Народна Освіта » Материалы за 14.11.2016

НАРОДНА ОСВІТАРозмноження тварин. Статеві клітини тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:40, переглянуло: 6221

Розмноження — основна властивість живих організмів, відтворення подібних до себе. Завдяки розмноженню забезпечується безперервність і спадкоємність життя. Це один з найскладніших процесів життєдіяльності.

Категорія: Біологія

 


Органи чуття, їхнє значення

Автор: admin от 14-11-2016, 05:40, переглянуло: 18994

Органи чуття — це спеціальні органи, які здатні сприймати подразнення навколишнього середовища й самого організму. Розрізняють такі органи чуття: органи зору, слуху, рівноваги, нюху, смаку, дотику тощо.

Категорія: Біологія

 


Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:39, переглянуло: 7354

В основі поведінки тварин лежить така властивість живих організмів, як подразливість — здатність організму змінюватись у разі зміни зовнішнього середовища. Вона притаманна кожному окремому організму й кожній живій клітині багатоклітинного організму.

Категорія: Біологія

 


Покриви тіла тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:39, переглянуло: 18419

Тварини мешкають у різних середовищах існування, де на них діють усілякі чинники. Іноді ми дивуємося, як можна існувати в тих чи інших умовах. Захистити організм від небезпечного впливу факторів зовнішнього середовища тваринам допомагають покриви тіла.

Категорія: Біологія

 


Типи симетрії у тварин. Способи руху тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:38, переглянуло: 18836

Усі живі організми, що нас оточують, підпорядковуються законам симетрії. Симетрія (від грец. «симетрія» — відповідність) — це пропорційність або гармонія в розташуванні однакових частин.

Категорія: Біологія

 


Опорно-рухова система. Скелет

Автор: admin от 14-11-2016, 05:38, переглянуло: 6138

Опорно-рухова система притаманна всім тваринам. У різних тварин різні органи опори й руху, які зумовлюють певну форму та розміри тіла. Особливості будови опорно-рухової системи тварин залежать від їхніх умов існування.

Категорія: Біологія

 


Виділення у тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:37, переглянуло: 13443

У процесі обміну речовин в організмах тварин постійно утворюються речовини, які можуть бути для них шкідливими. Саме тому тваринам потрібно постійно видаляти їх з організму. Для цього в їхньому організмі є спеціальна видільна система.

Категорія: Біологія

 


Транспорт речовин у тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:37, переглянуло: 7655

Транспорт речовин необхідний для багатоклітинних організмів. Цю функцію у більшості тварин виконує кровоносна система. Розрізняють незамкне-ну й замкнену кровоносні системи, які виконують важливі функції в організмі тварин.

Категорія: Біологія

 


Дихальні системи тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:36, переглянуло: 12321

Дихання — одна з основних властивостей живих організмів, частина обміну речовин. Завдяки диханню тварини отримують енергію для своєї життєдіяльності.

Категорія: Біологія

 


Особливості обміну речовин та травні системи тварин

Автор: admin от 14-11-2016, 05:36, переглянуло: 5092

Однією з основних властивостей тварин як живих організмів є обмін речовин. Тварини є гетеро-трофами. У процесі еволюції вони пристосувалися до певних умов існування й отримання енергії через їжу, що відбувається завдяки травленню. Травлення здійснюється органами травної системи.

Категорія: Біологія