Народна Освіта » Мистецтво » Словничок термінів до підручника Мистецтво 5 клас Железняк

НАРОДНА ОСВІТА

Словничок термінів до підручника Мистецтво 5 клас Железняк

Словничок до підручника Мистецтво 5 клас Железняк

Автопортрет, - портрет художника, виконаний ним самим.

Акварель - прозора фарба, що легко розчиняється водою; твір, виконаний такими фарбами.

Алегорія - у мистецтві розгорнуте уподібнення, частини якого складають систему натяків, втілення в конкретному художньому образі абстрактного поняття.

Аплікація - виготовлення орнаментів або художніх зображень накладанням (нашиванням) чи наклеюванням на папір (тканину) різнокольорових шматочків паперу (тканини); виріб, створений таким способом.

Барельєф - скульптурний твір, різновид рельєфу, у якому опукле зображення не дуже сильно виступає над плоскою поверхнею (тлом).

Батальний жанр - жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам війни і військового життя.

Буквиця - заголовні літери, ініціали.

Вишивка - нашивання візерунків на тканину або шкіру різними видами ниток, бісером.

Відтінок - різновид будь-якого кольору, що відрізняється від основного певною яскравістю, інтенсивністю.

Візерунок - декоративний малюнок: переплетення ліній, фігур, сполучення фарб.

Віньєтка - графічна прикраса у вигляді невеличкого малюнка у книжці та в інших друкованих виданнях.

Вітраж - вид монументально-декоративного мистецтва: картина, виконана на склі фарбами чи складена зі шматків скла за допомогою вузьких свинцевих смуг.

Вугіль - матеріал для малювання, виготовлений з обпалених гілок дерев; рисунок, виконаний таким матеріалом.

Галерея - спеціальне приміщення, у якому розміщені для огляду твори мистецтва.

Гама кольорова - ряд гармонійно взаємозв’язаних відтінків кольорів (з одним головним) в образотворчому мистецтві.

Гончарне мистецтво - вид декоративно-ужиткового мистецтва: виготовлення виробів з глини; кераміка.

Горельєф - скульптурний твір, різновид рельєфу, у якому опукле зображення досить сильно виступає над плоскою поверхнею (тлом).

Гравюра - вид графіки, у якому зображення є друкованим відбитком.

Графіка - вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, виконаний переважно на папері олівцем, пером, пензлем, вуглем тощо; друковані зображення, відтиснуті на папері гравірованою формою. Розрізняють станкову, книжкову, журнально-газетну, прикладну, плакатну графіку.

Гризайль - декоративне малярство, виконане відтінками одного кольору, зазвичай чорного або брунатного; іноді імітує скульптурний рельєф.

Гуаш - непрозора фарба, яка розчиняється водою; малюнок, виконаний такими фарбами.

Декоративно-ужиткове мистецтво - вид мистецтва, суть якого полягає у виготовленні предметів, що мають художні якості і призначені для задоволення практичних потреб (посуд, тканина, меблі), а також прикрашання житла, парків, архітектурних споруд.

Декорація - художнє або архітектурне зображення місця дії у сценічних виставах.

Дереворит - різновид гравюри на дереві, ксилографія.

Дизайн - художнє конструювання зручних і красивих предметів.

Енкаустика - живопис восковими фарбами.

Ескіз - попередній начерк картини.

Етюд - допоміжний малюнок, виконаний з натури, для майбутнього твору чи його частини.

Жанр - 1. Стійкий різновид художнього твору, що склався історично: портрет, пейзаж, натюрморт, історичний, побутовий, батальний та ін. 2. Зображення побутових сюжетів.

Живопис (малярство) - вид образотворчого мистецтва, що відтворює предмети та явища за допомогою фарб. Розрізняють монументальний, декоративний, станковий живопис.

Задній план - те, що намальовано позаду, що не становить головного змісту картини, не є істотним.

Замальовка - малюнок з натури з метою тренування чи збирання матеріалу для якої-небудь теми в малюванні; начерк, ескіз.

Заставка - малюнок перед початком розділу, частини книжки.

Ікона - живописне зображення Бога або святих, що є предметом релігійного поклоніння.

Ілюстрація - зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь-який друкований текст.

Інкрустація - врізування та вклеювання в поверхню предмета шматочків інших матеріалів для його оздоблення.

Історичний жанр - жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам історії.

Картина - твір живопису, виконаний фарбами на полотні, папері, дошці.

Кінцівка - графічна композиція, що завершує і прикрашає книжку чи будь-який її розділ.

Книжкова графіка - різновид графіки, призначений для оформлення книжки.

Колорит - гармонійне поєднання кольорів у різнобарвному творі мистецтва.

Композиція - 1. Конкретна побудова, внутрішня структура твору. 2. Твір як кінцевий результат творчої праці митця.

Контраст - різка протилежність у чомусь.

Контур - лінія, що окреслює форму.

Кругла скульптура - вид скульптури, твори якої є самостійними тривимірними об’ємами, не зв’язаними з площиною тла. Круглу скульптуру однаково цікаво розглядати з усіх боків.

Ксилографія - див. дереворит.

Лак - плівкотворний розчин смол або целюлози в спирті, ефірі або в маслі, яким вкривають поверхню предметів для їхнього збереження і надання їм блиску.

Лесування - нанесення тонкого шару прозорої фарби на картини з метою підсилити або змінити забарвлення.

Лінійна перспектива - показує, у скільки разів зменшиться віддалена частина предмета порівняно з наближеною, завдяки чому з’являється можливість правильно зображати предмет у будь-якому положенні.

Лінійний малюнок - малюнок, засобом якого є тільки лінії.

Лінія - риска, вузька смужка на будь-якій поверхні, один з головних засобів образотворчого мистецтва.

Лінія горизонту - перспективна лінія, отримана перетином горизонтальної площини, розташованої на рівні очей того, хто малює, з площиною картини.

Ліногравюра, або лінорит, - техніка гравюри на лінолеумі.

Ліплення - створення скульптури з м’яких матеріалів (віск, глина, пластилін).

Літографія - вид графіки; друкування зображення здійснюється з літографського каменю.

Мазок - накладання фарби коротким рухом, ледве торкаючись пензлем.

Макет - просторове зображення, модель будь-чого, звичайно в зменшених розмірах.

Манера - сукупність особливостей, творчих прийомів, властивих митцеві, напрямку в мистецтві, художньому твору.

Марина - картина із зображенням морського краєвиду; тип пейзажу.

Метод - цілісна система основних прийомів, принципів художнього узагальнення й відтворення дійсності в мистецтві.

Мініатюра - живописні зображення, що прикрашали й ілюстрували середньовічні рукописи.

Модель - людина або предмет, що слугує для художнього відображення.

Мозаїка - зображення або візерунок на стіні, створені зі смальти, кольорового каменю, керамічних плиток, які щільно припасовані один до одного.

Мольберт - підставка для живопису, на яку встановлюють підрамник з полотном, картон, дошку для роботи художника.

Монотипія - різновид графічної техніки. Фарби одного чи кількох кольорів накладають на рівну поверхню металевої дошки, на друкарському верстаті отримують єдиний відбиток.

Монумент - архітектурна або скульптурна споруда на честь визначної події або особи, пам’ятник.

Монументальна скульптура - твори скульптури, які фізично чи просторово пов’язані з архітектурою чи певним предметним оточенням і тому статично закріплені (наприклад, на п’єдесталі).

Монументальний живопис - різновид живопису, що призначений для створення картин великого розміру (вітраж, мозаїка, фреска), роль яких визначено архітектурним комплексом.

Мотив - 1. Тема або ідея художнього твору. 2. Зразок, характерна особливість.

Натура - реальні явища, істоти й предмети, які митець зображує, спостерігаючи як модель.

Натюрморт - жанр образотворчого мистецтва: зображення неживих предметів (посуд, квіти, овочі й фрукти тощо).

Об’єм - форми, абриси будь-чого в трьох вимірах.

Олія - художня фарба, що готується розтиранням кольорових пігментів на олії (зазвичай льняній).

Оранта - один з типів зображення Богоматері: на повний зріст, з піднятими до рівня обличчя руками й оберненими до глядача долонями.

Оригінал - справжній твір (не копія).

Орнамент - візерунок, побудований на ритмічному чергуванні і поєднанні геометричних елементів або стилізованих тваринних чи рослинних мотивів.

Офорт - вид гравірування. Лінії малюнка роблять різцем або голкою на смоляному покритті металевої граверної дошки і протравлюють кислотою.

Панно - декоративний живописний або скульптурний твір, призначений для оздоблення стіни чи стелі.

Пастель - м’який кольоровий олівець без оправи; малюнок, виконаний такими олівцями.

Пейзаж - жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню природи, міст, архітектурних композицій.

Перо - інструмент для писання і створення малюнків чорнилом, тушшю.

Перспектива - спосіб зображення об’ємних фігур на площині (картині, малюнку) залежно від змін їхньої величини, чіткості, зумовлений ступенем віддаленості від глядача.

Писанка - вид декоративно-ужиткового мистецтва: яйце, розписане різнокольоровими візерунками.

Півтон - забарвлення, фарба, перехідні від ясного тону до темного.

Плакат - малюнок з коротким текстом, який вивішують на вулиці чи в громадських закладах з агітаційною, інформаційною чи рекламною метою.

Пленер - малювання на відкритому повітрі (не в майстерні).

Пляма - частина будь-якої поверхні, що виділяється своїм забарвленням, кольором, освітленням.

Побутовий жанр - жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам побуту.

Повітряна перспектива - показує, як змінюється колір і тон віддалених предметів, що сприймаються зором не досить яскраво і навіть не того відтінку, яким бачаться, якщо подивитися на них зблизька.

Портрет - жанр образотворчого мистецтва: зображення людини або групи людей у живописі, графіці, скульптурі.

Прикладна графіка - різновид графіки, творами якої є предмети практичного призначення (етикетки, поштові марки тощо).

Пропорція - 1. Співвідношення частин цілого між собою.

2. Розмірність тіла людини.

Ракурс - вигляд різних предметів, фігур, архітектурних форм у перспективі, що спричиняє зміну їхніх звичайних обрисів.

Рельєф - скульптурне зображення на площині.

Сангвіна - м’який червоний або червоно-брунатний олівець без оправи; малюнок, виконаний таким олівцем.

Світлотінь - сувора закономірна градація ясних і темних штрихів, плям як засіб передачі об’ємності зображення.

Силует - однобарвне зображення будь-кого, будь-чого, яке намальоване на однотонному тлі або вирізане.

Скульптура - вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну або рельєфну форму і виконуються способом різьблення (з твердих матеріалів) чи ліплення (з м’яких матеріалів).

Смальта - кольорове непрозоре скло у формі кубиків чи платівок, яке застосовують у мозаїці.

Соус - сухий матеріал з пресованої сажі для рисування; використовують і як фарбу (мокрий соус).

Станкове мистецтво - мистецтво (живопис, графіка, скульптура), твори якого мають самостійний художній характер (на відміну від монументального мистецтва).

Статуя - скульптурне тривимірне зображення людини або тварини (зазвичай на повний зріст).

Сценографія - вид образотворчого мистецтва, пов’язаний з художнім оформленням театральної вистави.

Сюжет - тема, предмет зображення.

Темпера - фарба, розтерта на яєчному жовткові або на суміші клейового розчину з олією і розведена водою; темперою зазвичай малюють на дереві.

Тінь - місця на малюнку, картині, які зображують найменш освітлені ділянки будь-чого.

Тло - другий план картини, рельєфу, орнаменту, на якому чітко вимальовуються основні зображення.

Тон - відтінок будь-якого кольору, що характеризується певним ступенем яскравості, насиченості.

Трафарет - платівка з картону, металу тощо, у якій прорізано малюнки, літери чи цифри, щоб їх можна було швидко на щось наносити.

Туш - фарба (рідка або суха), зазвичай чорного, дуже стійкого кольору, яку використовують для малювання, креслення пензлем, пером.

Фарба - речовина для забарвлення предметів у той чи інший колір для малювання картин; шар такої речовини на поверхні предмета.

Фломастер - різновид ручки для малювання; малюнок, виконаний такою ручкою.

Фреска - різновид монументального живопису: малювання водяними фарбами по вологій штукатурці.

Штрих - лінія, риска, яку виконують одним рухом руки; основний, найпростіший елемент малюнка.

 

Це матеріал з підручника Образотворче Мистецтво 5 клас С.М. Железняк

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 29-01-2014, 21:15, Переглядів: 5669