Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 4. Утворення «варварських королівств»

НАРОДНА ОСВІТА

§ 4. Утворення «варварських королівств»

Пригадайте, де і коли з’явилися племена вестготів та остготів. Коли і за яких обставин Римська імперія розділилася на Західні і Східну? Де і за яких умов виникло християнство?

ОСТГОТИ В ІТАЛІЇ.

Після перевороту 476 р. Італію завоювали остготи. Ці племена в 493 р. утворили на Апеннінському півострові своє королівство на чолі з королем Тео-доріхом. Центр королівства був у Равенні.

Королівство проіснувало до 555 р.

ВИНИКНЕННЯ ФРАНКСЬКОГО КОРОЛІВСТВА.

Германські племена франків жили на землях уздовж нижньої течії Рейну. На чолі кожного племені стояв військовий вождь.

У V ст. серед франкських вождів висунувся хитрий, обачливий і жорстокий Хлодвіг (481-511 pp.) із роду Меровея. Правителів із цього роду називали Меровінгами.

Франків приваблювали родючі рівнини сусідньої Галлії. Вони мріяли захопити там землю і худобу, дорогу зброю та бойових коней. Вступивши в союз із вождями інших племен, Хлодвіг повів франків у похід на Галлію.

У 486 р. поблизу міста Суассона франки розбили військо римлян і підкорили собі північну частину Галлії. Пізніше вони захопили південь країни, а також багато германських племен на схід від Рейну.

Франки жили невеликими селищами. Кожна сім’я займала таку ділянку, яку могла обробити самотужки.

Завоювавши Галлію, франки не відбирали в місцевих землевласників їхню власність, тому багато представників місцевої знаті визнали владу Хлодвіга. Ця знать допомагала Хлодвігу правити країною, крім того, багаті римляни поріднилися з франкськими вождями.

Близько 500 р. франки створили державу. Хлодвіг став королем — єдиним верховним правителем держави. Йому підкорялося населення всієї країни. Король передавав владу в спадок своїм синам. За злочини, вчинені проти короля, карали стратою.

Король сам вирішував важливі державні справи, радячись лише з представниками заможної знаті. Про його рішення повідомляли рядових франків на військових оглядах, що здійснювалися щорічно навесні.

Під час війни збиралося ополчення з вільних франків. Але постійною військовою силою була королівська дружина.

У кожну область Хлодвіг призначав правителів-графів. Вони збирали з населення податки, командували загонами воїнів, вершили суд, але найвищим суддею був король.

За часів Хлодвіга була складена «Салічна правда» — перелік правових норм, на яких ґрунтувався суспільний лад як родового, так і раннього державного періоду. Більшість її статей присвячена злочинам проти особистості та майна. Ці статті встановлювали покарання за крадіжку свиней, рогатої худоби, коней, собак, рабів, за підпал, зруйнування огорож.

«Салічна правда» передбачала суворі покарання, великі штрафи за вбивство, тілесні пошкодження. Наприклад, за вбивство раба з челяді штраф становив ЗО солідів, напів-вільного — 100, вільного франка — 200, графа чи королівського чиновника — 300 солідів. Це були великі суми, адже за один солід можна було купити однорічного бичка.

Хлодвіг і його спадкоємці для зміцнення своєї влади роздавали королівські землі як нагороду за службу своїм прибічникам і дружинникам. Знатні люди ставали великими землевласниками. На їхніх полях працювали раби і колони. Вони набирали собі загони воїнів і наділяли їх землею. Поступово вільні франки були позбавлені своїх прав.

Перед смертю Хлодвіг розділив Франкське королівство між своїми синами. Його нащадки постійно воювали між собою й сусідами. У 843 р. розкол держави був закріплений у договорі, укладеному у Вердені онуками Карла Великого.

Правонаступниками імперії стали три королівства: Західнофранкське, Східнофранкське і Серединне (майбутні Франція, Німеччина і частково Італія).

АНГЛО-САКСОНСЬКІ КОРОЛІВСТВА. Стародавні жителі острова Англія називалися бриттами.

Історії відомий один із знаменитих вождів бриттів — Артур. Після того як римські війська на початку V ст. захопили острів, на бриттів почали нападати германські племена саксів, англів і ютів. Вони жили між Ельбою і Рейном та на Ютландському півострові. Опір бриттів очолив Артур. Англосаксонські завоювання Британії тривали понад 150 років і закінчилися на початку VII ст.

Під час завоювання англо-сакси знищили частину населення, частина була витіснена на західні землі острова, решту ж перетворили на рабів і залежних людей. Деякі племена бриттів із часом почали переселятися на півострів Армори-ка в північно-західній Галлії, що пізніше став називатися Бретань.

Повну незалежність від англо-сак-сів зберегло кельтське населення Ірландії.

У результаті англосаксонського завоювання на території Британії утворилося сім невеликих королівств англо-саксів, що постійно ворогували між собою. Всі ці королівства були ранньофеодальними державами.

Основним заняттям англо-саксів було землеробство, займалися вони і скотарством, рибальством, мисливством, орали землю важким плугом. Сіяли озиму пшеницю, жито, ячмінь, овес, боби, горох. Рівень розвитку господарства в англо-саксів у VII-VIII ст. був приблизно таким самим, як у франків у V-VI ст., тому що вплив римських порядків на англо-саксів був досить незначним.

У англо-саксів тривалий час зберігалися общинні відносини. Вільні селяни-общинники брали участь у народних зборах, володіли зброєю і становили основу військового ополчення. Виділялись і знатні люди, що поступово перетворювались на великих землевласників. Крім вільних селян, існували залежні люди і раби.

На чолі кожної англо-саксонської держави стояв король. Його влада була обмежена «Радою мудрих», що складалася з представників знаті. «Рада мудрих» затверджувала закони і була верховним судом королівства. Вона обирала короля і могла його усунути. Водночас, сильною була роль общини. На її зборах під головуванням виборного старости вирішувалися всі найважливіші питання.

Між державами велася постійна боротьба за титул верховного короля.

У 829 р. Екберт, король молодого князівства, об’єднав під своєю владою всі англо-саксонські королівства і прийняв титул верховного короля. На цей час в основному завершився процес злиття англо-саксів і вцілілих після завоювання бриттів в один народ.

Ще наприкінці VI ст. до Британії прибули посланці папи римського для поширення християнства. На острові було засновано багато монастирів, що стали осередками церковної освіти та літератури. Християнізація привела до появи в англо-саксів латинської писемності.

Таблиця 1

«ВАРВАРСЬКІ КОРОЛІВСТВА»

НА ТЕРЕНАХ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Народи

Територія

Заснування

держави

Занепад держави

Англи, юти і сакси

Південна та Центральна Британія

V ст.

 

Бургунди

Долина Родану

V ст.

534 р. — завоювання франками

Франки

Галлія

Кінець V ст.

 

Лангобарди

Північна та Центральна Італія

Кінець VI ст.

774 р. — завоювання франками

Остготи (східні готи)

Італія, Сицилія та Ілірія

Кінець V ст.

536-555 pp. — завоювання Візантією

Вандали

Північна

Африка

Перша половина V ст.

534 р. -завоювання Візантією

Вестготи (західні готи)

Південна Галлія та Іспанія

Перша половина V ст.

507 р. — завоювання Південної Галлії франками 711 -718 pp. — завоювання Іспанії арабами

УМІЮ ПРАЦЮВАТИ З КАРТОЮ

1.    Покажіть на карті, вміщеній нас. 31, абоу вашому атласі всідержави, зазначені втабл. 1.

2.    Покажіть території, в яких, на вашу думку, були найбільш зацікавлені візантійські царі. Поясніть, чому ви так вважаєте.

3.    Визначте, у межах якої держави опинилося місто Рим.

4.    Зіставте карту «варварських королівств» у VI ст. з картою провінцій Римської імперії (для цього треба взяти підручникабо атлас історії Стародавнього світу, 6-й клас). Зверніть увагу на території, що розташовувалися в межах імперії та поза нею й утворилися в V-VI ст. Які зовнішні чинники, на вашу думку, сприяли занепаду Західної Римської імперії?

ІРЛАНДСЬКА ЦЕРКВА.

Перші християни з’явилися на території Ірландії приблизно на початку V ст. Християнство було принесено на ці землі святим Патриком, християнином кельтського походження.

За свідченням одного галльського автора, у часи навали на Галлію спочатку Аттіли, а потім готів, вандалів і Аларі-ха «всі вчені люди, що були по цей бік моря, повтікали в заморські країни, надто в Ірландію, і всюди, де з’являлися, вони приносили населенню тих країв величезний розвиток у науках». Саме ці «вчені люди» знайшли притулок в Ірландії і принесли сюди ті досягнення цивілізації, що зникали на континенті.

В Ірландії протягом VI-VIII ст. зберігалися знання грецької та латинської мов. Церковні книги Святого Письма були написані латинською, тому вона збереглася тут як «мова Святого Письма».

Духовне життя в Ірландії було зосереджене в монастирях. Тут обдаровані діти вивчали священні тексти. Таким чином, монастирі були і школами. Протягом цього відрізка часу класична правильна латинь найкраще зберігалась у монастирях Ірландії. На континенті європейці вивчали живу латину, що відійшла від норм класичної мови і переживала процес поділу на окремі романські мови. Справжнє відродження християнства на континенті стало можливим саме завдяки активній діяльності ірландських проповідників.

Починаючи з VI ст., ірландські ченці, наслідуючи біблійного Авраама, зрікалися всіх земних зв’язків, йшли в Англію,

Галлію, навіть в Італію та Палестину.

ЖИВА ІСТОРІЯ:

документи, особистості, цікаві подробиці

У той час багато церков було пограбовано військом Хлод-віга... .

І от вороги викрали з однієї церкви разом з іншими церковними прикрасами надзвичайно велику і красиву чашу. А єпископ цієї церкви послав до короля просити, щоб, якщо не можна його церкві одержати інші священні посудини, то, принаймні, одержала б хоч (згадану) чашу. Вислухавши це прохання, король сказав посланцю: «Йди за нами в Суассон, тому що там будуть ділити все захоплене. Якщо мені випаде за жеребом і посудина, яку просить святий отець, я виконаю (його прохання)». І от, прибувши в Суассон, король сказав, склавши посередині всю здобич: «Прошу вас, найхоробріші воїни, не відмовтеся дати мені, крім поділу, хоча б цю посудину», — він мав на увазі згадану вище чашу. Коли король сказав це, ті, що мали здоровий глузд відповіли: «Все, що ми бачимо тут, великий король, належить тобі, як і самі ми покірні твоїй владі. Роби все, що тобі забажається, тому що ніхто не може опиратися твоїй владі». Коли вони так сказали, один легковажний, заздрісний і запальний із голосним лементом підняв сокиру і розрубав чашу, сказавши: «Нічого з цього не одержиш, крім того, що належить тобі за жеребом». Всі були цим здивовані, але король затаїв образу під покірливістю та терпінням. Приховавши в серці рану, він узяв чашу і передав її посланцю єпископа.

Минув рік, і він наказав зібратися всьому війську зі зброєю, щоб показати на березневому полі, наскільки справно тримають цю зброю. І от, коли обходив там ряди, підійшов до того, хто розрубив чашу, і сказав йому: «Ніхто не тримає так неохайно зброю, як ти, бо і спис твій, і меч, і сокира — все нікуди не годиться», — і, вирвавши у нього сокиру, кинув її на землю. А коли той нахилився, щоб підняти її, король, змахнув своєю сокирою, розрубив йому голову: «Так, — сказав він, — ти вчинив із чашею в Суассоні». А коли той помер, повелів усім розійтися по домівках, викликавши ще більший до себе страх.

Багато вів він війн і багато здобув перемог..

Поміркуйте, чому ніхто не виступив проти Хлодвіга, коли він убив воїна. Про що свідчить цей випадок?

ЗНАЮ МИНУЛЕ - ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ - РОЗУМІЮ МАЙБУТНЄ:

Запитання й завдання

Знаю і систематизую нову інформацію:

1.    Коли Італія була завойована остготами?

2.    Коли було утворено Франкську державу на чолі з Хлодвігом?

3.    Розкажіть про внутрішній устрій Франкської держави та розвиток господарства.

4.    Що таке «Салічна правда»?

5.    Як утворилися англо-саксонські королівства?

Мислю творчо і самостійно:

6.    Чи існував насправді король Артур? Використовуючи різні джерела, проведіть власне дослідження. Про його результати розкажіть у класі.

Умію працювати з картою:

7.    Покажіть на карті територію, яку заселяли англо-сакси.

Обговоріть у групі:

8. Який вплив мала ірландська церква на розвиток суспільства?

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас І. Я. Щупак

Автор: admin от 21-08-2015, 02:12, Переглядів: 2494