Народна Освіта » Фізика » Тема 3. Миттєва швидкість рівномірного руху. Прискорення.

НАРОДНА ОСВІТА

Тема 3. Миттєва швидкість рівномірного руху. Прискорення.

Середні швидкості проходження шляху чи переміщення характеризують рух тіла на певній ділянці шляху, однак не дають інформації про його рух у певній її точці. Між тим швидкість може безперервно змінюватися як за числовим значенням, так і за напрямом А тому для вивчення руху важливо знати швидкість тіла вданий момент часу або в точці траєкторії, яка нас цікавить. Наприклад, під час роботи пневматичного інструменту ударної дії важливо знати його швидкість безпосередньо перед ударом.

Швидкість, яку має тіло в даний момент часу (або в даній точці траєкторії) називають миттєвою швидкістю.

В одних змінних рухах швидкість може змінюватись дуже швидко, в інших — повільно. Так, наприклад, потяг за 45-50 с набуває швидкості 20 км/год, а ракета при запуску за 50 с — 150-200 км/год.

Отже, шоб обчислити шлях або переміщення за будь-який інтервал часу, треба знати як змінюється швидкість з часом. Прискоренням називають векторну величину, яка дорівнює відношенню зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна сталася

Якшо відоме прискорення, то можна з рівняння (1) визначити швидкість тіла в будь-який час.

Якщо, а>0. то такий рух називають рівноприскореним.

Якщо, а<0—рівносповільненим

Координати, переміщення і шлях у прямолінійному рівномірному русі

Використовуючи формулу шляху та формулу швидкості ми можемо одержати залежності шляху від часу рівномірного руху. Підставимо (2) в (1).

Формула координати переміщення

Виведемо формулу залежності переміщення від швидкості (6):

Графіки координати, переміщення, шляху, швидкості та прискорення ми розглянемо в процесі розв’язування задач блочним методом.

 

Це матеріал із довідника "Фізика 9 клас"

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 30-06-2014, 18:11, Переглядів: 3965