Народна Освіта » Материалы за 18.09.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 9. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома

Автор: admin от 18-09-2016, 23:48, переглянуло: 4773

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• шати закономірності розподілу електронів у електронних оболонках атомів;

Категорія: Хімія

 


§ 8. Стан електронів атомів

Автор: admin от 18-09-2016, 23:47, переглянуло: 1543

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати, що електрони в атомі перебувають у постійному русі; поняття «атомна орбіталь», «електронна густина»; форми орбіталей та їх просторове розташування;

Категорія: Хімія

 


§ 7. Будова атома. склад атомних ядер

Автор: admin от 18-09-2016, 23:46, переглянуло: 1730

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати будову атомів, склад атомних ядер; сучасне трактування періодичного закону;

• розрізняти поняття «протони», «нейтрони», «електрони», «нуклони», «нукліди»;

Категорія: Хімія

 


§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

Автор: admin от 18-09-2016, 23:45, переглянуло: 2355

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати, чому саме таке графі чиє зображення мак таблиця періодичної зміни хімічних елементів.

• розрізняти великі й малі періоди, головні (А) й побічні (Б) підгрупи;

Категорія: Хімія

 


§ 5. Періодичний закон Д.І. Менделєєва

Автор: admin от 18-09-2016, 23:36, переглянуло: 1303

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення періодичного закону Д. І. Менделєєва;

• розуміти закономірність зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук від атомних мас елементів;

• пояснювати періодичність зміни властивостей елементів та їх сполук.

Категорія: Хімія

 


§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

Автор: admin от 18-09-2016, 23:35, переглянуло: 1993

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснювати передумови відкриття Д. І. Менделєєвим періодичного закону та створення таблиці класифікації елементів;

• наводити приклади лужних, інертних елементів, галогенів;

Категорія: Хімія

 


§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині

Автор: admin от 18-09-2016, 23:34, переглянуло: 6806

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

• розрізняти поняття «розчин», «розчинена речовина», «маса розчину», «маса розчиненої речовини»;

• обчислювати масову частку речовини в розчині; масу розчиненої речовини.

Категорія: Хімія

 


§ 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

Автор: admin от 18-09-2016, 23:33, переглянуло: 3270

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

• розрізняти поняття «відносна молекулярна маса», «відносна формульиа маса», «масова частка елемента»;

• обчислювати відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині.

Категорія: Хімія

 


§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. реакції розкладу, сполучення

Автор: admin от 18-09-2016, 23:32, переглянуло: 3538

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

•    називати хімічні елементи (не більше 20-ти) за сучасною науковою номенклатурою; прості (метали й неметали) та складні (оксиди, основи, кислоти) речовини;

Категорія: Хімія

 

Назад Вперед