Народна Освіта » Фізика » Банк фізичних формул з фізики за 9 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Банк фізичних формул з фізики за 9 клас

Усі фізичні формули за курс дев'ятого класу для середньосвітніх навчальних закладів.

Вектор швидкості рівномірного прямолінійного руху, вектор переміщення, і - час. вектор переміщення. додавання рухів, вектори переміщення і швидкості відносно рухомої системи координат і рухомої системи координат відносно нерухомої. вектор переміщення нерівномірного руху, середня швидкість. вектор миттєвої швидкості, зміна переміщення, малий інтервал часу. вектор прискорення тіла у рівноприскореному русі, швидкості тіла у кінцевий і початковий моменти часу. миттєва швидкість рівн опри скореного руху. переміщення при рівноприскореному русі, вектор переміщення тіла у початковий момент часу. середня швидкість рівноприскореного руху. вектори швидкості і переміщення вільного падіння тіл, прискорення вільного падіння. кутова швидкість рівномірного руху по колу, кут повороту, кількість обертів за одиницю часу. лінійна швидкість точки, радіус кола, період обертання.

Доцентрове прискорення, лінійна швидкість. другий закон Ньютона, сила, що діє на тіло, маса тіла, а - прискорення, надане цією силою. третій закон Ньютона, сили взаємодії. закон всесвітнього тяжіння, модуль сили, гравітаційна стала, маси кг гравітаційно взаємодіючих тіл. сила тяжіння, маса тіла, прискорення вільного падіння. сила тертя ковзання, коефіцієнт тертя, N - модуль сили нормального тиску. перша космічна швидкість, маса і радіус Землі. умова рівноваги тіла, що не обертається, прикладені до тіла сили. обертальний момент (момент сили відносно осі обертання), плече сили. умова рівноваги тіл, що мають вісь обертання (правило моментів). імпульс тіла (кількість руху тіла), швидкість тіла, маса тіла. закон збереження імпульсу для замкненої системи. робота сили, модуль сили, і — модуль переміщення, а — кут між векторами сили і переміщення. теорема про кінетичну енергію, кінетична енергія, m — маса тіла, V — швидкість тіла. потенціальна енергія тіла, на яке діє сила тяжіння, де g — прискорення вільного падіння, h — висота над поверхнею Землі. потенціальна енергія пружно деформованого тіла, де к — коефіцієнт жорсткості пружини, X — видовження пружини — закон збереження повної механічної енергії.

Потужність машини, де А — виконана робота, час виконання роботи. потужність машини при рівномірному русі, де F — сила тяги, V — швидкість. коефіцієнт корисної дії машини або двигуна, де А — корисна робота, Ап — загальна виконана робота.

Вектор швидкості рівномірного прямолінійного руху, вектор переміщення, і - час.  вектор переміщення.  додавання рухів, вектори переміщення і швидкості відносно рухомої системи координат і рухомої системи координат відносно нерухомої.  вектор переміщення нерівномірного руху, середня швидкість.  вектор миттєвої швидкості, зміна переміщення, малий інтервал часу.  вектор прискорення тіла у рівноприскореному русі, швидкості тіла у кінцевий і початковий моменти часу.  миттєва швидкість рівн опри скореного руху.  переміщення при рівноприскореному русі, вектор переміщення тіла у початковий момент часу. середня швидкість рівноприскореного руху. вектори швидкості і переміщення вільного падіння тіл, прискорення вільного падіння. кутова швидкість рівномірного руху по колу, кут повороту, кількість обертів за одиницю часу. лінійна швидкість точки, радіус кола, період обертання.

Доцентрове прискорення, лінійна швидкість. другий закон Ньютона, сила, що діє на тіло, маса тіла, а - прискорення, надане цією силою. третій закон Ньютона, сили взаємодії.  закон всесвітнього тяжіння, модуль сили, гравітаційна стала, маси кг гравітаційно взаємодіючих тіл.  сила тяжіння,  маса тіла, прискорення вільного падіння. сила тертя ковзання, коефіцієнт тертя, N - модуль сили нормального тиску.  перша космічна швидкість, маса і радіус Землі. умова рівноваги тіла, що не обертається, прикладені до тіла сили. обертальний момент (момент сили відносно осі обертання), плече сили. умова рівноваги тіл, що мають вісь обертання (правило моментів).  імпульс тіла (кількість руху тіла), швидкість тіла, маса тіла. закон збереження імпульсу для замкненої системи.  робота сили, модуль сили, і — модуль переміщення, а — кут між векторами сили і переміщення. теорема про кінетичну енергію, кінетична енергія, m — маса тіла, V — швидкість тіла.  потенціальна енергія тіла, на яке діє сила тяжіння, де g — прискорення вільного падіння, h — висота над поверхнею Землі.  потенціальна енергія пружно деформованого тіла, де к —  коефіцієнт жорсткості пружини, X — видовження пружини  — закон збереження повної механічної енергії.

Потужність машини, де А — виконана робота, час виконання роботи.  потужність машини при рівномірному русі, де F — сила тяги, V — швидкість.  коефіцієнт корисної дії машини або двигуна, де А — корисна робота, Ап — загальна виконана робота.

 

Це матеріал із довідника "Фізика 9 клас"

 

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 12-07-2014, 23:10, Переглядів: 20761