Народна Освіта » Материалы за 21.10.2016

НАРОДНА ОСВІТАХімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

Автор: admin от 21-10-2016, 03:12, переглянуло: 6576

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватихімічні властивості лугів і складативідповідні рівняння реакцій;

• розпізнаватидослідним шляхом луги за допомогою індикаторів.

Категорія: Хімія

 


Основи: поширеність, склад, назви, фізичні властивості

Автор: admin от 21-10-2016, 03:11, переглянуло: 2201

Після вивчення параграфа ви зможете:

• називатиоснови за сучасною науковою українською хімічною номенклатурою;

• наводити прикладирозчинних і нерозчинних основ, розрізнятиїх;

• складатиформули цих сполук;

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:11, переглянуло: 5668

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• класифікуватиоксиди;

• наводити прикладиосновних, кислотних, амфотерних оксидів;

• характеризуватихімічні властивості основних, кислотних, амфотерних оксидів і складати відповідні рівняння реакцій;

Категорія: Хімія

 


Оксиди

Автор: admin от 21-10-2016, 03:10, переглянуло: 1592

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• називати оксиди за сучасною науковою українською номенклатурою;

• складати хімічні формули оксидів;

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Автор: admin от 21-10-2016, 03:09, переглянуло: 5796

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• обчислюватиза хімічними рівняннями кількість речовини, масу та об'єм газу за відомою кількістю речовини, масою, об'ємом газу одного з реагентів чи продуктів реакції.

Категорія: Хімія

 


Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура

Автор: admin от 21-10-2016, 03:07, переглянуло: 4398

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• пояснити потребу в класифікації неорганічних речовин;

• назвати основні класи неорганічних сполук.

Категорія: Хімія

 


Відносна густина газів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:07, переглянуло: 2987

Після опрацювання параграфа ви зможете обчислювати відносну густину одного газу за іншим.

Густина — важлива кількісна характеристика газів. Потрібно знати її, щоб правильно використовувати газуваті речовини в практичній діяльності, на виробництві й у побуті.

Категорія: Хімія

 


Молярний об'єм газів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:06, переглянуло: 2263

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• назвати молярний об'єм газів за нормальних умов;

• встановити взаємозв’язок між фізичними величинами - масою, молярною масою, об'ємом, кількістю речовини;

• обчислювати об'єм газу за нормальних умов.

Категорія: Хімія

 


Молярна маса

Автор: admin от 21-10-2016, 03:05, переглянуло: 2205

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• установлювати взаємозв’язокміж фізичними величинами - масою, молярною масою, кількістю речовини;

• обчислюватиза хімічною формулою молярну масу, масу і кількість речовини.

Категорія: Хімія

 


Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро

Автор: admin от 21-10-2016, 03:04, переглянуло: 2260

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• назватиодиницю вимірювання кількості речовини;

• пояснитисутність фізичної величини «кількість речовини»;

• обчислюватичисло атомів (йонів, молекул тощо) у певній кількості речовини та кількість речовини за певним числом цих структурних одиниць.

Категорія: Хімія