Народна Освіта » Українська мова » 3.3.3 Правила уживання апострофа в українських словах

НАРОДНА ОСВІТА

3.3.3 Правила уживання апострофа в українських словах

Апостроф — спеціальний діакритичний (надрядковий) знак, який уживається на письмі, щоб показати, що у вимові попередній приголосний звук звучить твердо й роздільно з наступним приголосним звуком [й], наявність якого в слові позначається буквами я, ю, є, ї ([йа], [йу], [йе], [йі]).

Щоб не припускатися помилок у вживанні апострофа, перед написанням треба чітко вимовити відповідне слово й почути: 1) тверду вимову попереднього приголосного звука; 2) паузу (певний розрив між попереднім і наступним звуком); 3) звук [й] після паузи.

Правильно

Неправильно

Неправильно

[матір /йу]

(значок у позначає паузу)

[мат'ір' / йу]

(значок ' позначає м’якість)

[мат'ір'у]

(значок ' позначає м’якість)

Тут чуємо твердий звук [р], після якого з’являється пауза, а потім звук [й]: матір’ю

Тут чуємо м’який звук [р'] у кінці складу, а такого в українській вимові не може бути: *матірью

Тут чуємо м’який звук [р’], але не маємо паузи й не чуємо звука [й]: *матірю

 

Апостроф ставиться

 

Перед я, ю, є, ї

Приклад

після б, п, в, м, ф, якщо перед ними не стоїть інша коренева буква, що позначає приголосний звук, крім р

б’ють, п’ять, в’єш, м’ята, ф’ють, черв’як, торф’яний, верф’ю

після р у кінці складу

пір’я [п’ір/йа], сузір’ю [су/з'ір/йу]

після к

Лук’ян, Лук’янець, Лук’янчук

після будь-якої букви на позначення кінцевого твердого приголосного префікса

в’їхав, під’їхав, роз’ятрити, між’яр’я, возз’єднання

після будь-якої букви на позначення кінцевого твердого першої частини складноскорочених слів

Мін’юст (Міністерство юстиції), дит’ясла

 

Апостроф НЕ ставиться

 

Перед я, ю, є після б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть інша буква на позначення кореневого приголосного, крім р

свято, тьмяний, різьбяр, морквяний, духмяний

Перед я, ю, є після р усередині складу

рядок [р'а/док]

Перед йо

зйомки, курйоз, Воробйов

Перед і, о, а та ін.

зініціювати, зорганізувати

Перед я, ю, є, ї після nie-, напів- (у власних назвах)

пів-Ялти

 

Цей матеріал взято з книги Довідник ЗНО з української мови та літератури

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 23-07-2014, 11:39, Переглядів: 6325