Народна Освіта » Біологія » § 29. Тривалість життя листків. Видозміни листка

НАРОДНА ОСВІТА

§ 29. Тривалість життя листків. Видозміни листка

Пригадайте функції листка. Які функції жилок?

Яка тривалість життя листків? Листки більшості квіткових рослин живуть лише протягом теплих місяців року. В однорічних видів вони відмирають разом з іншими надземними частинами рослини. У багаторічних дерев’янистих рослин листки часто живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори. У рослин наших широт (береза, клен, липа, яблуня, горобина і безліч інших) це відбувається восени. Такі рослини називають листопадними.

У деяких рослин листки живуть кілька років. Придивіться до кімнатних рослин - фікуса чи монстери. Вони цілорічно зелені. Це тому, що листки в них живуть кілька років і замінюються поступово. Старі листки відмирають і водночас з’являються нові - молоді. Так само поступово замінюються листки і в багатьох рослин у природі (брусниця, лавровишня, верес, сосна, ялина та інші). Такі рослини називають вічнозеленими.

Природне явище масового опадання листків у рослин на період несприятливих умов називають листопадом. Скидаючи листки, рослини захищаються від надмірної втрати води, адже коренева система за низьких температур не змогла б забезпечити нею рослину. У вічнозелених хвойних рослин (сосна, ялина) листки такі дрібні, що води випаровують небагато. Тому вони не скидають на зиму листки.

Осінній листопад супроводжується зміною забарвлення листків -однією з перших ознак осені (мал. 123). Жовтіють берези, ясени та липи, рожевіють листки калини та брусниці, червоніє листя дикого винограду та клена. Що зумовлює це розмаїття барв осені? Ми вже

згадували, що в листках рослин одночасно із зеленим пігментом -хлорофілом -єй інші пігменти, зокрема золотаво-жовті, жовтогарячі, червоні. Ближче до осені в листках руйнується насамперед хлорофіл. Інші пігменти стійкіші, тому восени їхня наявність у листках стає помітною.

Які чинники я;умовлюють листопад? З настанням осені коротшає день, знижується температура повітря, зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему. Водночас посилюється відплив органічних речовин з листка в стебло та корінь. Тож листок, що відпав, має низький уміст потрібних рослині речовин. Натомість у ньому накопичуються різні шкідливі речовини. Скидаючи листки, рослина позбавляється непотрібних їй речовин.

Поблизу стебла в черешку листка є шар клітин основної тканини (мал. 124).

Восени ці клітини починають посилено ділитися, утворюючи впоперек черешка гладенькі та округлі клітини. Між ними виникають великі міжклітинники, тому ці клітини легко відокремлюються одна від одної. Достатньо краплини дощу чи подиху вітру, як листок опадає.

Опале листя розкладають ґрунтові бактерії, гриби, тварини. Мінеральні солі, що утворилися внаслідок цього розкладу, знову використовують рослини (перегляньте ще раз малюнок 102).

Які є видозміні! листки Крім основних функцій (газообмін, випаровування води, фотосинтез), листки можуть виконувати й деякі додаткові, у зв’язку із чим вони дещо видозмінюються (мал. 125).

Рослини посушливих місцевостей у листках накопичують воду, тому вони стають м’ясистими (алое, молодило) (мал. 125, 1). Часто листки видозмінюються на захисні колючки, як у барбарису (мал. 125, 2). В акації білої колючки - це видозмінені прилистки.

Цікаво знати, що в кактусів жорсткі колючки не лише захищають від виїдання тваринами, а й зменшують випаровування води. Вода в кактусах накопичується у стеблі У спекотних пустелях Центральної Америки зростають кактуси, здатні накопичувати у своєму тілі до 3 тонн води!

Ще однією з видозмін листка є вусики. Усім відома рослина горох має довге тонке стебло. Окремі листочки складних листків цієї рослини перетворилися на вусики, якими вона чіпляється за різні предмети й закріплює стебло в певному положенні (мал. 125, 3). Отже, на вусики в рослин можуть видозмінюватись як окремі листки, так і весь пагін (пригадайте видозміни пагона - вусики). Листки можуть перетворюватися на луски. У соковитих лусках цибулин (наприклад, цибулі городньої) накопичуються запасні поживні речовини та вода. Зовнішні сухі луски захищають внутрішні частини цибулин та бруньок дерев і чагарників (мал. 125, 4) від механічних ушкоджень, пересихання, низьких чи високих температур.

Мал. 125. Видозміни листків: 1 - м'ясисті листки молодила; 2 - захисні колючки в барбарису; 3 - вусики гороху; 4 - брунькові луски. Завдання. Розгляньте малюнки і поясніть біологічне значення видозмін листків

У комахоїдних рослин (росичка, венерина мухоловка, пухирник) листки пристосовані для полювання на комах (мал. 126). Ці листки не

лише захоплюють здобич, а й виділяють травні соки, що її перетравлюють. Споживаючи дрібних комах, комахоїдні рослини компенсують нестачу деяких речовин у ґрунті, на якому вони зростають. Відомо приблизно 500 видів комахоїдних рослин, здебільшого це мешканці тропіків. В Україні трапляються альдрованда пухирчаста, а також декілька видів росичок.

Завдання. Деякі рослини здатні розмножуватися листками. Проведіть такий дослід. Зріжте листок сенполії і покладіть його на вологий ґрунт. Через деякий час ви зможете помітити, що на листку утворилися додаткові корені. Згодом з такого листка розвинеться нова рослина.

Листопад захищає рослину від надмірних витрат води та дає їй змогу позбутися шкідливих продуктів обміну речовин.

Залежно від тривалості життя листків рослини поділяють на листопадні (листки живуть протягом одного року) та вічнозелені (листки живуть декілька років).

Здійснюючи додаткові функції, листки можуть видозмінюватися на колючки, луски, вусики тощо.

Поповніть свій біологічний словник: листопадні та вічнозелені рослини, листопад, видозміни листка.

Перевірте здобуті знання

Виберіть одну правильну відповідь

1.    Укажіть рослину, у якої вусики є видозмінами листка: а) виноград; б) горох посівний; в) гарбуз; г) огірки.

2.    Укажіть, що є видозмінами листків: а) вуса суниць; б) колючки кактуса; в) бульби картоплі; г) кореневища пирію.

Дайте відповідь на запитання

1.    Які рослини називають листопадними, а які - вічнозеленими? Наведіть приклади.

2.    Що таке листопад? Які чинники його зумовлюють?

3.    Яке значення листопаду для рослин?

Завдання (виконуйте в групах). Користуючись малюнками підручника та Інтернетом, наведіть приклади рослин з різними видозмінами листків: колючками, вусиками, ловильними, м’ясистими.

Поміркуйте! Яке значення вічнозелених рослин для існування життя на нашій планеті?

Користуючись різними джерелами інформації, виконайте МІНІ-ПРОЕКТИ: Листопад; Рослини-хижаки. Цю роботу виконуйте групами. Міні-проекти у вигляді комп’ютерної або іншої презентації показують на уроці. їх оцінює група експертів, серед яких і вчитель.

 

Це матеріал з підручника Біологія 6 клас Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Н.Ю. Матяш

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 26-09-2014, 12:17, Переглядів: 15407