Народна Освіта » Материалы за 07.10.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 22. Створення найпростішого проекту. Поняття проекту

Автор: admin от 7-10-2016, 20:26, переглянуло: 4811

Для розв’язання конкретних задач користувача існує багато прикладних програм (застосунків). Прикладна програма, як правило, складається з багатьох файлів, кожен з яких має певне призначення. Набір файлів у певному середовищі програмування, необхідних для створення прикладної програми, називають проектом.

Категорія: Інформатика

 


§ 21. Знайомство із середовищем програмування

Автор: admin от 7-10-2016, 20:26, переглянуло: 4234

У 5-7 класах ви знайомились із алгоритмами і складали програми в навчальному програмному середовищі.

Алгоритм — це чітко визначена послідовність команд для розв’язування певної задачі. Алгоритми можна подавати словесним і графічним способами, а також у вигляді програми, записаної певною мовою програмування.

Мова програмування — це штучна мова, яка являє собою систему позначень і правил для запису алгоритмів у формі, придатній для їх виконання на комп’ютері.

Для зручної розробки програм існують спеціальні засоби створення — системи програмування.

1. Що таке програма?

2. Що таке програмування?

3. Що таке мова програмування?

4. З якими мовами програмування ви вже знайомі?

5. Що таке система програмування?

Опрацювавши цей розділ, ви навчитеся створювати програми з цікавим інтерфейсом, використовуючи широкі можливості середовища з візуальним конструктором інтерфейсу користувача.

Категорія: Інформатика

 


§ 20. Діаграми і графіки

Автор: admin от 7-10-2016, 20:25, переглянуло: 1740

Діаграми

В Excel включені спеціальні засоби, названі діловою графікою, які дозволяють зобразити табличні дані в графічному вигляді.

В Excel існує велика кількість стандартних діаграм, серед яких виділяють три основні різновиди: кругову, стовпчасту, графік (рис. 20.1).

Категорія: Інформатика

 


§ 19. Розширені фільтри. Проміжні підсумки

Автор: admin от 7-10-2016, 20:25, переглянуло: 2218

Нехай потрібно отримати дані про успішність учнів, які мають оцінки більші від 9 балів з алгебри або інформатики. Застосування фільтрів з умовою (> 9) до стовпців Алгебра, Інформатика дозволить побачити лише рядок Петренко, тоді як заданим критеріям відповідають рядки:

Іванов, Петренко, Сидоров (рис. 19.1).

Категорія: Інформатика

 


§ 18. Упорядкування даних. Умовне форматування

Автор: admin от 7-10-2016, 20:24, переглянуло: 3351

Зазвичай дані електронної таблиці, отримані в результаті розрахунків або після введення з клавіатури, потребують упорядкування й систематизації.

Сортування даних

Категорія: Інформатика

 


§ 17. Параметри сторінки. Друкування таблиці

Автор: admin от 7-10-2016, 20:23, переглянуло: 3938

Перед тим, як надрукувати електронну таблицю, слід встановити параметри сторінки. У табличному процесорі Excel таке налаштування здійснюється, як у текстовому процесорі Word.

встановлення параметрів сторінки

Категорія: Інформатика

 


§ 16. Математичні та статистичні функції

Автор: admin от 7-10-2016, 20:23, переглянуло: 2781

Математичні функції використовують для виконання різних математичних обчислень. З повним переліком математичних функцій можна ознайомитись на вкладці Функції у групі Бібліотека функцій.

математичні функції

Категорія: Інформатика

 


§ 15. Логічні функції. Класифікація функцій

Автор: admin от 7-10-2016, 20:21, переглянуло: 2581

У формулах Excel для опрацювання даних можна використовувати велику кількість вбудованих функцій, кожна з яких має унікальне ім’я. За категорією функції поділяються на математичні, статистичні, логічні, фінансові тощо.

Дані, які опрацьовує функція, називають аргументами.

Категорія: Інформатика

 


§ 14. Типи посилань на комірки в табличному процесорі Excel

Автор: admin от 7-10-2016, 20:21, переглянуло: 10753

Ви вже ознайомилися з табличним процесором Excel — прикладною програмою для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Документ Excel називається робочою книгою, вона складається з аркушів. Аркуш містить електронну таблицю, що складається із рядків і стовпців. На перетині рядків і стовпців електронної таблиці утворюються комірки. Кожна комірка має адресу, що складається із заголовка стовпця і номера рядка.

Комірки можуть містити дані різних типів: текстові, числові тощо, а також формули, призначені для виконання обчислень над даними. Будь-яка формула починається знаком «=» (дорівнює) і може містити певні значення, адреси комірок, вбудовані функції, знаки арифметичних і логічних операцій.

1. Що таке табличний процесор?

2. З чого складається адреса комірки?

3. Чи можуть збігатися адреси комірок?

4. Що можуть містити комірки електронної таблиці?

5. Для чого призначені формули?

6. З якого знака починається запис формули в табличному процесорі Excel?

У цьому розділі ви продовжите ознайомлення з функціями для опрацювання даних в електронних таблицях, розглянете методи опрацювання й упорядкування табличних даних.

Категорія: Інформатика

 


§ 13. Опрацювання, зберігання та розміщення відеокліпу в Інтернеті

Автор: admin от 7-10-2016, 20:20, переглянуло: 1862

Щоб під час перегляду відео уникнути різкої зміни одного фрагмента іншим, використовують переходи; для налаштування особливого стилю показу відеофрагмента додають відеоефекти.

Додавання до відеокліпу відеоефектів

Категорія: Інформатика