Народна Освіта » Біологія » § 3. Будова та функції тканин у тварин

НАРОДНА ОСВІТА

§ 3. Будова та функції тканин у тварин

Ви дізнаєтеся про те, що являють собою тканини у тварин, які є різновиди тканин, які функції вони виконують.

 

З яких тканин складається тіло тварини?

 

Клітини у тварин, як і в рослин, об’єднані в тканини. Тканина — це сукупність клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною

речовиною, яку вони виділяють.

Тіло тварин складеться з таких тканин: епітеліальна, сполучна, м’язова і нервова. Клітини кожної тканини відрізняються будовою і функціями.

Епітеліальна тканина (мал. 5) утворює покриви тіла тварин, вистилає порожнини тіла та внутрішніх органів. Різні типи епітеліальної тканини можуть складатися з одного або кількох шарів щільно прилеглих клітин, між якими майже немає міжклітинної речовини. Епітеліальні тканини містяться у верхньому шарі шкіри тварин і захищають їхнє тіло від пошкоджень.

Епітелій кишечника всмоктує поживні речовини. Епітелій, яким утворена поверхня органів дихання, бере участь у газообміні, а епітелій органів виділення — у виведенні з організму шкідливих продуктів обміну речовин. Різноманітні залози тваринного організму складаються з епітеліальних тканин. Тому піт, жовч і шлунковий сік утворюються особливим видом епітелію.

Сполучна тканина виконує опорну, підтримуючу та захисну функції. З цієї тканини складаються хрящі, кістки, сухожилля, зв’язки. Особливістю сполучної тканини (мал. 6) є те, що навколо її клітин є багато міжклітинної речовини.

Сполучна тканина, що входить до складу скелета, підтримує тіло, є його опорою, захищає внутрішні органи. В жировій сполучній тканині відкладаються запасні поживні речовини у вигляді жиру.

Особливий тип сполучної тканини — це кров. Кров забезпечує внутрішній зв’язок між органами: від органів, що здійснюють газообмін, до всіх інших органів і тканин вона переносить кисень, а від них до органів, що здійснюють газообмін, — вуглекислий газ. Кров переносить поживні речовини від кишечника і транспортує до органів виділення шкідливі продукти життєдіяльності організму.

 

М’язова тканина (мал. 7) складається з видовжених клітин, які у відповідь на подразнення нервової системи здатні скорочуватися. Завдяки м’язовій тканині (скелетним м’язам) здійснюється рух тварини (переміщення у просторі всього тіла або його окремих частин). М’язи надають тілу певної форми, підтримують та захищають внутрішні органи.

Посмугована м’язова тканина складає скелетні м’язи. її м’язові клітини дуже довгі, багатоядерні, а також на них добре помітні поперечні смуги (мал. 7,1). Внутрішні органи тварин мають гладку м’язову тканину, що складається з витягнутих одноядерних клітин (мал. 7, 2).

Нервова тканина складається з нервових клітин — нейронів (мал. 8). Тіла нейронів мають зірчасту форму та довгі і короткі відростки. Вони здатні сприймати подразнення та проводити збудження до м’язів, шкіри та інших тканин і органів.

 

Висновки

 

1.    Тканина — це сукупність клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють.

2.    Основними тканинами організму тварин є епітеліальна, м’язова, нервова і сполучна тканини.

 

Терміни і поняття

 

Епітеліальна тканина, кров, м’язова тканина, нервова тканина, сполучна тканина, тканина.

 

 Контрольні запитання

1.    Які типи тканин розрізняють у тварин?

2.    Які функції виконують епітеліальні тканини?

3.    Назвіть подібності та відмінності епітеліальних тканин, що зображені на мап. 5?

4.    Яка головна відмінність у будові епітеліальної і сполучної тканин?

5.    Яка тканина транспортує речовини по організму? До якого типу тканин вона належить?

6.    Назвіть види м’язової тканини? Які функції вони виконують?

 

 Завдання

 

1.    Пригадайте, які тканини є у рослин. Які з них виконують функції, що подібні до функцій таких тваринних тканин: а) епітеліальної, б)сполучної кісткової, в) крові.

2.    Чому в рослин немає тканин, що подібні до м’язових? Як це пов’язано з будовою рослинної клітини?

3.    Нейрони — зірчасті клітини, що мають відростки. Поясніть, як це відповідає функціям нервової тканини.

 

Це матеріал з підручника Біологія 7 клас Костіков та ін.

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 15-08-2015, 16:38, Переглядів: 8522