Народна Освіта » Материалы за 16.10.2016

НАРОДНА ОСВІТАЦикл з лічильником

Автор: admin от 16-10-2016, 16:07, переглянуло: 19889

1.    Які процеси називають циклічними? Наведіть приклади.

2.    Що таке цикл в алгоритмі? Що таке тіло циклу?

3.    Який вигляд має команда циклу Повторити N разів? Як вона виконується?

Категорія: Інформатика

 


Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі

Автор: admin от 16-10-2016, 16:06, переглянуло: 11526

1. Який вигляд мають команди повного і неповного розгалуження в Object Pascal і як вони виконуються?

2. Які властивості напису і поля ви знаєте, що визначають їх значення, як їх можна змінити?

3. Для чого використовувалися в програмах, з якими ви працювали, прапорці, поля з розкривними списками, перемикачі?

Категорія: Інформатика

 


Алгоритми з розгалуженнями

Автор: admin от 16-10-2016, 16:05, переглянуло: 20888

1. Які вирази називають логічними? Яких значень вони можуть набувати?

2. Назвіть логічні операції. Наведіть таблицю істинності для кожної з них.

3. Що таке розгалуження? Які види розгалуження ви знаєте? Чим вони різняться між собою?

Категорія: Інформатика

 


Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції

Автор: admin от 16-10-2016, 16:05, переглянуло: 24232

1. Що таке висловлювання? Яке висловлювання вважається істинним, а яке -хибним?

2. Які ви знаєте властивості змінної?

3. Що визначає тип змінної? Які ви знаєте типи числових змінних?

Категорія: Інформатика

 


Налагодження проекту

Автор: admin от 16-10-2016, 16:04, переглянуло: 4980

1.    Яке призначення компілятора? Які особливості його роботи?

2.    Які помилки називають синтаксичними? Як вони виявляються на етапі компіляції проекту?

3.    Як відкрити раніше створений проект?

Категорія: Інформатика

 


Поле. Величини, сталі і змінні величини. Властивості змінних

Автор: admin от 16-10-2016, 16:03, переглянуло: 9450

1. Для чого використовується команда присвоювання? Який вигляд може мати ця команда?

2. Які властивості має компонент напис? Що визначають значення цих властивостей?

3. Які властивості має компонент кнопка? Що визначають значення цих властивостей?

Категорія: Інформатика

 


Напис

Автор: admin от 16-10-2016, 16:02, переглянуло: 6470

1. Які властивості кнопки ви знаєте? Як змінити значення її властивостей до початку виконання проекту і під час його виконання?

2. Які події можуть відбуватися з кнопкою? У чому полягає кожна з них?

3. Які відмінності властивостей кнопки і форми ви знаєте?

Категорія: Інформатика

 


Кнопка

Автор: admin от 16-10-2016, 16:02, переглянуло: 7297

1. Які властивості форми ви знаєте? Як змінити значення її властивостей до початку виконання проекту і під час його виконання?

2. Які події можуть відбуватися з формою (вікном)? У чому полягає кожна з них?

3. Що таке обробник події? Як його створити? Як його виконати?

Категорія: Інформатика

 


Події. Обробники подій

Автор: admin от 16-10-2016, 16:01, переглянуло: 16157

1.    Що таке комп’ютерна програма?

2.    Що таке форма? Назвіть кілька її властивостей.

3.    Яке призначення програми-компілятора і які етапи її виконання?

Категорія: Інформатика

 


Комп'ютерні програми і мови програмування

Автор: admin от 16-10-2016, 16:01, переглянуло: 9451

1.    Що таке алгоритм? Що таке система команд виконавця алгоритму? У чому полягає формальність виконання алгоритму виконавцем?

2.    Що таке комп’ютерна програма?

3.    Яку мову програмування ви вивчали в попередніх класах? Пригадайте кілька команд цієї мови програмування.

Категорія: Інформатика