Народна Освіта » Материалы за 09.08.2014

НАРОДНА ОСВІТА«Ой Морозе, Морозенку» - аналіз твору, критика

Автор: admin от 9-08-2014, 13:45, переглянуло: 42766

Історія написання: в умовах визвольної боротьби українського народу проти завойовників (татар, турків, ляхів, московитів) у II пол. XVII — на поч. XVIII ст. особливо важливим було піднесення бойового духу козаків, уславлення їх подвигів, у зв’язку з чим народом створювалося чимало пісень спорідненої тематики.

Категорія: Українська література

 


Усна народна творчість

Автор: admin от 9-08-2014, 13:42, переглянуло: 3620

Усна народна творчість, або фольклор, — це, з одного боку, словесна мистецька діяльність народу, спрямована на задоволення його культурно-естетичних потреб, а з другого, — результат цієї діяльності — сукупність творів різних жанрів (міф, легенда, балада, дума, пісня, казка та ін.).

Серед основних ознак усної народної творчості виділяють: усність, анонімність, традиційність, колективність, варіантність.

Категорія: Українська література

 


Історія літератури: Культурно-мистецькі об'єднання й літературні угруповання в Україні

Автор: admin от 9-08-2014, 13:40, переглянуло: 6739

«Руська трійця» — літературна група, утворена М. Шашкевичем, Я. Голо-вацьким та І. Вагилевичем у 1834 році у Львівській духовній семінарії. Метою групи була культурно-просвітницька й літературна діяльність. Видавши альманах «Русалка Дністрова» (1837), у якому були вміщені авторські й фольклорні матеріали українською мовою, учасники дали поштовх ровитку української культури на Західній Україні.

Категорія: Українська література

 


Історія літератури: Художні методи, напрями та течії літератури

Автор: admin от 9-08-2014, 13:33, переглянуло: 18309

Погляд на історію української літератури дає можливість виявити деякі тен-іенції й закономірності її розвитку. Говорячи про ці тенденції й закономірності, зазвичай використовують терміни «художній метод», «напрям», «течія».

Метод — спосіб пізнання й відображення дійсності письменниками.

Категорія: Українська література

 


1.4.1. Системи віршування

Автор: admin от 9-08-2014, 13:10, переглянуло: 13624

Система віршування — залежний від особливостей фонетичної системи національної мови історично вироблений спосіб утворення віршового ритму. В українському віршуванні виділяють три системи: силабічну, тонічну й силабо-тонічну, інколи говорять також про верлібр як окрему систему.

Категорія: Українська література

 


1.3. Зміст і форма художнього твору

Автор: admin от 9-08-2014, 12:18, переглянуло: 52518

Як і все в цьому світі, літературні твори можуть бути схарактеризовані з погляду змісту (тема, ідея, мотиви) і з погляду форми (сюжет, композиція, художні засоби виразності тощо).

Зміст художнього твору — відображена в художньому творі за допомогою словесних засобів об’єктивна дійсність на підставі її осмислення й інтерпретації митцем відповідно до його ідейно-естетичних, філософських, соціально-політичних і под. поглядів.

Категорія: Українська література

 

Назад Вперед