Народна Освіта » Материалы за 23.07.2014

НАРОДНА ОСВІТА7.2.1. Іменник

Автор: admin от 23-07-2014, 17:16, переглянуло: 10934

Іменник — повнозначна самостійна частина мови, яка відповідає на питання хто? що? й має граматичне значення предметності, виражаючи його в незалежних граматичних категоріях роду, числа й відмінка.

Граматичні значення іменників Іменники мають граматичні значення роду, числа, відмінка.

Категорія: Українська мова

 


7.1 Морфологія. Загальні підстави виділення частин мови

Автор: admin от 23-07-2014, 15:50, переглянуло: 5290

Морфологія (від гр. morphe — форма, частина, logos — слово, учення) — це: 1) розділ мовознавства, що вивчає форми слова (словозміну й формотворення); 2) будова мови відповідно до розподілу слів за частинами мови. Усі слова з морфологічного погляду на підставі певних ознак відносяться до якоїсь частини мови.

Категорія: Українська мова

 


б.З. Системні відношення у фразеології

Автор: admin от 23-07-2014, 15:41, переглянуло: 4356

Як і лексичні одиниці (слова), ФО утворюють цілісну систему, у якій між окремими ФО виникають певні зв’язки за значенням або за формою.

Категорія: Українська мова

 


6.2. Класифікації фразеологічних одиниць

Автор: admin от 23-07-2014, 15:39, переглянуло: 2528

У результаті різноаспектного вивчення з’являється можливість класифікувати ФО в різні групи відповідно до низки принципів.

За семантичним принципом (характером смислової злитості слів-компонен-тів у складі) ФО поділяються на:

•    фразеологічні зрощення — непохідні й немотивовані із сучасного погляду сполуки, значення яких не випливає зі значень слів, що до них увіходять: бити байдики («нічого не робити»);

Категорія: Українська мова

 


6.1. Типи фразеологічних одиниць

Автор: admin от 23-07-2014, 15:37, переглянуло: 2925

Ідіома - функціонально еквівалентний слову усталений вислів словосполучного типу, що цілісно виражає значення, яке не виводиться із суми значень слів-компонентів. Не може бути перекладений іншою мовою, оскільки має національну специфіку

Категорія: Українська мова

 


6. Фразеологія

Автор: admin от 23-07-2014, 15:36, переглянуло: 2224

Фразеологія (від гр. phrasis — вислів і logos — поняття, учення,) — це 1) розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови; 2) фразеологічний склад мови; сукупність усіх фразеологізмів.

Категорія: Українська мова

 


5.5 Українська лексика з погляду стилістичної маркованості

Автор: admin от 23-07-2014, 15:33, переглянуло: 3684

Терміни (від лат. terminus — рубіж, межа) — слова або словосполучення, що “означають поняття певної галузі науки, техніки тощо. Специфічними ознаками термінів, на відміну від звичайних загальновживаних слів, є: системність; наявність іефініції (чіткого визначення); тенденція до однозначності щонайменше в межах певної галузі знань; стилістична нейтральність; точність значення; висока інформативність.

Категорія: Українська мова

 


5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:30, переглянуло: 2871

Поділ лексики з погляду сфер її вживання ґрунтується на вивченні слів на певному історичному етапі. Відповідно до цього аспекту в лексичній системі виділяють такі шари слів:

загальновживана

лексика

спеціальна лексика, у межах якої виділяють

діалектизми

жаргонізми,

арготизми

професіоналізми,

терміни

Категорія: Українська мова

 


5.3 Поділ лексики з погляду активності її вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:27, переглянуло: 2989

Поділ лексики з погляду активності її вживання ґрунтується на позаісто-ричному підході: береться вся сукупність слів, які існували, існують і можуть існувати в мові, і розподіляється на частину слів, що сприймаються як сучасні, та частину, що сприймаються як застарілі або не активно вживані. Відповідно до цього лексичний фонд поділяється на пасивну та активну лексику.

Категорія: Українська мова

 


5.2 Українська лексика з погляду походження

Автор: admin от 23-07-2014, 15:24, переглянуло: 15518

Шар власне українських слів найбільший, хоча з-поміж них лише незначна частина не має формальних або значеннєвих відповідників в інших мовах. Це слова на зразок: бублик, бузувір, галас, галушка, галявина, горопаха, жмикрут, запаска, заграва, затірка, кебета, ковбаня, ластовиння, макітра, макогін, макорженик, мрія, вибагливий, загальний, кмітливий, жмакати, лаштувати, линути, заздалегідь, либонь, мабуть, луна та ін.

Категорія: Українська мова

 

Назад Вперед