Народна Освіта » Біологія » § 3. Різноманітність життя на землі

НАРОДНА ОСВІТА

§ 3. Різноманітність життя на землі

Пригадайте організми, які населяють нашу планету; ознаки, властиві рослинам, грибам і тваринам; основні середовища життя організмів.

Основна причина різноманітності життя - це пристосування організмів до різних умов проживання. Кожен організм існує в певному середовищі. На Землі є чотири основні середовища життя організмів: водне, наземно-повітряне, ґрунтове і самі організми (мал. 10).

Середовище життя - це частина природи, де мешкають організми і звідки вони отримують поживні речовини.

Мал. 10. Середовища життя організмів: 1 - водне; 2 - наземно-повітряне;

3 - ґрунтове; 4 - інші організми. Завдання. Назвіть організми, зображені на малюнку (за потреби - зверніться до дорослих, інших джерел інформації). Додайте свої приклади організмів, які мешкають у згаданих середовищах життя

Умови середовища життя визначають чинники неживої природи: освітленість, вологість, температура, солоність води тощо, а також інші організми.

На думку вчених, нині нашу планету населяють близько 2 млн видів різних організмів. Найбільше з них тварин - понад 1,5 млн видів. Усе різноманіття організмів нашої планети називають біорізноманіттям. Учені поділили його на великі групи: бактерії, гриби, рослини, тварини.

Бактерії — найменші істоти на нашій планеті. Вони поширені скрізь: у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот. Побачити бактерії можна лише за допомогою мікроскопа. На малюнку 11, 1 зображено бактерію кишкову паличку. Цей одноклітинний організм мешкає в нашому кишечнику. Кишкова паличка виробляє деякі необхідні нам вітаміни, запобігає оселенню в організмі людини хвороботворних бактерій. Поряд зображено багатоклітинного представника ціанобактерій (мал. 11, 2). Ці організми можуть мешкати у водоймах та у вологому ґрунті.

Більшість представників грибів, як-от білий гриб (мал. 12, 1), є багатоклітинними організмами. Серед грибів є й одноклітинні. Наприклад, мукор (мал. 12, 2). Цей гриб ви добре знаєте з побуту. Він може оселятись на продуктах харчування й псувати їх. Серед грибів є багато таких, що спричиняють захворювання рослин, тварин та людини.

Гриби - живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша - з ознаками тварин. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і не здатні до активного руху. А от живляться гриби, як тварини, готовими органічними речовинами.

На малюнку 13 зображено представників рослин. Одноклітинні рослини трапляються серед водоростей. Мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини - виключно багатоклітинні організми. Рослини здатні до фотосинтезу. Це процес утворення організмами органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії світла. Під час фотосинтезу рослини виділяють у повітря кисень.

Рослини можуть існувати в будь-якому середовищі - від прісних чи морських водойм до найспекотніших пустель і гірських вершин.

Серед представників тварин (мал. 14) також є і одноклітинні, і багатоклітинні. На відміну від грибів і рослин, більшість тварин здатна

Мал. 14. Представники тварин: 1 - одноклітинний твариноподібний організм інфузорія-туфелька; 2 - виноградний слимак; 3 - жук-олень; 4 - карась; 5 - жаба озерна; 6 - вуж;

7 - папуга; 8 - олені

до активного руху. Одні тварини, наприклад креветки, каракатиці чи риби, можуть плавати. Наземні тварини можуть повзати, як змії, бігати (наприклад, олені, вовки, гепарди) або літати (комахи, птахи, кажани). Лише окремі види тварин, як-от корали, ведуть прикріплений спосіб життя.

Чи належать до живої природи віруси? З настанням холодної дощової погоди в незагартованої людини може з’явитися нежить,

кашель, підвищитися температура тіла. Лікар ставить діагноз - грип або гостра респіраторна вірусна інфекція. Що ж таке віруси?

Учені відносять віруси до неклітинних форм життя. Деякі властивості живого вони проявляють тільки тоді, коли потрапляють у клітини людини, тварин, рослин, грибів і навіть бактерій. Тоді вони спричиняють різноманітні захворювання. Вірусними захворюваннями людини є грип (мал. 15), жовтяниця (гепатит), СНІД та ін. Проникаючи в клітини організму, вони змушують їх утворювати нові вірусні частинки.

Узагальнимо знання

Бактерії - переважно одноклітинні організми, але серед них трапляються й багатоклітинні, наприклад деякі ціанобактерії.

Гриби споживають готові органічні речовини, вони не здатні до фотосинтезу. Більшість грибів - багатоклітинні організми.

Рослини здатні до фотосинтезу. Це переважно багатоклітинні організми, лише серед водоростей є одноклітинні.

Тварини (за винятком деяких одноклітинних) не здатні до фотосинтезу. Вони живляться готовими органічними речовинами так само, як і гриби. Серед тварин є як одноклітинні, так і багатоклітинні. Більшість тварин здатна до активного руху.

Віруси не мають клітинної будови. Вірусні частинки виявляють ознаки живого, лише потрапивши в клітину.

Поповніть свій біологічний словник: біорізноманіттпя, бактерії. гриби, рослини, тварини, фотосинтез, віруси.

Перевірте здобуті знання

Виберіть одну правильну відповідь

1.    Кисень, необхідний для дихання організмів, виділяють: а) гриби; б) багатоклітинні тварини; в) рослини; г) віруси.

2.    До неклітинних форм життя належать: а) гриби; б) тварини; в) рослини;

г) віруси.

Поміркуйте. Чи можна назвати віруси організмами? Обґрунтуйте свою відповідь.

Звідки взялися ті мільйони видів, які нині мешкають на нашій планеті? Це відбувається завдяки еволюції.

Еволюція - процес необоротних змін у будові та процесах життєдіяльності організмів.

Жива природа під час свого розвитку зазнала значних ускладнень: від появи одноклітинних бактерій до появи багатоклітинних рослин і тварин. Протягом мільйонів років умови на нашій планеті неодноразово змінювалися. У результаті одні групи організмів вимирали, замість них з’являлися інші. Учені вивчають вимерлі організми за їхніми рештками - фрагментами скелета, відбитками в породах. Потім реконструюють (відновлюють) їхній зовнішній вигляд (мал. 16).

Мал. 16. 1 - вимерла рослина лепідодендрон; 2 - викопна хижа безхребетна тварина - ракоскорпіон (окремі види сягали завдовжки до 180 см);

3 - викопний велетенський рослиноїдний динозавр - апатозавр (його ще називають бронтозавром. Маса апатозавра сягала ЗО т, а довжина тіла - до 20 м)

 

Це матеріал з підручника Біологія 6 клас Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Н.Ю. Матяш

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 26-09-2014, 10:25, Переглядів: 12428