Народна Освіта » Материалы за 14.07.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 53. Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини

Автор: admin от 14-07-2016, 13:23, переглянуло: 1893

Пригадайте, що таке гомеостаз, нервова та гуморальна регуляція. Яка будова сенсорних систем організму людини? Що таке нерви та нервові центри?

Які механізми регуляції життєвих функцій організму людини? Важливою умовою нормального функціонування організму людини є дотримання відносної сталості внутрішнього середовища, як-от: певної температури тіла, величини артеріального тиску, хімічного складу крові тощо.

Категорія: Біологія

 


§ 52. Біоритми людини. сон і неспання

Автор: admin от 14-07-2016, 13:22, переглянуло: 4934

Пригадайте, що таке біоритми, популяція, вид, екосистема, біосфера. Що таке автоматія серця? Що таке електроенцелограф?

Що таке біологічні ритми? Біологічні ритми, або біоритми, - це регулярні періодичні кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя - молекулярному, клітинному, органному, організмовому, популяційно-видовому, екосистемному і біосферному.

Категорія: Біологія

 


§ 51. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності ЛЮДИНИ

Автор: admin от 14-07-2016, 13:22, переглянуло: 2853

Пригадайте, що таке вища нервова діяльність. Які відомі її типи?

Існує зв’язок між особливостями нервових процесів в організмі певної людини і типом вищої нервової діяльності, або темпераментом.

Які існують типи вищої нервової діяльності?

Категорія: Біологія

 


§ 50. Навчання та пам’ять

Автор: admin от 14-07-2016, 13:21, переглянуло: 2032

Пригадайте, що таке умовні рефлекси, імпринтинг.

Що таке навчання і які його види? Навчання - це пристосувальні (адаптивні) зміни індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду. Воно базується на психофізіологічних процесах, які постійно відбуваються в головному мозку людини. За допомогою умовних рефлексів навчання робить поведінку людини краще пристосованою до будь-якої зовнішньої ситуації.

Категорія: Біологія

 


§ 49. Поняття про сигнальні системи. мова. мислення. свідомість

Автор: admin от 14-07-2016, 13:20, переглянуло: 3466

Пригадайте, завдяки яким сигналам тварини орієнтуються в навколишньому середовищі; що таке кора. Що таке мислення? Що таке сенсорна система? Які сенсорні системи є в людини?

Поведінка людини складна.

Категорія: Біологія

 


§ 48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини

Автор: admin от 14-07-2016, 13:19, переглянуло: 2592

Пригадайте, що таке рефлекси, інстинкти. Які рефлекси називають орієнтувальними?

Які умови формування умовних рефлексів? Безумовні рефлекси не можуть забезпечити необхідного пристосування організму до умов навколишнього середовища, які постійно змінюються, а також не можуть впливати на них.

Категорія: Біологія

 


§ 47. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини

Автор: admin от 14-07-2016, 13:16, переглянуло: 1738

Пригадайте, що таке безумовні та умовні рефлекси, інстинкти. Що таке адаптації? Що таке ядра головного мозку?

Що таке вища нервова діяльність? Людина як біосоціальна істота постійно пристосовується до умов середовища, у якому живе. Крім природних впливів, їй доводиться стикатися і з соціальними чинниками.

Категорія: Біологія

 


§ 46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів

Автор: admin от 14-07-2016, 13:15, переглянуло: 4835

Пригадайте, що таке рецептори. Яка будова головного мозку людини?

Завдяки чому ми здатні сприймати запахи? Ми сприймаємо запахи завдяки нюху. Здатність людини сприймати запахи ґрунтується на тому, що молекули летких сполук діють на рецепторні клітини, які є периферичною частиною сенсорної системи нюху.

Категорія: Біологія

 


§ 45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Автор: admin от 14-07-2016, 13:14, переглянуло: 3543

Пригадайте, що таке сила земного тяжіння; що таке температура. Яка будова головного мозку людини? Що таке ядра головного мозку? Що таке соматична та вегетативна нервова система? Що таке симпатична та парасимпатична вегетативна нервова система?

Яка будова і функції сенсорної системи рівноваги?

Категорія: Біологія

 


§ 44. Слухова сенсорна система

Автор: admin от 14-07-2016, 13:10, переглянуло: 1970

Пригадайте особливості будови органів слуху в різних представників хребетних тварин. Яка будова черепа людини? Що таке носоглотка?

Що таке слух? Слух - здатність організму сприймати звукові коливання (звуки). Цю функцію забезпечує слухова сенсорна система, периферичною частиною якої є вухо — один з органів чуття.

Категорія: Біологія