Народна Освіта » Світова література » Усі уроки зарубіжної літератури 7 клас. О.В. Чорна

НАРОДНА ОСВІТА

Усі уроки зарубіжної літератури 7 клас. О.В. Чорна

 

Скачати підручник

Усі уроки зарубіжної літератури 7 клас.

О.В. Чорна безкоштовно

 

Цей посібник містить календарне планування уроків із зарубіжної літератури для сьомого класу дванадцятирічної школи з українською мовою навчання.

Твори російських авторів подано мовою оригіналу. Низка завдань ма­ють на меті краще опанування учнями російської мови: складання планів до текстів та планів до творів, написання рецензій, творів-мініатюр, письмових відповідей на запитання. На окремих уроках учні працюють над застарілою лексикою та запозиченими словами як засобами відтворення певної епохи.

Одне із завдань курсу літератури — це формування світогляду учнів з допомогою активної виховної ролі літератури, тому пропонована низ­ка завдань стимулює школярів до висловлення власної думки, обстою­вання власної точки зору.

Значне місце у розумінні ідейно-художнього змісту твору, системи образів посідає робота над удосконаленням навичок текстологічного аналізу твору, знайомство з літературознавчими термінами, робота зі спеціальними словниками. Завдання мають на меті вдосконалення на­вичок текстологічного аналізу, тому реалізуються через індивідуальні, колективні та групові форми роботи.

У вивченні кожної теми обов’язково присутні творчі завдання: усні та письмові твори, робота над продовженням повісті, інтерв’ю, репор­таж, складання кіносценарію за фрагментами повісті. Використано й такі інтерактивні методи, як рольова гра, початок дискусії та інші. Об­говорення деяких тем є «відкритим». До розмови заохочуються — через домашнє завдання — й члени старшої генерації. Діти цікавляться їхніми спогадами, думками, життєвим досвідом.

Враховуючи вік учнів, на деяких уроках пропонуються елементи гри, вибір правильного чи неправильного твердження, речення з про­довженням, кросворди, звертання до символів, пов’язаних з темою та образами творів, елементи змагання між групами.

З метою поширення кола читацьких інтересів учнів майже всі резерв­ні години відведено на уроки позакласного читання. Учням пропонується кілька перекладів одного й того ж поетичного твору, зроблених різними авторами, з метою їхнього порівняння. Звертається увага й на встанов­лення асоціативних зв’язків між художніми творами різних жанрів: майже на кожному уроці пропонується використовувати ілюстрації до тексту.

Скачати посібникVsi_zarlit_chorna_7.pdf [6,9 Mb] (cкачиваний: 414)

Мітки: О.В. Чорна, світова 7 клас, зарубіжна 7 клас, Усі уроки зарубіжної літератури 7 клас О.В. Чорна

Автор: admin от 16-08-2013, 19:05, Переглядів: 8376