Народна Освіта » Історія України » § 23. Більшовики в Україні

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Більшовики в Україні

Чим залам'ятались українцям 20-ЗО ті роки XX століття

Війна більшовиків з українською владою. В січні 1918 року керівництво більшовицької Росії спрямувало на територію України свою армію. Загони Червоної армії підійшли до Києва. Українські більшовики в Києві підняли повстання проти Центральної Ради. Молода українська армія, яку очолював Симон Петлюра, була безсилою перед більшовицькими загонами.

В умовах війни Центральна Рада знову звернулася до українського народу з Універсалом: «Ми, Українська Центральна Рада, зробили всі заходи, щоб не допустити цієї братовбивчої війни двох сусідніх народів, але петроградське правительство не пішло нам назустріч і веде далі криваву боротьбу з нашим народом і Республікою. (...) ми. Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України: Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як-от: Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки».

Проголошення незалежності не змінило становища України. У складних умовах Центральна Рада звернулася по допомогу ДО німецьких та австрійських військ. Підрозділи іноземних армій увійшли в Україну. Більшовиків зупинили і витіснили за межі держави.

Німецькі війська поводились як окупанти. Вони вимагали за надані послуги зерна, м’яса, цукру, вугілля, лісу. Згодом почали втручатися в управління країною, проводити арешти, судити, запроваджувати

свої порядки. 29 квітня 1918 року коли Центральна Рада зібралася, щоб прийняти Конституції0 Української Народної Республіки (УНР), представники німецького командування увійшли до зали за-

сідання і заборонили подальшу роботу. Німці створили новий уряд і поставили на чолі Павл4 Скоропадського.

Воєнні дії тривали на території України до

1920 року. Боротьба за українські землі завершилася перемогою більшовиків. Вони встановили свою владу майже на всій території України. Винятком стали західноукраїнські землі-Тут з'явилися нові господарі: Польща, Чехо-Словаччина (ці держави виникли у 1918 році після розпаду Австро-Угорської імперії), Румунія. (Відшукайте території на карті).

Поміркуймо в групах

1. Як Центральна Рада хотіла будувати свої відносини з сусідніми державами? 2. Як в Україну потрапили німецькі та австрійські, війська?

3. Які факти свідчать проте, що росіяни, німці, австрійці вели себе в Україні як окупанти? 4. Що сталося з українськими землями після боротьби?

Українська Радянська Соціалістична Республіка. Таку назву отримали українські землі, на яких встановилася влада більшовиків - радянська влада. Більшовики пообіцяли віддати селянам землю, а робітникам - фабрики й заводи. Зміни початку 19‘20-х років приголомшували.

Українські селяни отримали землю. Робітники брали участь в управлінні підприємствами. Мільйони дітей сіли за шкільні парти. В Україні вперше мовою навчання стала рідна - українська. Відкривалися школи з мовами навчання інших національностей:    єврейською, молдавською,

німецькою, болгарською, польською.

Українські поети та письменники вільно друкували свої твори. У 1922 році Радянська Україна разом з іншими республіками (Російською, Білоруською, Закавказькою) утворили нову державу - Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

Поміркуймо

Чому робітники та селяни підтримали радянську владу?

Українські землі в першій половині XX cm.

Колгоспне життя й голодомор 1932—1033 років. Наприкінці 20-х років в українському селі почали організовувати колгоспи. Вступаючи до них, господар віддавав для загального користування землю, реманент, а в окремих випадках навіть худобу та птицю.

З болем і страхом вступали селяни до колгоспів. Тих, хто не хотів цього робити, примушували. Інших карали, забирали землю і висилали до Сибіру.

Радянський уряд, який тоді очолював Йосип Сталін, вимагав від селян-колгоспників дедалі більше зерна. Урядовці пояснювали, що отримані від проданої сільськогосподарської продукції кошти використовують на будівництво нових фабрик і заводів, електростанцій, житла тощо. Селяни все це розуміли. Але мала бути і якась межа. Якби не домашнє господарство та невелика земельна присадибна ділянка, хто його знає, чим то все скінчилося б.

Врожай осені 1932 року виявився не гіршим, ніж у попередні роки. Здали селяни державі запланований податок. Таза першим податком оголосили другий, потім третій. У селах з’явилисяспе-щальні продовольчі загони, які забирали, все. Люди намагалися приховати зерно, картоплю в ямах, на горищах, у криницях. Та хіба вбережеш усе від пильного ока збирача?

І спалахнув в Україні великий голод. А за ним прийшла і смерть. Люди вимирали сім’ями, кутками, вулицями, селами. Виснажені падали хто де. Селами їздили підводи, збирали померлих і потім ховали в братських могилах. Мільйони громадян України померли голодною смертю у 1932-1933 роках тільки тому, що радянська влада забрала у них хліб.

Поміркуймо

Що стало основною причиною голоду 1932 -1933 років? Чи можна було уникнути голоду? Як саме?

Життя 1930-х років. 1930-ті роки принесли в Україну чимало змін. До чорних сторінок української історії можна віднести

початок репресій проти представників різних верств народу. Вони були організовані владою. Відверто виступив проти несправедливості - ти вже «ворог народу». Висловив думку про те, що можна було б жити краще, - «шпигун». Покритикував органи влади - «зрадник». А раз так - у тюрму, на заслання, до розстрілу. Арешти, переповнені в’язниці, страх стали прикметою життя 1930-х років. Ще у другій половині 1920-х років радянська влада розпочала боротьбу з церквою. В 1930-ті вона знищувала в Україні церковні споруди. Жертвами цього варварства стали Михайлівський Золотоверхий собор у Києві, Покровський собор у Запоріжжі та багато інших церков і монастирів.

Історія в ілюстраціях

Якій проблемі присвячений плакат? Що вам допомогло встановити назву проблеми?

Водночас не можна не згадати і про ті позитивні зміни, які відбулися в цей час. В Україні подолали неписьменність, започаткували обов’язкове чотирикласне навчання — у селі і семирічне - у місті. Республіка потребувала кваліфікованих кадрів, їх почали готувати нові університети, інститути, технікуми, училища.

Змінювався зовнішній вигляд українських міст. Тут з'явилися багатоповерхівки, парки відпочинку та культури, кінотеатри. Прикметою 1930-х років стала поява звукового кіно. В Україні у цей час працював відомий кінорежисер Олександр Довженко.

Поміркуймо

Які події в житті українців викликали радість, а які - сум?

Словник

Колгосп колективне господарство, об'єднання селян для спільного ведення господарства.

Радйнська влйда - органами влади в більшовиків були

ради, звідси й пішла назва влади.

Репресії - заходи державного примусу, покарання.

Цікаво знати

Олександр Петрович Довженко (1894-1956) - кінорежисер, художник, письменник. Народився на Чернігівщині в 1894 році в багатодітній селянські родині. Закінчив Глухівський вчительський інститут, вчителював, працював хуцожником-карикатуристом. В 20-ті роки XX століття захопився кінематографом. Автор першого звукового українського фільму - «Іван» (1932). Його кінострічка «Земля» в 1958 р. на міжнародному кінофестивалі в Брюсселі названа серед 12 найкращих фільмів всіх часів і народів. З 1933 року

О. Довженко переїхав до Москви, в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) він був фронтовим кореспондентом, кінорежисером.

Завдяки його напопеглиьій праці в роки війни та повоєнні часи побачили світ чимало кінофільмів - «Битва за нашу Радянську Україну», «Мічурін», «Поема про море». Мріяв повернутися на рідну батьківщину, про що неодноразово писав у своєму щоденнику: «Я хочу жити на Вкраїні... Я України син, України».

Працюємо з історичними джерелами

Лист колгоспників села Горби до Йосипа Сталіна (1932)

«Шановний тов. Сталін! Чи є закон Радянської влади, щоб селянство сиділо голодне, так як ми, колгоспники, не маємо вже з 1 січня 1932 року у своєму колгосп м    хліба.    f    зараз    не тільки Горби, а взяти треба

Глобинський і Семенівський райони, де поголовний голод серед народу. Ми. колгоспники, і вирішили спитати - що буде далі?

Постає питання. Як ми можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли ми приречені на голодну смерть, бо ще до врожаю чотири місяці? Питаємо: за що ми билися на фронтах, за те, щоб сидіти голодними, щоб бачити, як вмирають діти в корчах голоду?».

1. Чи можна вірити цьог^у документу? Чому? 2. Як ви вважаєте, чи дійшов цей лист до Сталіна? 3. Чи справедливі запитання колгоспників? Хто повинен був дати відповідь на uj запитання?

Домашнє завдання

*    Прочитайте § 23. Більшовики в Україні.

*    Дайте відповідь на запитання:

1.    Чому Українська Центральна Рада не змогла втриматися при владі?

2.    Які зміни відбулися в Україні з встановленням радянської влади?

* Виконайте завдання:

1.    Відшукайте на карті територію України, яка називалася УРСР.

2.    У які роки відбулися події: а) розпуск Центральної Ради; 6) утворення СРСР; в) голодомор в Україні? 3. Використовуючи текст параграфи та історичне джерело, підготуйте розповідь "Голод в Україні".

 

Це матеріал з підручника Вступ до історії України 5 клас В. Мисан

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 16-07-2014, 00:05, Переглядів: 2258