Народна Освіта » Материалы за 07.10.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 32. Величини символьного типу

Автор: admin от 7-10-2016, 22:39, переглянуло: 2114

Для величини, значенням якої є окремий символ, використовують символьний тип (Char). Як вам уже відомо, кожен символ має свій номер, який називають його кодом.

Таким чином, значенням змінної символьного типу може бути будь-який символ із таблиці кодів: літера; цифра; розділовий знак, а також службові символи, які не відображаються на екрані.

Категорія: Інформатика

 


§ 31. Величини логічного типу

Автор: admin от 7-10-2016, 22:29, переглянуло: 2791

Прості умови

Простий логічний вираз (проста умова) утворюється за допомогою операції відношення.

Категорія: Інформатика

 


§ 30. Величини дійсних типів

Автор: admin от 7-10-2016, 22:29, переглянуло: 2129

Дійсні типи даних

Даними дійсних типів можуть бути будь-які дійсні числа із певного діапазону. Вони займають у пам’яті комп’ютера від 4 до 10 байтів. Характеристики деяких дійсних типів.

Категорія: Інформатика

 


§ 29. Величини цілих типів

Автор: admin от 7-10-2016, 22:28, переглянуло: 2268

Цілі типи даних

Дані цілих типів — це цілі числа, які можуть використовуватися в арифметичних виразах і займають у пам’яті комп’ютера від 1 до 8 байтів. Характеристики деяких цілих типів.

Категорія: Інформатика

 


§ 28. Елементи керування для введення даних

Автор: admin от 7-10-2016, 22:28, переглянуло: 4697

Для введення даних користувачем і виведення результатів роботи програми використовують компонент Edit (рис. 28.1), що являє собою однорядкове текстове поле.

Категорія: Інформатика

 


§ 27. Величини та їхні властивості

Автор: admin от 7-10-2016, 22:27, переглянуло: 3173

 

Комп’ютер як виконавець опрацьовує дані за певною програмою. Окремий інформаційний об’єкт, наприклад число, символ, називають величиною. З курсу фізики та математики ви вже знайомі з такими величинами, як швидкість руху, відстань та ін., знаєте, що вони бувають сталими і змінними. Величина, що характеризує стан деякого об’єкта, є базовим поняттям математичних і природничих наук. Усі дії в програмуванні виконуються з певними величинами.

Будь-яка величина, яку опрацьовує програма, займає певне місце в пам’яті комп’ютера. Значення величини — це дані, що зберігаються в цих комірках пам’яті.

1. Під час вивчення яких навчальних предметів ви зустрічалися з поняттям величини?

2. Наведіть приклади величин.

3. Які бувають величини?

4. Як комп’ютер опрацьовує величини?

У цьому розділі ви дізнаєтеся про алгоритми роботи з об'єктами, типи величин та алгоритми їх опрацювання.

Категорія: Інформатика

 


§ 26. Налагодження програмного коду

Автор: admin от 7-10-2016, 22:27, переглянуло: 3503

Компілятор створює виконуваний файл лише в тому випадку, коли текст не містить помилок. Більшість помилок, які виявляються під час компіляції програми, є синтаксичними. Це помилки в написанні або розміщенні ключових слів та інших елементів коду. При виявленні помилок курсор встановлюється біля першого оператора з помилкою.

Категорія: Інформатика

 


§ 25. Властивості і методи елементів керування

Автор: admin от 7-10-2016, 22:26, переглянуло: 3473

Етапи створення елемента керування

Як ви вже знаєте, елементи керування — це візуальні компоненти, кожен із яких має певний набір властивостей і методів. Елементи керування — це «будівельні блоки»: ви берете їх з Палітри компонентів і переносите на форму для створення графічного інтерфейсу користувача програми. Графічний інтерфейс дозволяє організувати діалог людини і комп’ютера.

Категорія: Інформатика

 


§ 24. Основні компоненти програми. Властивості форми

Автор: admin от 7-10-2016, 22:25, переглянуло: 3377

Вивчення середовища програмування Lazarus ви почали зі знайомства з формою. Як і будь-який об’єкт, форма має властивості. Властивостями форми є заголовок, висота, ширина, місце розташування, колір фону тощо. У середовищі програмування Lazarus для форми встановлені типові значення властивостей.

Категорія: Інформатика

 


§ 23. Запис програми

Автор: admin от 7-10-2016, 20:27, переглянуло: 1997

Складові мови програмування

Основними складовими будь-якої мови програмування є алфавіт, синтаксис і семантика.

Алфавіт мови програмування — це набір символів, які можуть використовуватися під час створення програм.

Категорія: Інформатика