Народна Освіта » Українська мова » 5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

НАРОДНА ОСВІТА

5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

Поділ лексики з погляду сфер її вживання ґрунтується на вивченні слів на певному історичному етапі. Відповідно до цього аспекту в лексичній системі виділяють такі шари слів:

загальновживана

лексика

спеціальна лексика, у межах якої виділяють

діалектизми

жаргонізми,

арготизми

професіоналізми,

терміни

Загальновживана лексика — це слова, використовувані всіма носіями мови незалежно від соціального статусу, освітнього рівня, мовленнєвої компетенції. До загальновживаних належать слова на позначення відомих кожній людині реалій — їжі, одягу, фізичних, суспільних, культурних, економічних, політичних явищ, морально-етичних понять тощо, тобто це основний мінімум слів, яким позначаються реалії з усіх сфер життя людини, відомості про які забезпечують достатню орієнтацію людини у світі.

Спеціальна лексика — це слова, уживання яких обмежене певними сферами життєдіяльності людини (територією, родом занять).

Діалектизми — слова, що вживаються лише на певних територіях і мають відмінності у звучанні, значенні, порівняно із загальновживаними словами, або ж узагалі не характерні для більшості українських територій. Звичайно діалектна лексика обмежується назвами на позначення найближчих для населення певної території реалій: їжі, одягу, сімейних і соціальних відносин, видів робіт, знарядь праці, обрядів і звичаїв тощо, наприклад: пундики (у значенні «печиво»), вичахати (у значенні «ставати холодним» — про їжу), газда (у значенні «господар»), колиба (у значенні «курінь для пастухів, лісників») та ін.

Жаргонізми — це слова, уживані в мовленні людей, які об’єднані спільністю інтересів, професійною діяльністю, соціальним походженням і статусом. Наприклад, для студентського середовища характерні слова хвіст (академічна заборгованість), хвостівка (окрема відомість для складання заліку або іспиту), плавати (відповідати на питання, не маючи належних знань), шпора (шпаргалка), кіл (одиниця), пара (двійка або заняття, яке складається з двох академічних годин).

Арготизми (від франц. argot — замкнутий, недіяльний) — це слова, що використовуються в мовленні людей, які свідомо прагнуть зробити його незрозумілим для навколишніх, сторонніх людей. В окремих соціальних групах (бандуристів, злодіїв) свого часу існували цілі мовні системи, так звані мови арго.

Професіоналізми — слова, що використовуються людьми певної професії й в основному зрозумілі лише їм. Часто професіоналізмами стають спрощені варіанти часто вживаних слів або термінів.

 

Цей матеріал взято з книги Довідник ЗНО з української мови та літератури

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 23-07-2014, 15:30, Переглядів: 2841