Народна Освіта » Материалы за 19.09.2016

НАРОДНА ОСВІТАВластивості та використання кислот

Автор: admin от 19-09-2016, 01:56, переглянуло: 3847

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати фізичні властивості кислот;

• засвоїти хімічні властивості кислот;

Категорія: Хімія

 


Властивості та використання основ

Автор: admin от 19-09-2016, 01:55, переглянуло: 4558

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати фізичні властивості основ;

• засвоїти хімічні властивості основ;

• прогнозувати можливість реакції лугу із сіллю;

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями

Автор: admin от 19-09-2016, 01:55, переглянуло: 2060

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обчислювати кількості речовини, маси та об'єми реагентів і продуктів реакцій за хімічними рівняннями;

• складати пропорції та використовувати Tx для розв'язування задач.

Категорія: Хімія

 


Будова, властивості та використання оксидів

Автор: admin от 19-09-2016, 01:54, переглянуло: 3061

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати, як залежать фізичні властивості оксидів від їх будови;

• засвоїти хімічні властивості основних і кислотних оксидів;

• зрозуміти, що таке реакція обміну;

Категорія: Хімія

 


Солі

Автор: admin от 19-09-2016, 01:54, переглянуло: 1348

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати, що таке солі;

• складати формули і хімічні назви солей;

• дізнатися про поширеність солей у природі.

Категорія: Хімія

 


Кислоти

Автор: admin от 19-09-2016, 01:53, переглянуло: 1348

Матеріал параграфа допоможе вам:

• класифікувати кислоти за певними ознаками;

• закріпити навички зі складання формул оксиге-новмісних кислот;

• давати назви кислотам;

Категорія: Хімія

 


Основи (хімічні сполуки)

Автор: admin от 19-09-2016, 01:53, переглянуло: 1888

Матеріал параграфа допоможе вам:

• пригадати склад основ;

• використовувати таблицю розчинності неорганічних сполук у воді;

• закріпити навички зі складання хімічних назв основ.

Категорія: Хімія

 


Оксиди

Автор: admin от 19-09-2016, 01:52, переглянуло: 1469

Основні класи неорганічних сполук

Вам відомо, що всі речовини поділяють на органічні і неорганічні. До першої групи належать сполуки Карбону', до другої — сполуки інших елементів та усі прості речовини (метали, неметали).

Розділ хімічної науки, який охоплює неорганічні речовини, називають неорганічною хімією.

Кількість неорганічних речовин сягає сотень тисяч. Учені-хіміки поділили багато неорганічних сполук на певні групи, або класи. При цьому вони врахували їхній склад, тобто те, скільки хімічних елементів і які саме елементи утворюють кожну сполуку. У деяких випадках також брали до уваги хімічний характер речовин (наприклад, здатність вступати в реакції з основами чи кислотами або і з основами, і з кислотами).

Кілька класів неорганічних сполук вважають основними, найважливішими. їх розглядатимемо в цьому розділі.

Ви знаєте про сполуки, загальна назва яких — оксиди. Під час реакцій води з деякими оксидами металічних елементів утворюються речовини, які називають основами, а з іншими оксидами вода взаємодіє з утворенням кислот. Крім оксидів, основ, кислот, до основних класів неорганічних сполук зараховують амфотерні гідроксиди і солі.

 

Категорія: Хімія

 


Відносна густина газу

Автор: admin от 19-09-2016, 01:51, переглянуло: 4520

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати суть відносної густини газу;

Категорія: Хімія

 


Закон Авогадро

Автор: admin от 19-09-2016, 01:51, переглянуло: 1384

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати суть фізичної величини «молярний об'єм»;

• зрозуміти, чому в однакових об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул;

Категорія: Хімія