Народна Освіта » Материалы за 21.10.2016

НАРОДНА ОСВІТАСтупінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:04, переглянуло: 19431

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• розрізняти валентність і ступінь окиснення елемента;

• визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

• складати хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;

Категорія: Хімія

 


Кристалічні ґратки

Автор: admin от 21-10-2016, 03:02, переглянуло: 5234

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• називатитипи кристалічних ґраток;

• наводити прикладисполук з атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

• характеризуватиособливості кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;

• обґрунтовуватифізичні властивості речовин залежно від їхньої будови;

Категорія: Хімія

 


Йони. Йонный зв'язок, його утворення

Автор: admin от 21-10-2016, 03:02, переглянуло: 7266

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• наводити прикладисполук з йонним хімічним зв'язком;

• пояснюватиутворення йонного зв'язку;

• характеризуватийого особливості.

Категорія: Хімія

 


Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв'язок

Автор: admin от 21-10-2016, 03:01, переглянуло: 2166

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• наводити прикладисполук із ковалентним (полярним і неполярним) хімічним зв'язком;

• пояснюватиутворення ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків;

• обґрунтовуватиприроду хімічних зв'язків;

Категорія: Хімія

 


Значення періодичного закону

Автор: admin от 21-10-2016, 03:00, переглянуло: 2646

Після опрацювання параграфа ви зможете оцінити наукове значення періодичного закону.

Значення періодичного закону важко переоцінити. Майже 40 років Дмитро Іванович Менделєєв (рис. 11.1) працював над його відкриттям і вдосконаленням.

Категорія: Хімія

 


Як схарактеризувати хімічний елемент за його положенням у періодичній системі

Автор: admin от 21-10-2016, 02:59, переглянуло: 4564

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватихімічний елемент за його положенням у періодичній системі;

• аналізуватиінформацію, закладену в періодичній системі, та використовувати її для характеризування хімічного елемента.

Категорія: Хімія

 


Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

Автор: admin от 21-10-2016, 02:58, переглянуло: 3589

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• аналізуватиінформацію, закладену в періодичній системі;

• використовуватиїї для характеристики хімічного елемента; класифікації елементів, визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин, визначення хімічного характеру оксидів, гідратів оксидів, сполук елементів з Гідрогеном;

• обґрунтовуватифізичну сутність періодичного закону.

Категорія: Хімія

 


Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Поняття про радіус атома

Автор: admin от 21-10-2016, 02:58, переглянуло: 2837

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватистан електронів у атомах та будову електронних оболонок атомів хімічних елементів;

• розрізняти s- і р-електронні орбіталі за розміром і формою;

• складатиелектронні формули атомів та їхній графічний варіант;

• пояснювати суть поняття «радіус атома»;

Категорія: Хімія

 


Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

Автор: admin от 21-10-2016, 02:57, переглянуло: 1570

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• розрізняти атомне ядро, електрони, протони, нейтрони;

• характеризувати склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів у нукліді);

• сформулювати сучасне означення періодичного закону.

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи хімічних елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 02:55, переглянуло: 4338

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• описати структуру періодичної системи;

• розрізняти періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи.

Категорія: Хімія