Народна Освіта » Материалы за 19.09.2016

НАРОДНА ОСВІТАМолярна маса

Автор: admin от 19-09-2016, 01:50, переглянуло: 1445

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати суть фізичної величини «молярна маса»;

• обчислювати значення молярних мас простих і складних речовин;

• розв'язувати задачі з використанням молярних мас.

Категорія: Хімія

 


Кількість речовини

Автор: admin от 19-09-2016, 01:50, переглянуло: 1555

Матеріал параграфа допоможе вам:

• зрозуміти суть фізичної величини -кількість речовини», а також одиниці її вимірювання — моля;

• з'ясувати, скільки і яких частинок містить 1 моль речовини;

Категорія: Хімія

 


Ступінь окиснення

Автор: admin от 19-09-2016, 01:49, переглянуло: 1765

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати, що називають ступенем окиснення елемента;

• складати формули сполук за значеннями ступенів окиснення елементів;

Категорія: Хімія

 


Речовини молекулярної та атомної будови

Автор: admin от 19-09-2016, 01:49, переглянуло: 19401

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати будову речовин, які складаються з молекул;

• пояснювати фізичні властивості молекулярних речовин;

Категорія: Хімія

 


Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність елементів

Автор: admin от 19-09-2016, 01:48, переглянуло: 4483

Матеріал параграфа допоможе вам:

• зрозуміти, чому в молекулі на атомах різних елементів виникають електричні заряди;

• з’ясувати, яку властивість атома називають електронегативністю.

Категорія: Хімія

 


Ковалентний зв’язок

Автор: admin от 19-09-2016, 01:47, переглянуло: 1263

Матеріал параграфа допоможе вам:

• зрозуміти, як сполучаються атоми один з одним;

• з’ясувати, який зв'язок називають ковалентним;

Категорія: Хімія

 


Йонний зв'язок. Йонні сполуки

Автор: admin от 19-09-2016, 01:47, переглянуло: 17635

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати, як сполучаються йони один з одним;

• зрозуміти будову йонних речовин;

Категорія: Хімія

 


Стійкість електронних оболонок. Йони

Автор: admin от 19-09-2016, 01:46, переглянуло: 9581

Атоми майже всіх елементів не можуть довго перебувати окремо один від одного. Вони з’єднуються з такими самими або іншими атомами. Багато атомів металічного елемента, сполучаючись разом, утворюють метал. Алмаз, графіт, червоний фосфор містять з’єднані між собою атоми неметалічних елементів. Два атоми Окси-гену сполучаються в молекулу O2; із таких молекул складається газ кисень. Вода містить молекули H2O, утворені двома атомами Гідрогену й одним атомом Оксигену. Існують речовини, які складаються не з атомів чи молекул, а з йонів.

Взаємодію між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом, називають хімічним зв'язком.

Під час утворення хімічного зв’язку енергія виділяється, а при його руйнуванні поглинається.

 

Категорія: Хімія

 


Значення періодичного закону

Автор: admin от 19-09-2016, 01:46, переглянуло: 3015

Матеріал параграфа допоможе вам:

• усвідомити значення періодичного закону для розвитку хімії та інших природничих наук;

• зрозуміти важливість використання періодичного закону і періодичної системи при вивченні хімії.

Категорія: Хімія

 


Періодична система і хімічні властивості сполук

Автор: admin от 19-09-2016, 01:45, переглянуло: 2858

Матеріал параграфа допоможе вам:

• дізнатися, як змінюється характер вищих оксидів елементів у періодах і головних підгрупах;

Категорія: Хімія