Народна Освіта » Материалы за 11.08.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 42. Вплив електричного струму на людський організм. Заходи безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

Автор: evg от 11-08-2016, 15:39, переглянуло: 2760

Я вивчу основні правила безпеки під час роботи з електричними приладами і пристроями і завжди буду їх дотримуватися.

Тіло людини є провідником. Чи будь-який електричний струм небезпечний для людини? Звичайно ні. Дослідники показали, що сила струму близько 0,01 А за проходження через тіло людини спричинює легке подразнення нервової системи й навіть судоми.

Категорія: Фізика

 


§ 41. Електричний струм у газах. Види газових розрядів

Автор: evg от 11-08-2016, 15:38, переглянуло: 3135

Я вивчу особливості проходження електричного струму в газах, зможу розрізняти види газових розрядів.

Для вивчення електричного струму в газовому середовищі проведемо дослід з фізичним приладом «Розряд». Він призначений для електризації тіл подібно паличкам зі скла й ебоніту. На відміну від паличок, які дають «одноразову» електризацію, цей прилад безперервно довгий час електризується. Тому тіла, які приєднують до приладу, отримують набагато більший заряд, ніж від наелектризованих паличок.

Категорія: Фізика

 


§ 40. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу

Автор: evg от 11-08-2016, 15:38, переглянуло: 3260

Я знатиму закон, який можна використати для розрахунків задач на електроліз. Зможу пояснювати проходження електричного струму через електроліт.

Електричний струм проходить не лише у твердих тілах, а може бути і в рідинах, якщо вони є електролітами. Водні розчини солей, кислот і основ, а також їх розплави є найкращими електролітами. Носіями струму в них є йони.

Категорія: Фізика

 


§ 39. Теплова дія електричного струму.

Автор: evg от 11-08-2016, 15:38, переглянуло: 4166

Я знатиму закон, яким буду користуватися, пояснюючи дії електричних теплових приладів.

Електричний струм нагріває провідники. Це явище нам дуже добре відоме. Його використовують в багатьох електричних приладах (праска, електрична піч, нагрівач). Нагрівання провідників пояснюють тим, що в металах вільні електрони, переміщуючись під дією електричного поля, взаємодіють з йоиами кристалічних ґраток і передають їм свою енергію.

Категорія: Фізика

 


§ 38. Робота й потужність електричного струму

Автор: evg от 11-08-2016, 15:38, переглянуло: 3136

Я вивчу, як можна розрахувати роботу і потужність електричного струму, знатиму необхідні для цього прилади.

Електричний струм проявляє себе в різних діях: тепловій (провідник нагрівається), механічній (електродвигун приводить в рух машини і механізми), хімічній (заряджання акумулятора).

Категорія: Фізика

 


§ 37. Паралельне з'єднання провідників

Автор: evg от 11-08-2016, 15:37, переглянуло: 6592

Я вивчу паралельне з'єднання провідників, яке широко застосовують на практиці. Ці знання потрібні в житті для розв’язування багатьох практичних завдань. Другий спосіб з’єднання провідників, який застосовують на практиці, називають паралельним з’єднанням. Якщо одні кінці споживачів з’єднують в одній точці, а інші кінці — в іншій, то це називають паралельним з’єднанням провідників.

Категорія: Фізика

 


§ 36. Послідовне з'єднання провідників

Автор: evg от 11-08-2016, 15:37, переглянуло: 4205

Я на дослідах вивчу закони послідовного з’єднання провідників, зможу розв’язувати задачі із застосуванням цих законів.

У побуті в електричне коло вмикають не один споживач, а багато: холодильник, телевізор, електричні лампочки і багато інших необхідних нам побутових приладів. А як вмикають споживачі вдома? Розрізняють такі види з’єднання провідників: послідовне і паралельне. Вивчимо їх особливості.

Категорія: Фізика

 


§ 35. Закон Ома для ділянки кола

Автор: evg от 11-08-2016, 15:37, переглянуло: 4068

Вивчаючи струм в електричних колах, для опису явищ використовують три найважливіші фізичні величини: силу струму, напругу і опір. 1826 року німецький фізик Георг Симон Ом експериментально встановив закон, який об’єднує ці фізичні величини: силу струму, напругу і опір. На його честь закон називається законом Ома.

Категорія: Фізика

 


§ 34. Резистори. Реостати. Потенціометри

Автор: evg от 11-08-2016, 15:36, переглянуло: 3855

Я вивчу будову і роботу приладів, які дають змогу змінювати електричні величини в електричному колі.

Для використання електричної енергії часто необхідно змінювати силу струму в колі. Наприклад, для збільшення швидкості руху електропоїзда, тролейбуса, трамвая потрібно збільшити силу струму в електродвигунах; для зміни гучності в радіоприймачах; для регулювання швидкості обертання електродвигуна у швейних машинах, пральних машинах тощо.

Категорія: Фізика

 


§ 33. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу

Автор: evg от 11-08-2016, 15:36, переглянуло: 25319

Я вивчу нову для мене фізичну величину опір провідника, знатиму формулу для його розрахунку. Зможу пояснювати досліди і розв’язувати задачі.

На практиці в електричне коло вмикають різні споживачі електрики, виготовлені з різних металів і які можуть відрізнятися геометричними розмірами, тобто довжиною і площею поперечного перерізу. Досліди вказують, що в таких випадках за рівних напруг сила струму буде різною. Розглянемо один із таких дослідів.

Категорія: Фізика

 

Назад Вперед