Народна Освіта » Материалы за 12.08.2016

НАРОДНА ОСВІТАПідручник Фізика 8 клас Шут, Мартинюк, Благодаренко скачати, читати онлайн

Автор: admin от 12-08-2016, 20:53, переглянуло: 8090

Рік видання: 2016

Видавництво: "Перун"

Автори: М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко


Підручник Фізика 8 клас Шут

 

Категорія: Фізика, Підручники, книги, Підручники 8 клас

 


§ 47. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями

Автор: evg от 12-08-2016, 13:49, переглянуло: 2087

 Коротке замикання. Виконуючи роботи з електричним струмом, необхідно пам’ятати, що струм, проходячи крізь тіло людини, може бути небезпечним для здоров’я. Тому слід суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Необхідно враховувати, що кожне електричне коло розраховане на певну силу струму. Тому кожне електричне коло слід захистити від надмірного зростання сили струму в ньому.

Категорія: Фізика

 


§ 46. Електричний струм у газах. Самостійний газовий розряд

Автор: evg от 12-08-2016, 13:48, переглянуло: 3316

Залежність сили струму газового розряду від прикладеної напруги. Щоб

установити залежність сили струму від напруги розгляньмо такий дослід (рис. 153). Візьмімо скляну трубку з двома електродами, заповнену будь-яким газом, і увімкнімо її в електричне коло. Піднесімо до неї йонізатор. Поки на трубку не подано електричної напруги (в газі не створено електричного поля), кількість пар йонів, які з’являються в газі за певний час, дорівнюватиме кількості пар йонів, які, зіткнувшись, стають нейтральними (рекомбінують).

Категорія: Фізика

 


§ 45. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд

Автор: evg от 12-08-2016, 13:48, переглянуло: 1215

За нормальних умов гази (повітря) електрично нейтральні. Провідність в таких газах може виникнути лише за умови появи носіїв струму.

Своєю чергою носії струму (електрони, іони) можуть виникнути лише під дією зовнішніх факторів, зокрема, таких: висока температура, ультрафіолетове, рентгенівське випромінювання, космічні промені. Такий процес утворення носіїв струму в газі (повітрі) називається іонізацією газу.

У цьому легко переконатися за допомоги досліду, що зображений на рисунку 152. Навіть найчутливіший гальванометр не покаже електричного струму, якщо коло розірване повітряним проміжком.

Категорія: Фізика

 


§ 44. Закон фарадея для електролізу

Автор: evg от 12-08-2016, 13:47, переглянуло: 9336

Процес розкладання речовини електричним струмом, який супроводжується виділенням на електродах складових речовин, які входять до складу електроліту, називається електролізом.

Електрохімічний еквівалент. Дослідження Фарадея показали, що електрохімічний еквівалент k характеризує кожну речовину, він різний для різних речовин. 

Категорія: Фізика

 


§ 43. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів

Автор: evg от 12-08-2016, 13:47, переглянуло: 1982

Електроліти - це розчини кислот, лугів і солей, які хімічно розкладаються при проходженні через них постійного електричного струму. Електроліз. Ми вже знаємо, що електричний струм може проходити крізь водні розчини кислот, лугів і солей, причому проходження струму супроводжується хімічними перетвореннями.

Скажімо, чиста вода і кристали хлориду міді (CuCl2) практично не проводять електричного струму, а розчин хлориду міді у воді є гарним провідником. 

 

Категорія: Фізика

 


§ 42. Електронагрівальні прилади

Автор: evg от 12-08-2016, 13:46, переглянуло: 3066

Теплова дія струму широко використовується в техніці та побуті. До побутових приладів, в яких використовується теплова дія струму, належать, зокрема, побутові електронагрівальні прилади: електрична плитка, праска, кип’ятильники, електричні лампи розжарювання, тощо. У промисловості широко використовують потужні електричні печі для нагрівання деталей, контактне електрозварювання, спеціальні печі для виплавлення окремих сортів сталі і багатьох інших металів.

Категорія: Фізика

 


§ 41. Закон джоуля - ленца

Автор: evg от 12-08-2016, 13:45, переглянуло: 7089

Кількість теплоти, яку виділяє провідник зі струмом, дорівнює добутку квадрата сили струму, опору провідника й часу проходження струму провідником.  

Нам уже відоме явище нагрівання провідників електричним струмом. Вільні електрони в металах або іони в розчинах лугів, кислот, солей, переміщуючись під впливом електричного поля, взаємодіють з іонами або атомами речовини провідника й передають їм свою енергію, внаслідок чого внутрішня енергія провідника збільшується.

 

Категорія: Фізика

 


§ 40. Робота і потужність електричного струму

Автор: evg от 12-08-2016, 13:45, переглянуло: 3348

Явище взаємодії між провідниками зі струмом (або провідника зі струмом і магніту) використовується в пристроях, в яких за рахунок енергії електричного поля виконується механічна робота (наприклад, в електродвигунах).

Під час проходження електричного струму відбувається перетворення енергїі електричного поля, що спричинює напрямлений рух електрично заряджених частинок, в інші види енергії (теплову, хімічну, механічну), тобто електричним струмом виконується робота.

Категорія: Фізика

 


§ 39. Паралельне з’єднання провідників

Автор: evg от 12-08-2016, 13:45, переглянуло: 34950

Паралельним називають таке з’єднання провідників, коли початки провідників з’єднуються в один вузол, а інші кінці - в другий. Вузли з’єднань вмикаються у коло. На рис. 143, зображено паралельне з’єднання двох електричних ламп, а на рис. 144 - схему цього з’єднання. Напруга за паралельного з’єднання споживачів. Як видно з рис. 144, при паралельному з’єднанні обидві лампочки одним своїм проводом приєднуються до однієї точки кола С, а іншим - до точки В. Тому напруга на ділянці кола CB і на кінцях цих паралельно з’єднаних провідників однакова.

Категорія: Фізика

 

Назад Вперед