Народна Освіта » Історія України » § 17. Ліквідація Української козацької держави

НАРОДНА ОСВІТА

§ 17. Ліквідація Української козацької держави

Як занепали Українська козацька держава та Запорізька Січ?

Промова патріота.

У 1722 роді тимчасовим гетьманом Лівобережної України призначили Павла Полуботка. Він почав чинити супротив російським властям, що хазяйнували в Україні. Петро І надіслав наказ, яким зобов'язав гетьмана прибути до Петербурга.

Осінь і частину зими Полуботок із товаришами пробув у Петербурзі. Цар зволікав і не поспішав приймати гетьмана. Зустріч відбулася. Розповідають, що Полуботок звернувся до Петра І з промовою, яка визначила його подальшу долю.

«Ваша Величносте... я добре бачу, як Ви... хочете погубите мою батьківщину... Ви поставили себе над законами, бажаю чи знищити привілеї, які Ваші попередники й Ви самі... уро чисто підтвердили. Ви намагаєтеся накласти свавільні подат ки на народ, чию свободу Ви самі визнали. Ви примушуєте ш найтяжчі та найбільш иринизливі роботи козаків, силуючи їх, ніби вони є ваші раби, копати канал, який Ви наказали зробити у Вашій країні. А найприкріше для нас те, що Ви хочете позбавити нас найдорогоціннішого нашого права, а саме - вільно самим обирати наших гетьманів та проводирів. І замість того, щоб лишити суддям нашого народу можливість чинити правосуддя над їхніми співвітчизниками, Ви ставите над нашими суддями підданих Великоросії... Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з голоду. Але мене це не турбує, бо я говорю від імені моєї батьківщини. І хай краще я помру найлютішою смертю, аніж побачу страшне видовище повної загибелі мого народу...»

 

Після промови цар наказав ув’язнити Полуботка і всіх козацьких делегатів у Петіюпавловській фортеці. Останній рік життя гетьман провів у тюрмі. Він важко захворів і 18 грудня 1724 року помер. Через сорок днів після його смерті помер цар Петро І.

 

Данило Апостол. V 1723 році за наказом Петра І створено Малоросійську колегію. Цей орган складався виключно з росіян. Малоросійська колегія мала б контролювати діяльність гетьманської влади. Однак з контролюючого органу вона стала керуючим. А після смерті П. Полуботка - єдиним владним органом Гетьманщини. Лише; в 1727 році царський уряд ліквідував Малоросійську колегію та дозволив поновити посаду гетьмана на Україні.

 

1 жовтня 1727 року на посаду гетьмана в Глухові обрали 73-річного Данила Апостола. Серед української знаті Данило зарекомендував себе як людина освічена, виважена, цілеспрямована. Він брав участь у кримських походах, Північній війні. Зарекомендував себе» відважним воїном і талановитим керівником козацьких полків. Данило Апостол шанував Івана Мазепу, підтримував його задум. Однак, будучи людиною поміркованою, він перед Полтавською битвою не став на його бік.

 

Хоча права нового українського гетьмана царський уряд суттєво обмежив, все н* Данило Апостол зміг послужити рідному народу. Він провів судову реформу і виступав проти зловживань у судах. Створена ним комісія завершила укладання зводу законів «Прав, за якими судиться малоросійський наоод». Гетьман відстоював права козаків, населення міст, надавав монастирям і церквам землю. Після тривалої хвороби в 1734 році Данило Апостол помер.

Поміркуймо

Яке враження на вас справила промова П. Полуботка? Як ви вважаєте, чому цар наказав ув’язнити гетьмана?

Останній гетьман. Після смерті Петра І гетьманську владу на Лівобережжі відновили. У 1750 році російська цариця Єлизавета дала згоду на обрання українським гетьманом Кирила Розумовського. Він був гідним гетьманської булави і зробив для України чимало корисного. Здійснив судову й військову реформи, взяв під своє управління Запорізьку Січ, зобов’язав навчати козацьких дітей. Гетьман мріяв перетворити місто Глухів - столицю Гетьманщини - в європейське місто і видав наказ про його впорядкування. Він задумав відкрити в Батурині університет і згодом перенести сюди українську столицю.

Нова російська цариця Катерина II восени 176-1 року викликала Кирила Розумовського до Петербурга і наказала написати рапорт про відставку. У листопаді 1764 року вийшов указ, яким гетьманський уряд було ліквідовано.

Поміркуймо

Які плани виношував останній гетьман Лівобережжя? Хто завадив реалізувати ці плани?

 

Зруйнування Запорізької Січі. Останнім острівцем свободи залишалася Запорізька Січ, де проживало понад 20 000 козаків. Російська цариця Катерина II, налякана селянськими виступами на Правобережжі, вирішила покінчити з козацькою вольницею. У квітні 1775 року вона видала наказ відібрати в запорожців зброю і скасувати Січ назавжди. (Ознайомтеся з документом "Про знищення Запорізької Січі"). Виконувати цей наказ доручили генералу Текелію.

25 травня 1 775 року багатотисячне російське військо рушило на запорізькі землі. В одну з червневих ночей царські вояки оточили Січ. Козаки опору не чинили. Кілька десятків бувалих козаків з отаманом Петром Калнишевським гідно зустріли царський вирок. Закутого в кайдани Калиишетеського направили до столиці, а потім у Соловецький монастир, що на Білому морі.

Останньою домівкою славного кошового був вогкіш та холод* кий льох під монастирською вежею, до. майже* не було світла. Утримувати кошового накивали суворо. Тричі на рік його виводили з льоху: на Великдень, на Спаса і на Різдво.

У тяжкій неволі Калипіиевськии пробув 25 років, і зн наказом царя Олександра І у 1801 році його помилували. Скористатися волею немічний чоловік не міг. Він зал піни «ся в Соловецькому монастирі. Номер Петро Калпиіневський 1803 року на 1 13 році життя.

Словник

Дезертир - особа, що самовільно залишила військову частину або ухиляється від військової служби.

Канал (канйльні роботи) -роботи з будівництва каналу між Волгою та Доном, який мав з’єднати ці дві ріки.

Рапорт - письмове повідомлення про щось.

Селянські виступи на Правобережжі - йдеться про повстання селян і козаків 1750 та 1768 років на українських землях, що належали Польщі.

Цікаво знати

Після ліквідації Запорізької Січі частина козаків перейшла на територію Туреччини, де в гирлі р. Дунай утворила Задунайську Січ (1775-1828 pp.). Це була дев’ята й остання Січ українського козацтва. На кінець 1778 року чисельність козаків досягла 12 000 осіб. Козаки прийняли турецьке підданство і присягнули на вірність султану. Для поселення козаків султан надав землі. У нових умовах запорожці зберегли свій традиційний спосіб життя. Вони займалися рибальством, мисливством, скотарством, хліборобством. На Січі було побудовано 38 куренів, приміщення, де розташовувалася кошова старшина, церква. Уряд Туреччини не втручався у внутрішні справи січовиків. Він залучав козаків до охорони кордонів та вимагав від них участі у військових походах турецької армії.

Працюємо з історичними джерелами

Жан-Бенуа Шерер. Літопис Малороси*..

Гїро знищення Запорізької Січі

«...Ми, Катерина II... хочемо оголосити всім нашим вірним підданим на просторах нашої імперії, що Січ козаків, відомих під іменем запорожців. нарештг ціпком знищена через неспокій, який у кас викликав непослух цього народу до наших найвищих наказів...

Ми не будемо згадувати тут про скарги, принесені до нашого трону сусідніми державами, на напади та пограбування, які постійно здійснювали запорожці на наших кордонах...

Що ж до їх злочинів... то вони полягають головним чином у такому:

1. Ми не можемо мовчати про зухвалість, з якою протягом останніх десяти років і ще зовсім недавно вони захоплювали землю своїх сусідів ... і робили все це під тим приводом, що всі ці землі належали їм

з давніх часів...

5. Зневажаючи заборони, не раз повторювані нашими командуючими, запорожці не тільки приймали до себе козаків, які дезертирували з нашої служби, але також підмовляли різними хитрощами одружених людей з Малоросії... утікати до них...»

1. З яких причин Катерина II знищила Запорізьку Січ? 2. Наскільки названі в документі причини ліквідації Січі е правдивими?

Запишіть до робочого зошита

1722-1724 pp. -1727-1734 pp. -1750-1764 pp. -

1775 Р -

Катерина II ліквідувала Запорізьку Січ тому, що ...

Домашнє завдання

*    Прочитайте § 17. Ліквідація Української козацької держави.

*    Дайте відповідь на запитання:

Що ви дізналися про П. Полуботка, К. Розумовського, П. Калнишевського?

*    Виконайте завдання:

1. Відшукайте на карті: а) міста Глухів, Петербург; б) територію Запорізької Січі; в) райони повстань на Правобережжі. 2. Використовуючи текст параграфа, ілюстрації, підготуйте розповідь на одну із запропонованих тем: «Павло Полуботок» «Руйнування Запорізької Січі** «Останній кошовий Січі».

 

Це матеріал з підручника Вступ до історії України 5 клас В. Мисан

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 15-07-2014, 23:30, Переглядів: 2552