто "Комедією". За тогочасною традицією, це були твори із сумним початком і щасливим фіналом. "Божественною" цей твір назвав пізніше італійський письменннк-гуманіст Джованні Боккаччо, підкресливши таким чином її велич, досконалість і значення. У трьох частинах ("Пекло", " Чистилище", "Рай") Даяте описує свою мандрівку до Бога. Цей твір є енциклопедією знань щодо епохи Середньовіччя. Головна ідея автора: розум і знання можуть допомогти людині пізнати свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину. Вона відображена останніми строфами поеми.

 

Були ж у мене крила надто кволі;

Але яскравість сяйва тут прийшла,

І міць зростала розуму і волі.

Уяву сила зрадила була.

Та, мов колеса, ясні і веселі.

Жадобу й волю долі повела

Любов, що водить сонце й зорні стелі".

" Текст цитується у перекладі Євгена Дроб'язко.

 

Як у скульптурі та образотворчому мистецтві відображено ставлення до поета його сучасників і нащадків? Доведіть, що в ілюстраціях до "Божественної комедії" Гюстава Доре" відображено світогляд Середньовіччя.

1. Доменіко ді Мікеліно. Данте з "Божественною комедією" 2. Сандро Боттічеллі. Портрет Данте 3. Пам'ятник Данте у Флоренції

1. Доменіко ді Мікеліно. Данте з "Божественною комедією"

2. Сандро Боттічеллі. Портрет Данте

3. Пам'ятник Данте у Флоренції

 

Гюстав Доре — французький художник та Ілюстратор XIX ст.

 

Франческо Петрарка (1304—1374) — великий італійський поет доби Відродження, учений, філософ та історик. Саме його вважають першим гуманістом, оскільки він наважився протиставити богослов’я знанням про людину. Петрарка уславився збіркою ліричних віршів-сонетів "Книга пісень", зверненими до своєї коханої Лаурп. Як і Данте, Петрарка не називав земну любов гріхом, а в в акав її Божим дарунком.

У своїй творчості Франческо Петрарка поєднав теми античності й Середньовіччя. Закоханий в античну культуру, він розшукував і відроджував твори давніх митців, наслідував великого оратора Цицерона, писав біографії відомих греків і римлян. Захоплені талантами поета, мешканці Риму поклали на голову Петрарки лавровий вінок. Так колись на Капіто-лійському пагорбі давні римляни увінчували своїх великих сучасників.

Яке враження справляє на вас сонет? Як і чому сучасники поета та нинішні покоління зберігають пам’ять про Петрарку?


 

4. Донателло i Сандро Боттічеллі

Складіть каталог (список) ілюстрацій, уміщених у підручнику. Доберіть з тексту параграфа або складіть самі коментар до картини, наприклад, "Твір Донателло... є шедевром епохи Відродження тому. що...".

Початок нового етапу розвитку мистецтва історики пов’язують із творчістю художників Джотто, Сандро Боттічеллі, архітектора Філіп-по Брунелескп та скульптора Донателло. Усі вони творили у Флоренції. Тому саме це італійське місто часто називають батьківщиною Відродження.

Провісником Відродження в образотворчому мистецтві був художник Джотто. На його фресках фігури біблійних персонажів охоплені живими людськими почуттями і пристрастями. До речі, цей митець був другом Данте, і той навіть зобразив його в " Божествен ні й комедії".

Філіппо Брунеллески — перший архітектор епохи Відродження. Йому вдалося зробити те, що виявилося не під силу багатьом іншим майстрам — він перекрив величезні™, понад сорок метрів у діаметрі, куполом флорентійський собор Святої Марії. До сьогодні цей собор вражає своєю красою і величчю.

Донателло (1386 — 1466) став першим скульптором від часів античності, якому 'вдалося відтворити красу' оголеного людського тіла. Такою є скульптура біблійного героя Давида, що переміг страшного велетня Голіафа. Ця скульптура стала першою, яку можна було оглядати з у'сіх боків, а не у стіні, як було прийнято раніше. Бронзовий Давид, більш ніж півтора метрів заввишки, став своєрідним символом Флоренції в бороть-

бі за свободу, був зображений оголеним. Майстер зміг дуже жваво зобразити гнучке мускулисте тіло юнака, який стоїть у розслабленій позі з мечем у руках, наступивши ногою на відрубану голову Голіафа.

1. Філіппо Брунеллески. Купол собора Санта Марии дель Фьоре 2. Джотто ді Бондоне. Втеча до Єгипту 3. Донателло. Статуя Давіда. Донателло. Скульптура в Уффіці

1. Філіппо Брунеллески. Купол собора Санта Марии дель Фьоре

2. Джотто ді Бондоне. Втеча до Єгипту

3. Донателло. Статуя Давіда. Донателло. Скульптура в Уффіці

Навіть для мистецтва епохи Відродження незвичайним є живопис Сандро Боттічеллі (справжнє Ім'я — Алесандроді Маріаноді Ванні Філіпепі) (1455—1510). Історики й до сьогодні сперечаються з приводу прізвиська Боттічеллі ("Бочонок"), яке, вірогідно, дісталося йому від старшого брата. Він створював портрети сучасників, за наказом папи розписував стіни Сікстинської капелли (Сікстинська капелла — храм, створений за наказом папи Сикста IV, звідси й назва). Одна з найвідоміших картин Ботічеллі — "Поклоніння волхвів", на думку істориків, зображає родину правителів Флоренції — Медичі, які були покровителями Боттічеллі. Одна з найкращих картин Ботічеллі — "Весна". Попри античний міфічний сюжет, пов’язаний з Венерою, картина відтворює земну красу, освячену любов’ю.

 

1. Що таке Відродження? Який період називаємо Раннім Відродженням?

2. Кого і чому називаємо гуманістами?

3. Які митці уславили літературу італійського Відродження?

4. Наведіть приклади визначних здобутків образотворчого мистецтва італійського Відродження.

5. Визначте основні досягнення митців раннього Відродження.

6. Висловте судження щодо причин і наслідків появи та розвитку гуманістичних ідей.

7. Про які зміни у світосприйнятті різних верств населення, на вашу думку, свідчать шедеври раннього Відродження?

 

1. Заповніть у зошиті таблицю "Діячі літератури і мистецтва раннього Відродження--.

2. Ознайомтеся з уривком до одного з творів Міранделло: "Шановні отці! Я прочитав у творах арабів, що коли Абдаллу Сарацина запитали, що йому здається найдивовижнішимусвіті, він відповів, що немає нічого кращого за людину-. Поміркуйте, як це співвідноситься з ідеями гуманістів.

 

Готуймося до практичного заняття

Пригадайте, які стилі архітектури ви вчили на уроках образотворчого мистецтва, у чому полягають їх особливості.

 

Автор: admin от 1-01-2016, 01:36, Переглядів: 10917