Народна Освіта » Материалы за 07.10.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 12. Створення аудіо- та відеофрагментів. Знайомство з Windows Movie Maker

Автор: admin от 7-10-2016, 20:18, переглянуло: 3732

Windows Movie Maker — це стандартний відеоредактор деяких версій ОС Windows, призначений для створення, редагування і монтажу відео. Розглянемо основні елементи інтерфейсу програми (рис. 12.1).

Категорія: Інформатика

 


§ 11. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа

Автор: admin от 7-10-2016, 20:18, переглянуло: 8802

Для роботи з об’єктами мультимедіа використовують різні програми. Одні з них призначені для імпортування або відтворення відео та / або аудіо, інші — для редагування мультимедійних даних, зміни форматів відео- та аудіофайлів тощо.

Програми для опрацювання аудіоданих

Категорія: Інформатика

 


§ 10. Ознайомлення з форматами відео-та аудіофайлів

Автор: admin от 7-10-2016, 20:17, переглянуло: 4998

Згадаємо, що під поняттям мультимедіа розуміють поєднання повідомлень, поданих у різний спосіб. Об’єктами мультимедіа є текст, графічні зображення, звук, відео, анімація.

До пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання, належать мобільні телефони, мультимедійні дошки та проектори, ві-деокамери, акустичні системи тощо. З кожним роком кількість таких пристроїв збільшується.

Мультимедіа застосовують у різних галузях: кіно, телебаченні, рекламі, освіті, медицині тощо.

Файли мультимедіа опрацьовують за допомогою різних комп’ютерних програм і зберігають у спеціальних форматах. Ви вже навчилися користуватися деякими з них, наприклад програмами для створення комп’ютерних презентацій, мультимедійним програвачем, графічним редактором тощо.

1. Що таке мультимедіа?

2. Що є об’єктами мультимедіа?

3. Наведіть приклади пристроїв мультимедіа.

4. Назвіть галузі застосування мультимедіа.

5. Що називають графічним редактором?

6. Яка програма призначена для перегляду відео?

У цьому розділі ви навчитеся працювати з такими об'єктами мультимедіа, як аудіо та відео, опануєте процес створення відеокліпу й способи розміщення матеріалів в Інтернеті.

Категорія: Інформатика

 


§ 9. Оформлення документів. Структура складного текстового документа

Автор: admin от 7-10-2016, 20:16, переглянуло: 5928

Форматування великих за обсягом і складних за структурою документів займає багато часу. Щоб прискорити процес форматування таких документів, зручно застосовувати стильове оформлення.

Стильове оформлення документа

Категорія: Інформатика

 


§ 8. Опрацювання текстового документа, що містить різні об’єкти

Автор: admin от 7-10-2016, 20:16, переглянуло: 1584

Текстовий документ Word може містити текстові та графічні об’єкти. Розглянемо роботу з об’єктами детальніше.

Робота з колонками

Категорія: Інформатика

 


§ 7. Таблиці в текстовому документі

Автор: admin от 7-10-2016, 20:15, переглянуло: 1592

Для впорядкування і наочного подання даних у текстовому документі часто використовують таблиці. Дані, подані у вигляді таблиці, є більш зручними для сприйняття.

створення таблиці

Категорія: Інформатика

 


§ 6. Списки в текстовому документі

Автор: admin от 7-10-2016, 20:14, переглянуло: 5482

ПОВТОРЮЄМО

Ви вже маєте навички роботи з документом у середовищі текстового редактора Блокнот і текстового процесора Word. Знаєте, що документ може містити різні текстові об’єкти, основними з яких є символ і абзац.

Кожен об’єкт має певні властивості. Властивостями символа є шрифт, накреслення, розмір і колір; абзац має такі властивості, як вирівнювання, міжрядковий інтервал, відступи тощо. Значення властивостей можна змінювати.

Ви вмієте також виконувати операції над текстовими об’єктами: редагувати (видаляти, додавати, переміщувати, копіювати), формату-вати (встановлювати шрифт, змінювати колір і накреслення символів, розташування абзаців тощо), вставляти графічні об’єкти в документ.

1. З яким текстовим процесором ви вже працювали?

2. Назвіть об’єкти текстового документа.

3. Які операції можна виконувати над текстовими об’єктами?

4. Які властивості має символ?

5. Які властивості має абзац?

6. Що таке форматування текстового документа?

У цьому розділі ви ознайомитеся з такими об'єктами текстового документа, як таблиця, список, формула, недруковані знаки, посилання, колонтитули, а також навчитеся оформлювати складні документи.

Категорія: Інформатика

 


§ 5. Програмне забезпечення комп’ютера

Автор: admin от 7-10-2016, 20:14, переглянуло: 4280

Ми ознайомилися з апаратною складовою комп’ютера. Та комп’ютер не може працювати без програм, тому розглянемо другу його складову — програмну.

Програмним забезпеченням називають сукупність програм, призначених для забезпечення роботи інформаційної системи.

Програмне забезпечення (ПЗ) поділяють на системне, прикладне та службове.

Категорія: Інформатика

 


§ 4. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера

Автор: admin от 7-10-2016, 20:07, переглянуло: 4148

Більшість сучасних комп’ютерів побудовано за принципами, які обґрунтував американський учений Джон фон Нейман (рис. 4.1) ще у 1948 році. Відтоді змінився зовнішній вигляд комп’ютерів, з’явилися нові пристрої. Але загальна схема роботи комп’ютера не змінилася (рис. 4.2).

Категорія: Інформатика

 


§ 3. Історія опрацювання інформаційних об'єктів

Автор: admin от 7-10-2016, 20:06, переглянуло: 5025

Історія людства нерозривно пов’язана з інформаційними процесами. Для полегшення опрацювання інформації (зокрема, таких інформаційних об’єктів, як звук, зображення, тексти, числа) люди здавна розробляли різноманітні засоби.

Етапи розвитку обчислювальних засобів

Категорія: Інформатика