Народна Освіта » Фізика » Задачі з фізики за 9 клас для класних та домашніх робіт (+ відповіді)

НАРОДНА ОСВІТА

Задачі з фізики за 9 клас для класних та домашніх робіт (+ відповіді)

1.    Визначте по графіку швидкість руху велосипедиста, (мал. 1).

2.    Плавець пливе за течією річки. Визначте його швидкість відносно берега, якщо швидкість плавця відносно води 1,5 м/сек., а швидкість течії річки дорівнює 0,5 м/сек.

3.    По графіку (мал. 2) визначте прискорення прямолінійного руху тіла.

4.    З якою швидкістю буде рухатись тіло після третьої секунди від початку вільного падіння? Прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/сек2.

5.    Яке переміщення робить за 3 сек. тіло, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю, що дорівнює 25 м/сек.? Чи рівні тут модуль переміщення

і пройдений шлях?

6.    Тіло рухається по окружності радіусом 10 см з постійною по модулю швидкістю, що дорівнює 3 м/ сек. Визначте доцентрове прискорення тіла і покажіть на кресленні векгори швидкості і прискорення в цьому випадку.

7.    Поїзд рухався рівномірно та прямолінійно за швидкістю 6 м/сек., а потім став гальмувати з прискоренням 0,6 м/сек2. Визначте шлях, що пройшов поїзд до повної зупинки.

8.    Автомобіль рухається рівномірно і прямолінійно зі швидкістю V. Який напрямок має рівнодіюча усіх сил, прикладених до автомобіля?

9.    Дві сили прикладені до однієї й тієї ж точки тіла масою 2 кг і утворюють між собою кут 90°. Чому дорівнює модуль рівнодіючої цих сил та прискорення тіла, якщо перша сила З Н, а друга - 4 Н?

10.    Біля поверхні Землі, тобто на відстані Я від її центру, на тіло діє сила тяжіння 36 Н. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на це тіло на відстані 2К від центру Землі?

11.    На пружину підвісили тіло масою 0,2. кг, і вона розтяглася на 4 см. Чому дорівнює жорсткість пружини?

12.    Визначте першу космічну швидкість для Місяця, якщо її радіус 1740 км, а прискорення еільного падіння на ній дорівнює 1,6 м/сек2.

13.    Ліфт піднімається з прискоренням 1 м/сек2. При цьому вектор прискорення направлений вертикально вгору. У ліфті знаходиться людина масою 50 кг. Чому дорівнює його вага, якщо прискорення цільного падіння дорівнює 10 м/сек2?

14. Автомобіль має швидкість 10 м/сек. Він починає гальмувати та зупиняється. Скільки часу продовжувалося гальмування на горизонтальній дорозі. Якщо коефіцієнт тертя при цьому дорівнював 0,2?

Сила

Формула

Малюнок

всесвітнього

тяжіння

тяжіння

пружності

ваги тіла

тертя

ковзання

15.    Снаряд масою 20 кг летить горизонтально зі швидкістю

500 м/сек. і влучає в платформу з піском, котра рухається йому назустріч зі швидкістю 1 м/сек. Маса платформи 20 т. З якою швидкістю почала рухатися платформа, якщо снаряд застряг в піску?

16.    Людина тягне санчата з силою 25 Н, направленою під

кутом 30° до горизонту. Яку потужність розвиває людина, якщо санчата за 10 сек. перемістилися на 15 м?

17.    Підйомний кран піднімає рівномірно вантаж масою 500

кг на висоту 10 м за 50 сек. Визначте ККД крана, якщо потужність його двигуна 1,5 кВт.

18.    Пружина, стиснута на 30 см, повністю розпрямляється.

Яку роботу виконала сила пругкості, якщо жорсткість пружини 100 Н/м?

19.    Визначте роботу сили тертя, якщо тіло масою 2 кг змінить свою швидкість від 4 до 3 м/сек.

20.    М’яч масою 0,25 кг кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/сек. Чому дорівнює його кінетична енергія на висоті 10 м?

Задачі на рух по воді

Задача 1.

Катер , який має швидкість v=2Q км/год пройшов відстань між двома пунктами по річці туди і назад без зупинки за 6 год 15 хв. Віддаль між пунктами 60 км. Знайти швидкість течії.

Задача 2

Від пристані відійшов за течією плот. Через 5 г. 20 хв слідом за ним відправився катер, котрий наздогнав плот, пройшов 20 км. Яка швидкість плота, якщо відомо, що власна швідкість катера більша швидкості плота на 9 км/год ?

Задача 3

Катер та парусник, які знаходяться на озері на відстані 30 км один від одного, рухаються назустріч і зустрічаються через 1 год. Якщо катер знаходився в 20 км від парусника і, щоб не здогнати його, знадобилося б З год 20 хв. Знайти швидкість катера та парусника.

Задача 4

3 порту А в порт С відправився пароплав, котрий повинен по своєму шляху пройти біля маяка В, відстань від А до В рівна 140 км, а відстань від В до С рівна 100 км. Через 3 год. після виходу пароплава, за ним вийшов з порту А катер, котрий наздогнав пароплав, передав наказ збільшити швидкість на 5 км/год. Наказ було негайно виконано і в результаті, пароплав пройшов біля маяка В на півгодини раніше і прийшов у порт С на 1,5 години раніше. Знайти початкову швидкість пароплава та швидкість катера.

Задача 5

Катер вийшов одночасно з плотом, я шй плив за течію річки, та пройшощз 1км, а потім, не зупи няючись в зворотному напрямку, проплив^ у км, де і зустрівся з плотом. Знайти, у скільки разів власна швидкість катера більша швидкості течії.

Задачі на рух двох тіл в одному і протилежних напрямках

Задача 1

3 міста А в місто В виїжджає велосипедист, а через 3 години після його виїзду з міста В виїхав яазустріч йому мотоцикліст, швидкість котрого в 3 рази більше швидкості велосипедиста. Велосипедист та мотоцикліст зустрілися посередині між А і В.

Якщо б мотоцикліст виїхав не через 3. а через 2 години після виїзду велосипедиста, то зустріч відбулась би на 15 км ближче до А.

Знайти відстань між А і В.

Задача 2

Двоє туристів йдуть один одному назустріч -один з пункту А, а інший - з В. Перший виходе з А на 6 годин пізніше, ніж другий з пункту В і при зустрічі виявляється, що він пройшов на 12 км менше другого.

Продовжуючи після зустрічі свій шлях с тією ж швидкістю перший приходе в В через 8 годин, а другий в А - через 9 годин. Визначити відстань АВ і швидкість обох туристів.

Задача 3

Дві групи туристів повинні йти назустріч один одному з А і В, відстань між якими ЗО км. Якщо перша

група туристів вийде на 2 год раніше, то вони зустрінуться через 2.5 годин після виходу другої групи. Якщо ж друга група вийде на 2 год. раніше, то зустріч відбудегься через З год. після виходу першої групи туристів. З якою середньою швидкістю йде кожна група туристів?

Задача 4

Товарний поїзд був затриманий в дорозі на 12 хв., а потім на відстані 60 км наздогнав втрачений час, збільшивши швидкість на 15 км/год.

Знайти початкову швидкість поїзда.

Задача 5

Два пішохода вийшли одночасно назустріч один одному і зустрілися через 3 год. 20 хв. Скільки часу потрібно кожному з них, щоб пройти всю відстань, якщо перший прийшов в те місце, з якого вийшов другий, на 5 год. пізніше, ніж другий прийшов в те місце, звідки вийшов перший?

Задача 6.

Пасажир поїзда знає, що на даному відрізку шляху швидкість цього поїзда 40 км/год. Визначити швидкість зустрічного поїзда, який проходив повз вікно пасажира протягом 3 с. і довжина його 75 м.

Задачі на спільну роботу

Задача 1

Бригада лісорубів повинна була за планом за декілька днів заготовити 216м3 дров. Перші три дні вона працювала за планом, а потім кожний день заготовляла на 8м3 дров більше, ніж передбачено за планом; тому вже задень до призначення дня закінчення

роботи було заготовлено 232м3 дров.

Скільки кубометрів дров повинна заготовити бригада в день за планом?

Задача 2.

За перший квартал автозавод виконав 25 % річного плану випуску автомашин. Кількість машин, випущених за другий , третій та четвертий квартали, виявилось пропорційне числам 11,25; 12 та 13,.'».

Визначити перевиконання річного плану в відсотках, якщо в другому кварталі автозавод дав продукції в 1,08 разів більше, ніж в першому.

Задача 3

Двоє робітників виконали всю роботу за 10 днів, останні 2 дні перший робітник не працював. За скільки днів перший робітник виконав би всю роботу, якщо відомо, що за перші 7 днів вони разом виконали 80% всієї роботи?

Задача 4

Дві бригади, працюючи разом, повинні відремонтувати задану ділянку дороги за 18 днів. Але спочатку тільки перша бригада; а закінчила ремонт ділянки дороги тільки друга бригада, продуктивність праці якої вище першої. В результаті ремонт дороги закінчили за 40 днів, причому перша виконала— всієї роботи. За скільки днів була б відремонтована ділянка дороги кожною бригадою окремо?

Задачі на економічну тематику

Задача 1 Вкладник взяв з ощадкаси спочатку—своїх грошей, Потім—залишку і ще 64 гривень . Після цього

в нього залишилось на ощадкнижці . Який був вклад ?

Задача 2

Троє винахідників отримали за свій винахід премію 1410 гривень, причому другий отримав того, що отримав перший та ще 60 гривень, а третій отримав грошей другого та ще 30 гривень. Яку премію отримав кожний ?

Задача 3

Грошова премія була поділена між трьома винахідниками: перший отримав половину всього без частини, того що отримали двоє інших разом. Другий

отримав частину всієї премії і частину грошей, отриманих іншими двома. Третій отримав 300 гривень. Яка була премія і скільки отримав кожний ?

Задачі на проценти

Задача 1 Змішали 30%-ий розчин соляної кислоти з 10%-им і одержали 600 г 15% розчину. Скільки грамів кожного розчину було взято?

Задача 2 3 бочки, наповненої спиртом, взяли частину спирту і долили до попереднього об’єму водою; потім з бочки взяли стільки літрів суміші, скільки першого разу взяли спирту, після чого в бочці залишилось 49 л чистого спирту. Скільки літрів спирту відлили з бочки першого і другого разів, якщо в бочці містилось 64 л?

Відповіді до задач

на ст.107 - 110 1. З м/сек. 2. 2 м/сек. 3. 4 м/сек2. 4. 30 м/сек.

5. Переміщення 30 м; шлях 32,5 м. 6. 90 м/сек2. 7. 30 м. 8. Рівнодіюча сила дорівнює нулю. 9. 5 Н; 2,5 м/сек2 „    10.

9 Н. 11. 50 Н/м. 12. 1,7 км/сек. 13. 550 Н. 14. 5 сек. 15. =0,5 м/сек в колишньому напрямку. 16. ::= 32 Вт.

17. = 67%. 18. 4,5 Дж. 19. - 7 Дж. 20. 25 Дж.

на рух по воді

1. Швидкість течії 4 км/год. 2. З км/год. 3. Шзидкість катера - 12 км/год., швидкість парусника - 18 км/год.

17

4. В-раза. 5. Швидкісь катера -• 60 км/год, ш зидкість

пароплава - 20 км/год.

на рух двох тіл в одному і протилежному напрямкал 1. 180 км. 2. АВ = 84 км. Швидкість першого - 6 км/год, а другого - 4 км/год. 3. 5 км/год, 3 км/год. 4. 60 км/год. 5. 5 год, 10 год. 6. 50 км/год.

на спільну роботу 1.24 м3. 2.13,2%. 3. за 14 днів. 4. 45 днів, 30 днів.

на економічну тематику 1. 240 гривень. 2. 900 грн., 360 грн., 150 грн.. 3. 950 грн., 400 грн., 250 грн..

на проценти 1. 150 г, 450 г. 2. 8 л, 7 л.

 

Це матеріал із довідника "Фізика 9 клас"

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 15-07-2014, 01:12, Переглядів: 12866