Народна Освіта » Біологія » Науковий метод у біології

НАРОДНА ОСВІТА

Науковий метод у біології

Ви дізнаєтеся, що таке науковий метод, наукове припущенна, наукова гіпотеза та наукова теорія.

Як працюють учені?

Вивчення організмів завжди починається зі спостереження. Якщо дослідник стикається а незрозумілими чи невідомими властивостями організму, він ретельно їх описує й намагається знайти подібні вже відомі властивості в інших організмів. Під час такого пошуку дослідник порівнює власні дані в уже відомими і формулює н ході порівняння можливі припущення щодо сутності виявлених ним нових властивостей.

Будь-яке наукове припущення потребує перевірки. Для цього на основі припущення створюється прогноз, який має бути перевірений експериментом або багаторазовими новими спостереженнями. Якщо в ході перевірки прогноз справджується, припущення вважається доведеним і науково обґрунтованим. Якщо ні, припущення визнається хибним.

Такий метод дослідження називається науковим. А знання, отримані на його основі, вважаються науковими.

Припущення, в яких прогнози підтверджуються багаторазовими новими спостереженнями, але не пройшли перевірки експериментом, називають науковими* гіпотезами. Гіпотези, що підтверджені численними експериментами, стають теоріями.

Застосування наукового методу вче-ними-біологами можна пояснити на прикладі досліджень дерев, які скидають або не скидають листя взимку.

Нас з вами оточують різноманітні рослини. У деяких з них (наприклад, у берези) за несприятливих для росту умов (зменшення світлового дня та температури взимку) відбувається відмирання та опадання всіх листків. Такі рослини називають листопадними.

Існують також і вічнозелені рослини. їхні листочки (голки) замінюються поступово, але всі повністю не опадають протягом усього періоду життя (наприклад, сосна).

Першим етапом наукового дослідження процесів опадання листків у дерев були тривалі спостереження за березами та соснами у наших кліматичних умовах.

Спостерігаючи за березою і сосною» учені також вивчали ці властивості в інших рослин нашого краю і ретельно описували результати своїх спостережень,

Потім учені вивчали це явище У РОСЛИН різних географічних широт та визначали риси подібності й відмінності з результатами, які були отримані раніше для рослин нашого регіону. Порівняння результатів спостережень — це наступний етап наукового дослідження«

На осною своїх спостережень, їх опису та порівняння, учені висунули припущення про можливі причини цих явищ у листопадних і вічнозелених рослин.

На основі припущень були створені прогнози результатів нових досліджень.

Ці прогнози перевірились спочатку багаторазовими новими спостереженнями, що привело до виникнення гіпотези про причини існування листопадних і вічнозелених рослин.

Пізніше прогнози підтвердилися багаторазовими експериментами, у ході яких учені виявили, чому і під дією яких чинників природи відбуваються явища опадання листків, і висунута ними раніше гіпотеза стала науковою теорією.

1. Біологія спирається на науковий метод.

Науковий метод, гіпотеза, теорія.

1.    Виконання яких «кроків» потребує науковий метод?

2.    Чим гіпотеза відрізняється від теорії?

 

Це матеріал з підручника Біологія 6 клас І.Ю. Костіков, С.О. Волгін, В.В. Додь

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 6-10-2014, 20:49, Переглядів: 4057