Народна Освіта » Материалы за 07.10.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 42. Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин

Автор: admin от 7-10-2016, 22:45, переглянуло: 2068

Цикл називають вкладеним, якщо він міститься в тілі іншого циклу.

такий цикл також називають внутрішнім, а цикл, у якому він міститься, — зовнішнім.

Вкладені цикли організовані таким чином: внутрішній цикл повністю вміщується в тілі зовнішнього циклу (рис. 42.1)

Категорія: Інформатика

 


§ 41. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром оператор циклу з параметром For

Автор: admin от 7-10-2016, 22:44, переглянуло: 2335

Цикл із параметром (лічильником) використовують у випадках, коли відома кількість повторень циклу. Оператор For забезпечує повторення команд, кероване параметром циклу

Категорія: Інформатика

 


§ 40. Алгоритми з повтореннями. Цикл із післяумовою

Автор: admin от 7-10-2016, 22:44, переглянуло: 1788

Оператор циклу Repeat використовують у тих випадках, коли потрібно спочатку виконати деяку послідовність дій, а потім визначити, чи є потреба повторювати ці дії ще раз.

Синтаксис оператора Repeat

Категорія: Інформатика

 


§ 39. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою

Автор: admin от 7-10-2016, 22:43, переглянуло: 3415

Повторення (цикл) — це алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій виконується кілька разів.

Для запису алгоритмів із повторенням (циклів) мовою Object Pascal використовують три види операторів циклу: з параметром, з передумовою і з післяумовою.

Категорія: Інформатика

 


§ 38. Компоненти вибору

Автор: admin от 7-10-2016, 22:43, переглянуло: 2531

Під час роботи з різними програмами користувачеві часто доводиться робити вибір певних елементів або налаштувань із запропонованих у діалоговому вікні за допомогою таких елементів керування, як перемикач і прапорець (рис. 38.1).

Компонент перемикач (RadioButton)

Категорія: Інформатика

 


§ 37. Поліваріантне розгалуження

Автор: admin от 7-10-2016, 22:42, переглянуло: 1949

У багатьох випадках, коли доводиться використовувати декілька вказівок розгалуження, вкладених одна в одну, краще скористатися оператором вибору.

оператор вибору Case

Категорія: Інформатика

 


§ 36. Складання програм із розгалуженнями

Автор: admin от 7-10-2016, 22:42, переглянуло: 1670

Вкладені розгалуження

Під час розв’язування багатьох задач виникає необхідність при виконанні (або невиконанні) деякої умови знову робити вибір. У такій ситуації застосовують так звані вкладені розгалуження: в умовному операторі після службового слова Then (або Else) використовують оператор If.

Записати умовний оператор для обчислення значення функції

Категорія: Інформатика

 


§ 35. Алгоритми з розгалуженнями

Автор: admin от 7-10-2016, 22:41, переглянуло: 2823

Алгоритм — це чітко визначена послідовність вказівок для виконання дій, спрямована на розв’язання певної задачі.

З курсу математики вам добре відомі алгоритми виконання арифметичних операцій над багатоцифровими числами; знаходження коренів лінійного і квадратного рівнянь; поділу відрізка на рівні частини; побудови трикутника за заданими сторонами тощо. У курсі інформатики ви складали алгоритми не тільки обчислювальних, а й ігрових задач.

Ви вже знаєте, що будь-який алгоритм можна побудувати, використовуючи три базові алгоритмічні структури: слідування, розгалуження, повторення. Для графічного подання алгоритмів використовують блок-схеми.

У лінійних алгоритмах використовується тільки структура слідування. Алгоритми, в основі яких лежить структура розгалуження, називають алгоритмами з розгалуженнями. Алгоритми, в основі яких лежить структура повторення, називають циклічними.

1. Що таке алгоритм?

2. Які базові алгоритмічні структури використовують для конструювання алгоритмів?

3. З якою метою складають блок-схеми алгоритмів?

4. Яку алгоритмічну структуру використовують у лінійних алгоритмах?

У цьому розділі ви ознайомитесь із правилами реалізації алгоритмів із розгалуженнями і повтореннями у мові програмування Object Pascal.

Категорія: Інформатика

 


§ 34. Перетворення величин одного типу на інший

Автор: admin от 7-10-2016, 22:40, переглянуло: 3054

Вам уже доводилося перетворювати рядкові дані на числові, числові — на рядкові тощо. Розглянемо функції мови Object Pascal для перетворення величин різних типів.

Функції перетворення чисел на рядки і рядків на числа

Категорія: Інформатика

 


§ 33. Величини рядкового типу

Автор: admin от 7-10-2016, 22:40, переглянуло: 1984

Рядок — це послідовність символів. Для зберігання рядків призначений рядковий тип даних (String), який широко використовується в мові Object Pascal для опрацювання текстових даних.

Рядкові константи у тексті програми беруть в одинарні лапки. Опис рядкової змінної має вигляд:

var S: String;

Категорія: Інформатика