Народна Освіта » Природознавство » §10. Тіла й речовини в навколишньому світі

НАРОДНА ОСВІТА

§10. Тіла й речовини в навколишньому світі

Урок серед природи

Мета уроку: дослідити, які тіла неживої і живої природи, об’єкти, створені людиною, є довкола; з яких речовин складаються тіла навколишнього світу, які зміни з ними відбуваються.

Прилади і матеріали: бінокль, лупа, рулетка, лінійка.

Хід уроку

1.    Які тіла неживої і живої природи оточують вас на екологічній стежці? Які об’єкти, створені людиною, ви спостерігаєте?

2.    З яких речовин складаються тіла довкола вас — із чистих речовин чи сумішей? Простих чи складних? У яких агрегатних станах перебувають речовини?

3.    Розгляньте за допомогою лупи опале листя, кору дерев, піщинки. Чи можна таким чином визначити, з яких речовин складаються тіла?

4.    Виміряйте за вказівкою вчителя розміри найменших і найбільших тіл, що знаходяться навколо вас. Чи однакові результати отримали всі групи дослідників? За вказівкою вчителя визначте об’єм чи площу тіл.

5.    Чи є в довкіллі розчини? Назвіть їх.

6.    Наберіть у руку вологого піску і висипте його. Чому на руці залишилися піщинки? Чому сухий пісок струшується з руки?

7.    Заповніть таблицю 6. Вкажіть тіла, що вас зацікавили; напишіть, із яких речовин вони складаються; у якому агрегатному стані перебуває речовина тіл.

8.    Зверніться до народних прикмет. Перевірте, як справджуються народні передбачення погоди. Якщо є можливість, занесіть дані про стан довкілля в комп’ютер або щоденник досліджень.

Змоделюй або намалюй тіла, що оточують тебе в навколишньому світі. З яких відомих тобі речовин вони складаються? Познач відомі тобі хімічні елементи.

Таблиця 6. Тіла та речовини в довкіллі

Узагальніть вивчене

Вибери правильну відповідь.

1.    Що таке довкілля?

а)    середовище життя;

б)    середовище життя людини, яке складається з живої і неживої природи;

в)    середовище життя, до якого входять жива і нежива природа, об'єкти,* створені людиною. З довкіллям жива істота пов’язана обміном речовин, енергії, інформації.

2.    Явищами природи називають...

а)    дощ, сніг, вітер...

б)    зміни, що відбуваються в довкіллі;

в)    зміни, що відбуваються в довкіллі з об’єктами живої та неживої природи.

3.    Природничо-наукова картина світу — це...

а)    система знань про природу;

б)    система знань про природу, що утворюється внарлідок пояснення явищ, властивостей об’єктів на основі загальних, закономірностей природи;

в)    малюнок певної місцевості.

4.    Найважливіші знання про будову речовини:

а)    усі тіла складаються з атомів, молекул;

б)    частинки речовини взаємодіють між собою — притягуються і відштовхуються;

в)    речовини складаються з частинок (молекул або атомів), які хаотично рухаються і взаємодіють між собою — притягуються і відштовхуються.

1.    Розгляньте виставку малюнків, фотографій, моделей. Оберіть найкращі з них.

2.    У яких агрегатних станах перебувають речовини, з яких складаються тіла в навколишньому світі?

3.    Спробуйте довести, що хімічний елемент і проста речовина — це не одне й те ж.

4.    Якому загальному закону підпорядковані явища агрегатних і хімічних перетворень речовини? Наведіть приклади прояву цього закону у природі.

5.    Наведіть приклади природних процесів, що пояснюються на основі явища дифузії.

Учися виділяти основні знання, застосовувати їх під час пояснення явищ, властивостей об’єктів навколишнього світу.

 

Це матеріал із підручника Природознавство 5 клас В.Р. Ільченко

 

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 20-01-2014, 09:29, Переглядів: 2863