Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 20. Освіта, наукові дослідження та винаходи Середньовіччя

НАРОДНА ОСВІТА

§ 20. Освіта, наукові дослідження та винаходи Середньовіччя

1. Середньовічні школи та університети

Чим відрізнялась освіта Середньовіччя від освіти у Стародавньому світі?

У розвитку середньовічної освіти велику роль відігравало християнство. При монастирях і храмах відкривалися перші школи, головним предметом у яких було письмо. Зошитів тоді ще не було, й учні вчилися писати загостреною паличкою на покритих воском дощечках. У V—X ст. освічених людей у Європі було мало, і навіть не всі королі вміли читати й писати.

Роздивіться ілюстрації та опишіть клас середньовічної школи. Хто навчає школярів? Скільки дітей учиться? Які методи навчання використовуються?

середньовічна школа

Проаналізуйте схему та поясніть, чому названі явища спричинили поступове зростання потреби в освічених людях.

— розвиток ремесел і торгівлі

— розширення відносин між державами

— необхідність нової зброї

— необхідність здійснювати розрахунки та укладати документи

— потреба в наданні юридичних, банківських і медичних послуг

У XI—XII ст. з’явилися школи для всіх бажаючих, незалежно від їхньої національності й походження, де викладали "сім вільних мистецтв" . Вільними їх називали тому, що опановувати їх могли лише вільні люди, а мистецтвом вважалася діяльність, спрямована на осмислення, творче сприйняття навколишнього світу, що також робить людину вільною. Створена ще в Давньому Римі, така освіта діяла протягом усього Середньовіччя. Цикл навчальних предметів складався з двох частин — тривіума (Тривіум — перші три науки, якими мали опанувати студенти, від нього слова походить слово тривіальний — дуже простий) і квадрівіума.

Використайте схему та ілюстрацію для пояснення середньовічних предметів.

сім вільних мистецтв

 

У XII—XIII ст. викладачі й студенти міських шкіл почали створювати особливі об’єднання, що називалися університетами.

 

Університет (від лат. — сукупність, спільнота) — вищий навчальний заклад, де готують спеціалістів із різних галузей знань, ведеться наукова робота.

 

Університети не тільки давали високий рівень освіти і свободи, а й забезпечували розвиток науки, міста і навіть держави, у якій вони знаходилися. Найперші з них виникли в Болоньї (Італія), Парижі (Франція), Оксфорді (Англія). До кінця XV ст. в Європі було засновано більше 60 університетів. Університети самі обирали свого главу — ректора, самостійно визначали склад викладачів і могли судити своїх учнів. Учні називалися студентами, що з латини означає — старанно вчитися.

Покажіть на карті університетські центри. У яких державах їх було найбільше? Установіть динаміку (установити динаміку — означає, що треба віднайти, як змінювалася кількість університетів: збільшувалася чи зменшувалася у певний період) поширення університетів в епоху Середніх віків.

В університетах також вивчали "сім вільних мистецтв", але на вищому рівні. Провчившись п’ять-сім років, можна було вступити на старші факультети — богословський, юридичний і медичний. Основними заняттями вважалися лекції, що читалися вранці та ввечері. Ііід час лекції магістр читав уголос яку-небудь учену книгу, не дозволяючи собі ні на букву відступити від тексту.

інший вид занять — диспути — словесні двобої, де студенти вже мали право поставити запитання викладачу, виступити самі й навіть запропонувати тему "про що завгодно". Перемагав на диспуті не той, хто більше знав, а той, хто переконливіше говорпЕ.

Які традиції навчання відображають ілюстрації?

1. Дж. Да Леньяно. Лекція 8 Болонському університеті, деталь гробниці, XIVст. 2. Печатка Кембриджського університету (зображений ректор, який сидить між двома наглядачами, внизу міст через р. Кем), XIII ст. 3. Клас в університеті Німеччини, середина XIV ст. 4. Зустріч професорів Паризького університету, XIV ст. 5. Вид на Старий університет Болоньї, заснований 1088 р. 6. Диспут в університеті, XIV ст.

 

Більшість студентів жили в гуртожитках — коледжах, які утримував університет, церква ти багаті люди. Чимало студентів походили з городян, селян і небагатих рицарів, тому, аби заплатити за навчання і житло, вони змушені були заробляти уроками чи просити милостиню.

Навчання в усіх університетах велося латиною, тому студент міг почати своє навчання в одному університеті, а закінчити його в іншому місті чи в іншій країні.

Про що розповідають документи? Навіщо студенти прагнули отримати освіту?

 

Із твору невідомого автора про навчання в Парижі на початку XIII ст.

Майже всі паризькі школярі [студенти] займалися виключно тільки тим, щоб учитися і досліджувати щось нове.

Одні навчалися виключно для того, щоб знати, але це тільки цікавість, інші — аби прославитись, але це марнославність; нарешті, дехто вчився, щоб діставати пізніше вигоду, але це користолюбність. Дуже небагато, хто з них навчався, щоб здобувати науку або навчати інших.

 

 

Одним із найвідоміших докторів середньовічних університетів був Пьєр Абеляр (1079—1142). Лекції Абеляра користувалися неабиякою популярністю, і послухати та поспілкуватися з ніш йшли студенти з різних університетів Овропи. Доводячи, що людина має мислити і прагнути до нових знавсь, він пропонував учням не боятися захищати власну точку зору. Проте для багатьох сучасників Абеляр був цікавим через палке кохання до своєї учениці Елоїзи, яке він описав в книзі "Історія моїх поневірянь".


2. Початок наукових досліджень

Які зрушення відбулись у середньовічній науці?

Ще наприкінці ХІІ ст. в Західній Європі переважали знання, не підкріплені дослідною практикою. Ііроте життя потребувало не тільки теорій, а й практичних знань.

Провісником дослідної науки був оксфордський професор, монах Роджер Бекон (1214—1292).

Який підхід до науки засуджує, а який схвалює вчений? Які відкриття чи передбачення вдалося йому зробити? Поясніть, чому скульптор зобрв-зив Бекона саме так.

 

Уривки з творів Роджера Бекона

У старовинних книжках сказано, що алмаз можна розколоти за допомогою козячої крові. Я змочував алмаз козячою кров'ю, і в мене нічого не вийшло. Проте спосіб розколювати алмаз добре знають ювеліри..

Можна зробити візки без будь-якої худоби, які можуть котитися з неймовірною швидкістю; літальні машини, сидячи в яких, людина зможе приводити в рух крила, що ударяють по повітрю, подібно до пташиних. Прозорі тіла можна так обробити, що далекі тіла здаватимуться близькими, і навпаки. На неймовірній відстані можна буде читати найдрібніші літери, розглядати зорі.

Нема нічого гіднішого, ніж вивчення мудрості, яка відганяє темряву неуцтва, від цього залежить благо усього світу. Якою є людина у вивченні мудрості, такою вона є і в житті.

 

Статуя Роджера Бекона в Оксфорді

Статуя Роджера Бекона в Оксфорді

Твори Р. Бекона викликали жорстке неприйняття з боку католицького духовенства, за вироком церковного суду він майже 14 років просидів у в’язниці.

Вагомий внесок у розвиток дослідних знань зробила середньовічна алхімія, яка займалася пошуками "філософського каменю" — способу

виготовлення універсальних ліків, та перетворенням звичайних металів на срібло чп золото. Досліджуючи хімічні та фізичні особливості багатьох речовин, алхіміки отримали чимало сплавів і хімічних сполук, зокрема соду.

В епоху Хрестових походів розвинулися географічні знання, стали досконалішими географічні карти, з’явилися й перші географічні атласи. Ще в ХШ ст. венеціанець Марко Поло дослідив та описав Китай і Центральну Азію.

 


 

3. Винаходи Середньовіччя

Заповніть таблицю, визначивши, яких сфер життя людини стосувалися і яке значення мали відкриття, здійсненні середньовічними винахідниками.

 

Винаходи Середньовіччя

Вплив винаходів на середньовічне суспільство

Колісний плуг

 

Поширення вітряків

 

Перша плавка заліза в печі

 

Виробництво пороху

 

Винайдення вертикального ткацького верстата

 

Виготовлення окулярів, ножиць, скляних дзеркал , петель для і'удзиків дзвіниці.

 

Поява годинників на баштах міст

 

Перший власний папір, секрети виготовлення якого перейняли в арабів

 

Створення корабля — каравели, лоції — карти берегових ліній, астролябії — приладу для визначення місцезнаходження корабля

 

Спираючись на ілюстрації, поясніть, які досягнення Середньовіччя збагатили світову культуру.

1. Ткацький верстат. 2. Окуляри. 3. Джеркало. 4. Ножиці. 5. Лоція. 6. Вітряк. 7. Гармати. 8. Годинники. 9. Каравелла. 10. Астролябія


4. Винайдення книгодрукування

Розкажіть про долю Й. Гутенберга та його винаходу.

Батьком європейського книгодрукування став німецький винахідник Йоганн Гутенберг. У середині XV ст. він винайшов друкарський верстат і спеціальну фарбу для літер. Йоганн Гутенберг започаткував і традиції друкарського тексту: розміщення, шрифти, оздоблення тощо. Близько 1450 р. Гутенберг випустив першу друковану книжку — Біблію. Протягом трьох років він виготовив 180 примірників, з яких до нашого часу збереглося лише 48.

Йоганн Гутенберг

Портрет невідомого художника XVII ст.

Попри життєві труднощі, фінансову скруту, Гуттенберг ніколи не здавався, випускав підручники й календарі, не чекаючи визнання та винагород. На кінець XV ст. в Європі працювало майже 200 топографій у 69 містах. Полиці бібліотек заповнилися книжками з різних галузей знань, виданими різними європейськими мовами. Книжок стало більше, і вони вже не були такими дорогими, як рукописні. Книга стала доступною для різних верств населення, поширення інформації значно прискорилося.

Спираючись на ілюстрації, обґрунтуйте значення винаходу Йоганна Гутенберга.

Верстат Й. Гутенберга (сучасна історична реконструкція) Біблія Й. Гутенберга з музею в Майнці (Німеччина) Пам'ятник Й. Гутенбергу у Страсбурзі (Франція) Пам'ятник Й. Гутенбергу в Майнці (Німеччина)

1. Де і чому відкривалися перші школи?

2. Що таке університети і коли вони виникли?

3. Які наукові досліди і для чого здійснювали алхіміки?

4. Коли і ким було винайдено книгодрукування?

5. Чому в епоху Середньовіччя з'явилося прислів 'я "Вирости під різкою вчителя"?

6. Знайдіть на карті найближчі для українських юнаків університети. Чи зміг би український юнак вчитися в європейському університеті? Відповідь обґрунтуйте.

7. Уявіть собі диспут у середньовічному університеті. Напишіть короткий твір про цю подію, обравши для теми диспуту одну з відомих вам подій Середньовіччя.

8. Порівняйте шкільну і вищу освіти Середньовіччя та сучасності. Що між ними спільного, в чим вони різняться?

9. Охарактеризуйте внесок Р. Бекона та Й. Гутенберга у світову науку та освіту.

10. Доведіть, що книгодрукування — один із найважливіших винаходів в історії людства.

 

1. Напишіть промову на диспут (6—7 речень), у якій стверджуватиметься необхідність вивчення однієї з семи вільних наук. Якби ви складали такий список за сучасними шкільними предметами, то який поділ на нижчі та вищі науки могли запропонувати?

2. Дізнайтеся, у яких містах і країнах поставлені пам’ятники книгам. Підготуйте невелику розповідь про один з них.

 

Сорбонна

Один із найстаріших і найвідоміших університетів Європи та світу, що знаходиться в столиці Франції — Парижі, називається Сорбонна. А чому власне Сорбонна, а не традиційно — Паризький університет?

На початку XIII ст. в Парижі вже існував університет, у якому викладали відомі на той час вчені. Багато юнаків з різних країн Європи, різних національностей і станів, навчалися тут. Нелегко їм жилося в новому місті, адже ніяких стипендій у той час не було. У середині ХНІ ст. Робер де Сор-бон, духівник короля Людоеика IX Святого, заснував при університеті колеж для дітей із бідних сімей. У ньому навчалися та жили і студенти, і викладачі. Поступово навколо колежу об’єдналися різні навчальні заклади, а назва Сорбонна поширилася на весь університет.

 

Автор: admin от 1-01-2016, 00:55, Переглядів: 20905