Народна Освіта » Фізика » Універсальний довідник - Фізика 9 клас. Логіко-структурні блок-схеми підручника Є.В. Коршака

НАРОДНА ОСВІТА

Універсальний довідник - Фізика 9 клас. Логіко-структурні блок-схеми підручника Є.В. Коршака

Універсальний довідник - Фізика 9 клас. Логіко-структурні блок-схеми підручника Є.В. Коршака

Назва посібника: Універсальний довідник дев'ятикласника. Фізика, математика (9 клас).

Кількість сторнок: 120

Автори: Михайлик П.Я, Кулішова Г.Г., Куляєва О.О., Бовсунський В.С., Гарест О.М., Медик Т.Я.


Передмова

Знання фізики передбачає уміння застосувати фізичні закони, теорії в процесі розв’язування задач. Розв'язування і аналіз задачі дає змогу краще запам’ятати теоретичний матеріал, розвиває логічне мислення і навички у використанні вивчених теорій, фізичних законів, понять.

Умі ння розв’язувати задачі є найкращим критерієм оцінки глибини вивченого матеріалу і ступеня його засвоєння.

Не зважаючи на найстабільніший курс фізики і значну кількість дидактичних матеріалів з даного предмету, рівень засвоєння навчального матеріалу випускниками середньої школи, як показує досвід роботи авторів у школах і вузах, не досить високий. Найбільші труднощі виникають саме при розв’язуванні фізичних задач.

Аналіз такої ситуації, зроблений колективом авторів, дає змогу дещо покращити якість знань, умінь і навичок розв’язувати задачі.

По-перше, оскільки підручники з фізики коштують дорого (12 і більше гривень), до того ж в кінці року учень має його здати, ми вирішили кожного учня забезпечити найиеобхіднішим матеріалом - виданням універсального довідника (УД).

Насиченість конкретним матеріалом у вигляді таблиць і блоків, учень має змогу звернутись до посібника тоді, коли виникне потреба в цьому, оскільки цей посібник кишеньковий.

Перевага в УД-9 полягає в тім, що він адресований безпосередньо учневі, має малий об’єм і коштує в 6-7 разів дешевше підручника.

Універсальний посібник дев’ятикласника є продовження виданих далі посібників УД-7, УД-8.

Кандидат педагогічних наук вчитель-методист П.Михайлик

 

Читати онлайн довідник Фізика 9 клас:

 

Зміст

 

Розділ 1. Основи кінематики

Тема 1. Механічний рух. Системи відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Координата. Закон руху.

Тема 2. Прямолінійний нерівномірний рух: Середня і миттєва швидкості. Прискорення руху тіла

Тема 3. Миттєва швидкість рівномірного руху. Прискорення. 

Тема 4. Рух тіла кинутого вертикально вгору (1 блок)

Тема 5. Рух тіла кинутого вертикально вгору (2 блок)

Розділ 2: Основи динаміки.

Тема 1. Сили в механіці

Тема 2. Сили пружності. Сили тертя. Сили тяжіння.

Тема 3. Динаміка обертального руху по колу.

Тема 4. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Розділ 3. Закон збереження енергії.

Тема 1: Робота, потужність, енергія

Тема 2. Застосування законів динаміки

Блок-схеми, довідкові матеріали

Логіко-структурна блок-схема підручника "Фізика - 9 клас"

Банк фізичних формул з фізики за 9 клас

Коротка математична довідка за 9 клас

Основні задачі на проценти: способи розв'язання

Банк математичних формул з математики за 8 і 9 клас

Тотожні перетворення алгебраїчних виразів

Прогресії: основні формули.

Алгебраїчні рівняння, вказівки до розв'язування рівнянь з однією змінною

Нерівності: як розв'язувати нерівності з однією змінною

Побудова графіків

Задачі на рух по воді (у повітрі)

Задачі на середні величини

Задачі на спільну роботу

Задачі на рух тіла по ескалатору

Задачі на зустрічний рух і рух в одному напрямку

Сили тертя

Задачі з фізики за 9 клас для класних та домашніх робіт (+ відповіді)

Автор: admin от 15-07-2014, 02:08, Переглядів: 7039