Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 5. Візантійська імперія

НАРОДНА ОСВІТА

§ 5. Візантійська імперія

1. Народження Візантії

Обговоріть у класі, що ви вже знаєте про Візантію. Коротко запишіть цю інформацію на дошці. Порівняйте свої знання на початку й наприкінці вивчення цієї частини параграфа.

Знаємо

Дізналися

   

Східна Римська імперія, яка утворилась у IV ст., зуміла захистити свої кордони і встояла перед натиском варварів. В епоху Середньовіччя вона мала назву Римська (Ромейська) імперія. І жителі себе гордо іменували римлянами (ромеями), хоч і розмовляли здебільшого грецькою. До речі, слов’яни їх називали часто греками, як і християнську релігію, завезену з Візантії, — грецькою. А Візантією цю державу почали називати лише в XV ст.: від імені колишньої грецької колонії Візантій, на місці якої був побудований Константинополь — столиця Східної Римської імперії.

Кілька століть поспіль Константинополь був найбільшим містом у Європі, уособленням величі та процвітання, недарма сучасники називали його «Другий Рим» або «око і центр Землі».

У різні періоди Східна Римська імперія володіла територіями в Європі,

Азії та Африці. Держава перебувала на перехресті торговельних шляхів: суходолом простували сотні караванів, у місцеву гавань — Золотий Ріг — заходили десятки кораблів, навантажених різноманітними товарами.

Що вразило мандрівника у візантійській торгівлі? Спираючись на текст документа й зображення, дайте назву малюнкові та поясніть її.

ІЗ ЗАПИСОК МАНДРІВНИКА ПРО КОНСТАНТИНОПОЛЬ (XII ст.)

Половина міста оточена морем, а половина — сушею. Сюди приїздять купці з Месопотамії, Персії, усіх царств землі Єгипетської, Палестини, Русі, Угорщини, Іспанії... Цьому гомінкому місту немає рівних, за винятком Багдада. Там є храм Святої Софії. У жодному храмі світу не зустрінеш стільки багатств, скільки тут... Біля стін палацу є місце розваги царя — іподром7.

З усієї грецької землі привозять сюди товари. Башти наповнюються золотом, шовковими і пурпурними тканинами... Кажуть, що прибутки цього міста від здавання внайми крамниць і ринків та мита з торговців досягають щоденно 20 тисяч золотих монет. Ця країна така велика і багата усілякими плодами, а також хлібом, м’ясом і вином, що жодна країна не зрівняється з нею.

Від початку Візантія була багатонаціональною державою. Тут жили греки й італійці, слов’яни й германці, тюрки, сирійці та араби, і кожен з цих народів зробив свій внесок у візантійську історію.

Іподром — місце, де відбувалось випробування коней та проводились кінноспортивні змагання.

2. Правління Юстиніана

На основі тексту визначте, чому правління Юстиніана називалося «золотим віком» Візантії.

Вершини своєї слави і могутності Візантія досягла за правління імператора Юстиніана І (527—565). Незнатного походження, він зумів досягти престолу завдяки своєму дядькові — імператору.

З початку свого правління Юстиніан плекав мрію відродити Римську імперію. Цьому він присвятив усю свою діяльність. За рідкісну працездатність Юстиніана прозвали «імператором, який ніколи не спить». Талановитий та енергійний політик, Юстиніан вдало добирав собі помічників. Дружиною імператора стала розумна і владна акторка Феодора.

Ще на початку правління Юстиніан придушив могутнє народне повстання, спричинене зростанням податків та свавіллям імператорських чиновників. Воно увійшло в історію під назвою «Ніка», що з грецької означає «перемога», — таким було гасло повсталих. Надалі імператор провів реформи і зміцнив внутрішнє становище держави. Він обмежив права великих землевласників, заборонивши знаті захоплювати селянські землі.

За його наказом кращі візантійські юристи зібрали й опрацювали багато римських законів. Разом із постановами самого імператора вони були записані у збірник, що дістав назву «Кодекс Юстиніана»8. Відтоді на всій території Візантії діяли єдині закони і єдина судова система.

Юстиніан зробив спробу відновити Римську імперію в колишніх межах і приєднав до своїх володінь імперії Італію, Північну Африку, частину Піренейського півострова. Для зміцнення кордонів імперії була збудована безперервна лінія фортець. Однак величезна держава, створена силою зброї, була неміцною.

Кодекс — збірка законів.

Знайдіть території, приєднані до Візантії за Юстиніана. У яких частинах світу вони містяться? Як ви думаєте, які переваги та які проблеми принесли імперії територіальні придбання Юстиніана?

3. Візантія в ХІ-ХV ст.

Визначте основні періоди розвитку Візантії в XI—XV ст.

Після смерті Юстиніана Візантія поступово втратила більшість своїх володінь. У наступні століття вона боролася зі слов’янами та арабами, в ХІ ст. турки-сельджуки9 розгромили ромейську армію, взяли в полон імператора та захопили майже всю Малу Азію.

На рубежі ХІ-ХІІ ст. Візантія знову досягла процвітання. Територія імперії зростала, ожили міста, розвивалося сільське господарство.

Проте попереду на Візантію чекали важкі випробування. На початку ХІІІ ст. після багатомісячної облоги Константинополь був захоплений рицарями-хрестоносцями10. Унаслідок цього на місці колишньої величезної імперії утворилося кілька невеликих держав.

Хоча в середині ХІІІ ст. Візантійську імперію було відроджено, але це вже була інша країна. Від потужної імперії, могутність якої була підірвана тривалими війнами, залишилася лише невелика територія, що тільки назвою нагадувала про колишню велич. У 1453 р. турки-османи

Турки-сельджуки — загальна назва тюркських племен, об’єднаних у Х ст. Сельджуком — засновником однойменної династії.

Детальніше про походи рицарів-хрестоносців ви дізнаєтесь у § 14.

під керівництвом Мехмеда II Завойовника заволоділи Константинополем. Візантійська імперія загинула.

Захоплений Константинополь переможці перейменували на Стамбул. На місці Візантійської утворилась Османська імперія. А загибель Візантії деякі історики вважають кінцем Середньовіччя.

4. Культура Візантії

Складіть розгорнутий план пункту. Спираючись на план, обговоріть з однокласниками культурні досягнення Візантії.

Культура Візантії, що має світове значення, виникла внаслідок унікального злиття кількох традицій — античної, християнської і країн Сходу. Це поєднання різних цивілізацій і обумовило її неповторність.

У Візантії поважали освічених людей.

Школи існували в містах, при церквах і монастирях. Не тільки знать, а й пересічні городяни прагнули дати своїм дітям освіту, адже писемна людина завжди могла заробити собі на життя переписуванням документів чи складанням скарг і прохань. В освічених людях був зацікавлений імператор, якому для управління величезною державою потрібні були грамотні чиновники.

Візантійські автори прагнули створювати свої книги за зразком давньоримських істориків. Такою є книга «Історія війн Юстиніана з персами, вандалами і готами», яку написав візантійський історик Прокопій Кесарійський.

Візантійські вчені створювали праці з географії, астрономії, математики. Лев Математик уперше застосував літерні позначення для вираження арифметичних дій. Цей учений прославився й винайденням світлового телеграфу, призначеного для передачі повідомлень на великі відстані.

Особливою гордістю ромеїв був «грецький вогонь». Знання з хімії дозволило візантійським ученим створити запальну суміш, що горіла навіть на воді, знищуючи ворожі судна. Склад і виробництво «грецького вогню» трималися візантійцями в глибокій таємниці.

У який спосіб візантійці використовували нову зброю? Чому її застосування було небезпечним для супротивника?

Розвивалися у Візантії також архітектура й живопис. Площі та вулиці Константинополя прикрашали античні статуї героїв і язичницьких богів. Тут здіймалися чудові палаци імператора і знаті, громадські будівлі.

Опишіть споруди, зображені на середньовічному малюнку. Припустіть, яке враження справляв Константинополь на сучасників. Зробіть висновки.

Особливо багато будівель було зведено за Юстиніана І. Саме він наказав спорудити найбільший у той час храм християнського світу — собор Святої Софії Премудрості Божої.

Назвіть види мистецтва Візантії, що представлені на ілюстраціях. Про що розповідають візуальні джерела?

Камея — ювелірна прикраса у вигляді випуклих зображень, зроблених на дорогоцінних каменях чи морських раковинах.

Загалом візантійська культура мала великий вплив на країни Європи. Візантія пережила Західну Римську імперію на ціле тисячоліття. Недарма історики часто називають її «мостом» між Стародавнім світом та Середньовіччям.

1.    Як називали себе візантійці? Чому?

2.    Чому VI ст. називають «часом Юстиніана»?

3.    Яких успіхів досягли візантійські вчені та митці?

4.    Поміркуйте, які риси характеру допомогли Юстиніану стати Великим.

5.    Поясніть, чому територія Візантії постійно змінювалася.

6.    Як ви вважаєте, чому історики називають Візантію «мостом» між Стародавнім світом та Середньовіччям?

1.    Доведіть, що Константинополь був одним із найбагатших та найкрасивіших міст тогочасного світу.

2.    Які вам відомі сторінки історії Київської Русі, пов’язані з Візантією?

3.    Що символізував Собор Святої Софії Премудрості Божої? Чому його називають нерукотворним дивом? Підготуйте віртуальну екскурсію по знаменитому Собору.

Як жили візантійці

Зазвичай міські житла візантійців були різноманітно вмебльовані. На відміну від давніх римлян, візантійці сиділи за столами на стільцях, а відпочивали у високих кріслах, ставлячи ноги на підставки. Одяг зберігали у скринях, а шафи для одягу були тільки в палацах. Дерев’яні ліжка з високими узголів’ями в багатих будинках покривали пуховими матрацами. Поверх них клали килими або шкури. Світло проникало в житло крізь вікна; у багатих будинках вони були засклені. Ввечері засвічували олійні світильники.

Міські бідняки тулилися в жалюгідних комірках, які опалювалися жаровнею з вугіллям, а обстановка складалася з покритої ганчір’ям лежанки.

Візантійці мало цікавилися громадськими справами, зосередившись на сім’ї. Одружувались рано: юнаки в 14-15 років, дівчата ще раніше. Заручини часто відбувалися між дітьми з волі батьків. Покірність батькові, шанування матері вважались обов’язком.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас О.І. Пометун, Ю.Б. Малієнко

 

Автор: admin от 19-08-2015, 21:22, Переглядів: 4488