Народна Освіта » Природознавство » §2. Людина вивчає середовище життя

НАРОДНА ОСВІТА

§2. Людина вивчає середовище життя

Від початку існування людина вивчає середовище свого життя. Перш за все для того, щоб забезпечити себе всім необхідним, уникнути небезпеки, передбачити події в навколишньому світі. Пошуки відповідей на різноманітні питання робили людей спостережливими, змушували їх досліджувати природу і вивчати її закони.

Перш ніж пояснити явище чи властивості об’єктів, ви будете проводити дослідження і спостереження. Зверніть увагу на те, що спостереження проводять, не втручаючись у хід явищ, не змінюючи об’єктів. Спостерігають за станом погоди, сезонними змінами рослинності тощо.

Під час дослідження можуть створюватися спеціальні умови, проводитися експерименти. Експеримент здійснюють у спеціально створених умовах, які можна змінювати. Наприклад, проводять експериментальне дослідження впливу різних речовин на ріст рослин. Під час спостережень і досліджень використовують різні прилади (мал. 6; 7).

Роботу, пов’язану із проведенням спостережень чи досліджень, необхідно навчитися планувати. Скласти план роботи і виконати її вам допоможуть відповіді на такі запитання:

1. Для чого необхідно виконати цю роботу?

(Визначається мета роботи).

2.    Які результати заплановано отримати?

(Висловлюється гіпотеза).

3.    Як саме необхідно виконувати цю роботу?

(Планується хід роботи).

4.    Які основні результати роботи отримано?

(Робиться висновок).

Під час досліджень необхідно здійснювати вимірювання розмірів тіл і їх маси, температури тощо. Розгляньте таблицю 1. Які з наведених одиниць вимірювання вам знайомі? Якими приладами ви вмієте користуватися? Що вимірюють за допомогою термометра (мал. 7)1

Часто під час досліджень використовується такий важливий метод пізнання навколишнього світу, як моделювання. Моделювання — це створення моделі або спрощеного образу певного об’єкта чи явища з метою його вивчення. Модель має містити найважливіші риси об’єкта, необхідні для проведення дослідження.

Вимірювана величина

Одиниця величини

Вимірювальні прилади

Довжина

Метр (м)

Рулетка, мірна стрічка, лінійка

Площа

Метр квадратний (м2)

Те ж; палетка

Об’єм

Метр кубічний (м3)

Теж; мірна склянка (мензурка)

Температура

Градус Цельсія (°С)

Термометр

Маса

Кілограм (кг)

Терези

Час

Секунда (с)

Секундомір, годинник

Атмосферний тиск

Міліметри ртутного стовпчика (мм рт. ст.)

Барометр

Наприклад, глобус і карта — моделі земної поверхні. На них зображені материки, океани, великі форми рельєфу суходолу. Це дає змогу «подорожувати» земною поверхнею, не виходячи з -приміщення.

У наш час створюють складні моделі за допомогою комп’ютерної техніки. Наприклад, моделі руху повітряних мас допомагають науковцям передбачати погоду.

Проводячи спостереження і дослідження, особливу увагу звертайте на взаємозв’язки між живою і неживою природою, між людиною і середовищем її життя. Ці взаємозв’язки вивчає екологія — наука про взаємозв’язки організмів із довкіллям.

Спостереження і дослідження ви здійснюватимете не тільки в класі, а й на уроках серед природи. Місцем їх проведення можуть бути подвір’я школи, парк, ліс, поле, берег річки. Ці об’єкти можна об’єднати спільним маршрутом, який називають екологічною стежкою.

На екологічній стежці проводиться навчальна робота з вивчення взаємозв’язків живих істот із середовищем їх життя. Ці взаємозв’язки виникають у результаті обміну речовиною, енергією, інформацією.

До уроків серед природи потрібно готуватися завчасно: приготувати прилади природодослідника, одяг відповідно до погоди, ознайомитися з народними прикметами. Під час уроку серед природи дослідники працюють у групах. Кожна група отримує

від учителя завдання, складає план досліджень (мал. 8). Коли група закінчує роботу, її керівник доповідає вчителеві про виконання завдання (мал. 9).

Не забувайте вести щоденник досліджень. Пам’ятайте, що фотоапарат допоможе зберегти чудові моменти вашого перебування в довкіллі. У своїй роботі, якщо це можливо, використовуйте комп'ютер.

Спостереження, дослідження, вимірювання, експеримент, моделювання — методи пізнання середовища життя.

1. Які методи пізнання довкілля ти знаєш? 2. Наведи приклади спостережень за об’єктами довкілля. 3. Які вимірювальні прилади тобі відомі? 4. Про який прилад тобі бракує знань?

1. Якими одиницями вимірюються різні величини? Продовж речення: розміри тіл вимірюються у метрах, час — у секундах, маса — у кілограмах, температура — у ... 2. Якими вимірювальними приладами будеш користуватися при визначенні розмірів стола? Будівлі? 3. Які одиниці часу, крім секунди, ти знаєш? 4. Розглянь мал. 7. Що тобі відомо про прилади, зображені на ньому?

1. Чим спостереження відрізняється від дослідження? 2. За яким

планом ви будете проводити спостереження чи дослідження?

3. Для чого використовуються моделі? 4. Чи можна мікроскоп або телескоп вважати вимірювальними приладами? 5. Поясніть значення невідомих вам слів, що Зустрічаються в тексті. Перевірте себе за допомогою словничка.

Ви хочете оволодіти знаннями, які допомагаюті пояснювати властивості навколишніх тіл, зміни з ними? Будьте уважні, вивчаючи цю тему.

 

Це матеріал із підручника Природознавство 5 клас В.Р. Ільченко

 

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 20-01-2014, 09:17, Переглядів: 2834