Народна Освіта » Біоценоз і фітоценоз

НАРОДНА ОСВІТА

Біоценоз і фітоценоз

У природі поєднуються і співіснують не тільки рослини і тварини. Останні є невід’ємним компонентом будь-якого рослинного фітоценозу. Крім тварин,його складовими є мікроорганізми,гриби, водорості, лишайники, віруси; всі вони в процесі життєдіяльності створюють складні багатоступінчасті системи взаємовідносин. Сукупність усіх взаємозв’язаних і взаємодіючих живих організмів, що населяють певну територію з більш-менш однаковими умовами існування, називають біоценозом.

Біоценоз ми розглянемо як історично складену інтегральну систему, до якої входять окремі, до певної міри відособлені, це- нози,утворені певними групами організмів. Так мікробоценоз,утворений мікроорганізмами, мікоценоз — грибами, альгоценоз — водоростями, ліхеноценоз — лишайниками, зооценоз — тваринними організмами, фітоценоз — рослинними організмами. Відносини, які складаються між складовими частинами біоценозу, називають біоценотичними, за своєю природою вони фітогенні, зоогенні, абіогенні. Фітогенні відносини виникають в результаті взаємодії вищих рослин з вищими або вищих з нижчими — мікроорганізмами, грибами, водоростями; зоогенні — між тваринами окремих груп,наприклад ссавцями і комахами; абіогенні — міжжи- вими організмами і абіотичними факторами навколишнього середовища.

Розглядаючи фітогенні взаємовідносини, які складаються в фітоценозі, треба пам’ятати, що вони формуються двома групами рослин: автотрофними і гетеротрофними.

Автотрофи створюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних (води, вуглекислого газу) у процесі фотосинтезу (за допомогою світлової енергії) або хемосинтезу (без участі світла, використовуючи енергію окисно-відновних реакцій). Завдяки функціонуванню автотрофних організмів у біоценозі акумулюється велика маса органічної речовини, що використовується фітофагами.

Гетеротрофні організми (безхлорофільні) не здатні здійснювати синтез і накопичувати органічну масу. На відміну від автотрофних організмів, вони використовують для живлення готові органічні речовини. В процесі життєдіяльності гетеротрофи розкладають їх на прості мінеральні сполуки (воду, аміак, сульфати, нітрати тощо),які включаються в загальний кругообіг речовин у природі. Мінералізацію органічної речовини в природній обстановці здійснюють деструктори,зокрема аеробні та анаеробні бактерії,гриби (особливо з числа сапрофітів), водорості,тваринні організми тощо.

 

Категорія: ---

Автор: admin от 6-01-2013, 01:43, Переглядів: 2679