Народна Освіта » Історія України » § 8. Що можна дізнатися про минуле з географічних назв

НАРОДНА ОСВІТА

§ 8. Що можна дізнатися про минуле з географічних назв

1.    Що таке історична топоніміка.

2.    Як географічні назви пов’язані з історією.

3.    Звідки з’явилися назви вулиць.

Уявіть, що навколо зникли всі географічні назви: вулиць, вашого міста чи села, нашої країни, інших країн світу... Що ви відчуватимете? Що станеться, коли ми пронумеруємо країни, міста, села, вулиці та майдани?

Що таке історична топоніміка

З’ясуйте, чим керувалися люди, даючи географічним об’єктам назви. Що вони можуть означати?

Кожна людина має ім’я та прізвище. Гори, ріки, моря, океани, континенти, країни, міста і села мають назви. Даючи географічну назву, люди прив’язують місце до поверхні Землі, а також виявляють своє ставлення до нього. Вивчає назви та їхню історію топоніміка.

Історична топоніміка (від грецьких слів «топос» — місце та «оно-ма» — ім’я, назва) — наука, що вивчає походження, значення та історичний розвиток географічних назв.

У минулому назви ніколи не давали випадково. Вони поєднували особливості навколишньої природи зі способом життя людей. Тому правильне пояснення сутності та походження географічної назви допомагає отримати важливу інформацію про природу краю, про заняття людей, які тут мешкали, про історичні події, що відбувалися саме на цій території.

Деякі з географічних назв досить «прозорі» для розуміння, а значення і походження інших пояснити складно. Тому топоніміку часто порівнюють з мовою природи, що розкриває свої багатства, історію, традиції народу.

Спробуйте пояснити, від яких слів походять назви українських населених пунктів: Мости, Броди, Базар, Гуляй-Поле, Щасливе, Андріївка, Софіївка.

Часто, щоб зрозуміти сутність назви, необхідно знати не лише географічні особливості місцевості, а й мови багатьох народів. Наприклад, що означає найменування річки Сули — лівої притоки Дніпра, яка протікає територією Сумської та Полтавської областей? Хто і якою мовою її так назвав? Знавці тюркських мов1 допомогли це з’ясувати. Вони розшифрували назву так: су — річка, лай, лей — глина. Тобто Сула — це «глиняна річка». Так утворилася назва, якою користуються понад тисяча років.

Поясніть походження назв річок і міст за схемами.

1Тюркські мови — мови народів, що в середині І тисячоліття від Р.Х. прийшли в Європу з Азії з Алтайських гір.

Як географічні назви пов’язані з історією

Читаючи текст, позначте на лінії часу виникнення згаданих міст і дотичні до цього події. Обговоріть, як географічні назви пов’язані з історією.

Історична топоніміка вивчає походження різних географічних назв і те, як вони пов’язані з історичним подіями та діяльністю людей. Об’єднати географічні назви можна за такими ознаками:

—    пов’язані з природним середовищем та вказують на розташування;

—    пов’язані з назвами народів чи племен, що проживали у даній місцевості;

—    походять від імен людей, зокрема видатних історичних діячів;

—    вказують на заняття, діяльність і особливості життя людей.

Працюючи в парах, завершіть речення:

1)    Назви с. Рудники, м. Шахтарськ вказують на ...

2)    Назви с. Поляни, с. Печеніги, м. Індіанаполіс (США) походять від....

3)    Назви м. Івано-Франківськ, країни Колумбія пов’язані з ....

4)    Назви м. Рівне, країни Нідерланди (низові землі), країни Чорногорія походять від....

Значну роль у виникненні назв відіграли міграції — переселення народів. Переселяючись, люди нерідко приносили із собою на нову місцевість старі назви. Прикладом може слугувати місто Галич, що є і в Галичині, і в Костромській області в Росії, або назва Самбір, що є у Львівській та в Сумській областях.

Це характерно не лише для України та Росії. Європейські народи, які мігрували до Північної Америки, привезли із собою багато назв міст своєї батьківщини, іноді додаючи до них слово «нью» — новий: Нью-Йорк, Новий Орлеан, Нью-Хемпшир. Інколи прибульці називали нові міста так само, як і ті міста, з яких вони приїхали, наприклад, Мемфіс, Портленд, Одеса, Петербург.

Багато українських міст мають назви, що пов’язані з давніми часами в історії нашої країни. У XI столітті Ярослав Мудрий на честь військових перемог заснував місто Ярослав (нині — у Польщі), місто Львів було засновано у середині XIII століття князем Данилом Галицьким для свого сина Лева. А місто Алчевськ (Луганська

область) названо на честь відомого промисловця і доброчинця Олексія Алчевського.

Звідки з’явилися назви вулиць

Читаючи текст, з’ясуйте, що саме впливає на появу різних назв вулиць та інших частин міст. Заповніть у зошиті таблицю, додаючи за потреби ті назви, що відомі вам із власного досвіду.

Чинники, що вплинули на назву

Назви вулиць

Розташування

 

Заняття мешканців

 
Зв'язок з історичною подією  

Зв'язок з історичною особою

 

Інші чинники

 

Порівняно з іншими географічними назвами, найменування вулиць у містах і на картах з’явилися не так давно. Вулиці як про-Ьгтір між двома рядами будинків отримували свої назви поступово, діеякі з них неодноразово змінювалися упродовж історії міста.

Першим вулицям давали назву відповідно до навколишньої місцевості: річок, морів, гір, ярів тощо. Чимало назв пов’язані з храмами, іменами святих і церковними святами, наприклад, вулиці Нікольська і Вознесенська. Також найменування вулиць з'являлися відповідно до назв народів, які на них проживали: Грецька, Єврейська, Сербська, Татарська вулиці, Вірменський провулок тощо. Вулиці об’єднували ремісників однієї професії — так з’явилися назви Гончарна, Залізна, Кожум’яцька, Шевська, а з розвитком промисловості та появою нових професій набули поширення такі назви вулиць: Електрична, Гарматна, Метробудівська. У місті Луганську, наприклад, колись була Базарна площа. У багатьох містах також збереглися площі з назвою «Ринок».

Розгляньте фотографію. Що має бути в місті, аби там з’явилися назви вулиць зі словами «вал», «стіна», «башта»? Якщо вам зустрічалися назви вулиць з такими словами, наведіть приклади.

Існує традиція називати вулиці, площі та майдани на честь видатних людей, незалежно від того, проживали вони у певному населеному пункті чи ні. У такий спосіб мешканці чи місцева влада увічнювали імена митців, полководців і правителів.

Також є чимало назв, значення яких неможливо зрозуміти, не знаючи історію. Наприклад, у Львові є вулиця Листопадового Чину. Що це означає? Чин (тобто вчинок, подвиг) — це слово, що використовувало населення Західної України на позначення повстання, героїчної боротьби. Так сучасні городяни зберегли пам’ять про українських громадян Львова, які повстали проти польського панування у листопаді 1918 року.

У кожному місті України є вулиці, що увічнюють події Великої Вітчизняної війни. Вулиці вшановують пам’ять про полководців та звичайних солдат, які героїчно боролися за визволення Батьківщини. Навіть коли назва загальна, наприклад проспект Перемоги, мається на увазі одна перемога — перемога над нацистською Німеччиною у травні 1945 року.

Надання назв вулицям і їх перейменування відбувається і нині. Шсля здобуття Україною незалежності з’явилися назви, що відтворюють історичне минуле нашої держави. Наприклад, вулиці лені Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Володимира Винни-j ченка та ін. А відомий на всю країну майдан Незалежності, що у І столиці нашої держави, закріпив у своїй назві появу самостійної європейської держави — України.

Розгляньте дошки і вказівники і визначте, у зв’язку з чим та на чию честь ці вулиці отримали свої назви. Якщо якась із наведених подій вам незнайома, зверніться по допомогу до вчителя.

 

Пригадати історичні події та визначних історичних діячів мож-I нг в будь-якому куточку України — варто лише поблукати вули-f шши її міст і сіл.

"еревірте себе

1. Як називається наука, що вивчає походження, значення та історичний розвиток географічних назв?

2. Що потрібно знати, аби зрозуміти сутність назви країни, міста, села?

3 Про що свідчать географічні назви, запозичені з мов інших народів?

- Чому географічні назви є частиною історії?

5. Знайдіть на карті місто Білгород-Дністровський (Одеська область). Воно було засноване у IV столітті до н. е. У давніх греків воно називалося Тіра, у оимлян — Апба-Юлія, у слов ’ян — Білгород. Поляки називали це місто Бео-град, татариСаркел, турки — Аккерман, румуни — Четате-Албе. Зробіть висновки, як у назві міста простежуються особливості його історії.

Є. Хто має вирішувати питання про перейменування вулиць у вашому населеному пункті? Чим мають керуватися ці люди?

Пригадайте, які чинники впливають на виникнення назв вулиць чи населених пунктів. Знайдіть на карті України 3-4 назви, походження яких ви можете пояснити.

2. Деякі громадяни нашої держави вважають, що не можна змінювати назви вулиць та міст, оскільки всі вони є «вікнами в минуле». Інші міркують, що від деяких назв варто відмовитись. Запитайте дорослих, що вони думають з цього приводу. А як вважаєте ви?

Готуємося до практичного заняття

Оберіть для власного дослідження одну з вулиць відповідно до місця проживання вашоїсім’їчи найближчих родичів, місця розташування вашоїшколи. Скористайтеся усіма доступними джерелами інформації і з’ясуйте:

•    коли виникла ваша вулиця;

•    що означає її назва, на честь кого або чого названа вулиця;

•    чи завжди вулиця мала саме цю назву; якщо назву змінювали, то коли саме і з якої причини.

Історична мозаїка

Чи знаєте ви, що багато країн мають різні назви у власній мові і мовах інших народів? Наприклад, держава Велика Британія (поєднує кілька частин: Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію) навіть англійською має дві назви — Great Britain (Велика Британія) і United Kingdom, що означає «об’єднане королівство». Італійською мовою ця назва звучить як Regno Unito, а німецькою — Vereinigtes Konigreich.

Найбільшу кількість назв має Німеччина. Німецькою вона називається Deutschland, що старовинною готською мовою означало «країна людей». Французькою цю країну називають Allemagne, що пішло від латинського варіанту слів «країна людей». А ось англійці звуть її Germany, близько до російського «Германія». Ця назва походить від латинського gar (спис) и man (людина), тобто по суті — «країна людей, озброєних списами». Зрозуміло, що така назва зародилася, коли племена давніх германців здійснювали набіги на сусідні країни. Естонською мовою Німеччина називається Saksamaa — тобто земля саксів. Але найцікавіша назва цієї країни китайською мовою і в перекладі означає «країна доброчинства».

Під час переселень племена і народи приносили із собою на нові землі власні назви. Так, держава Франція називається іменем германського племені франків, які прийшли сюди наприкінці V століття із земель сучасної Німеччини. Англія отримала назву від племені англів, Італія — від племені італіків.

 

Це матеріал з підручника Історія України 5 клас О.І. Пометун

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 31-01-2014, 10:24, Переглядів: 21954