Народна Освіта » Материалы за 12.02.2017

НАРОДНА ОСВІТАВалентність хімічних елементів

Автор: admin от 12-02-2017, 11:38, переглянуло: 50076

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• складати формули бінарних сполук за валентністю;

• визначати валентність хімічних елементів за формулами бінарних сполук;

Категорія: Хімія

 


Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали

Автор: admin от 12-02-2017, 11:37, переглянуло: 1903

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• висловлювати судження про багатоманітність речовин;

• аналізувати якісний та кількісний склад простих і складних речовин;

Категорія: Хімія

 


Хімічні формули речовин

Автор: admin от 12-02-2017, 11:37, переглянуло: 3378

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• описувати й порівнювати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

• пояснювати зміст хімічних формул.

Категорія: Хімія

 


Маса атома. ктомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

Автор: admin от 12-02-2017, 11:36, переглянуло: 2735

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

  • назвати еталон маси атомів;
  • пояснити доцільність застосування поняття «атомна одиниця маси»;

Категорія: Хімія

 


Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Автор: admin от 12-02-2017, 11:35, переглянуло: 12513

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснити зміст поняття «хімічний елемент»;

Категорія: Хімія

 


Атом, його склад

Автор: admin от 12-02-2017, 11:35, переглянуло: 2088

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• описати склад атома;

• характеризувати протони, нейтрони, електрони.

Категорія: Хімія

 


Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

Автор: admin от 12-02-2017, 11:33, переглянуло: 13703

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• розрізняти чисті речовини та суміші;

• класифікувати суміші на однорідні й неоднорідні;

Категорія: Хімія

 


Фізичні властивості речовин

Автор: admin от 12-02-2017, 11:32, переглянуло: 2807

Усе пізнається через порівняння.

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете

• визначати, описувати, порівнювати фізичні властивості речовин.

Категорія: Хімія

 


Як вивчають речовини

Автор: admin от 12-02-2017, 11:31, переглянуло: 2560

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• розвинути уявлення про спостереження та експеримент, вимірювання й моделювання як методи вивчення речовин у хімії;

• свідомо й цілеспрямовано застосовувати їх для вивчення хімічних сполук і явищ.

Категорія: Хімія

 


Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули, атоми

Автор: admin от 12-02-2017, 11:31, переглянуло: 4745

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• розвинути уявлення про фізичні тіла, речовини, матеріали, молекули, атоми;

Категорія: Хімія