Народна Освіта » Світова література » Скарби народної фантазії

НАРОДНА ОСВІТА

Скарби народної фантазії

Літературна розминка

1.    Назвіть народні пісні, які знають і співають у вашій родині. Чим вони відрізняються від сучасних естрадних пісень?

2.    Відгадайте татарську загадку:

Білий дід-жартівник За червоне вухо - смик!

Взяв за носа Та й веде до хати.

3.    Звірте свою відповідь з відгадкою, уміщеною наприкінці розділу. Поясніть, завдяки чому коротенька розповідь про «діда-жартівника» перетворюється на загадку. Які схожі за змістом українські загадки ви знаєте?

Твори, про які йшлося в рубриці «Літературна розминка», за всіх відмінностей мають дещо спільне: вони належать до усної народної творчості. У цьому вислові важливо добре зрозуміти кожне слово.

Усною творчість, про яку ми ведемо мову, називається тому, що вона виникла значно раніше за писемність і розвивалася виключно в усній формі. Загадки, частівки, легенди з’являлися на світ з уст тих, хто їх створював, а потім з уст у вуста передавалися далі. Із часом ці твори переходили від дідів до онуків, з однієї місцевості до іншої.

Народна ця творчість тому, що вона є колективною справою. Адже переказуючи почуту казку або наспівуючи знайому пісню, кожен додавав до них щось своє. Такі витвори народної фантазії тривалий час зберігалися в народній пам’яті. Минуло багато століть, перш ніж їх почали збирати й записувати.

Творчістю ж це явище справедливо вважається тому, що породжує твори, які мають власну художню вартість. У них на повну силу розкривається багатство й невичерпність народної фантазії. Недарма усну народну творчість називають народною поезією.

Усна народна творчість відбиває різні грані людського життя: працю й відпочинок, вірування й звичаї, побут і свята, норми поведінки й суспільні порядки. Проте важливішим є те,

що в ній закарбувався життєвий досвід народу: знання законів

_ «.» » » » » » і

природи й людського існування, моральні цінності та ідеали1.

Не дивно, що за усною народною творчістю закріпився термін2

«фольклор», який у перекладі з англійської означає «народна

мудрість, народне знання».

Довідка Кота Ученого

Історія фольклору охоплює не одне тисячоліття. На сьогодні розвиток деяких його різновидів припинився. Нині, скажімо, уже не виникають нові народні казки чи пісні. А от анекдоти, частівки чи приказки, які відображають сучасне життя, складають у народі дотепер.

1    І д е а л - найвища мета, взірець.

2    Т е рмін - слово або словосполучення на позначення певного наукового поняття.

Багато століть фольклор живить художню літературу. Адже чимало письменників продовжують його традиції у своїй творчості. І навпаки: деякі літературні твори або їхні окремі елементи (герої, висловлювання тощо) переходять до фольклору. Так, авторські вірші іноді стають народними піснями, літературні персонажі - героями анекдотів, а найвлучніші вислови письменників перетворюються на прислів’я чи приказки. Отже, між фольклором і художньою літературою існує постійний зв’язок.

Незважаючи на те, що фольклор і літературна творчість мають чимало спільного, між ними є суттєві відмінності. Найважливіші з них наведено в таблиці.

Відмінності між фольклорними і літературними творами

Фольклорний твір...

Літературний твір...

народжується і розвивається в усній формі;

представлений у письмовому (рукописному або друкованому) вигляді;

існує в різних варіантах і з часом зазнає змін;

існує в одному сталому варіанті й відтворюється без значних змін;

не має конкретного автора і є витвором народної колективної фантазії.

має конкретного автора і є результатом індивідуальної праці письменника.

До найпопулярніших різновидів фольклорних творів належать прислів’я і приказки.

Словник Мудрої Сови

Прислів’я - стислий влучний народний вислів повчального змісту, побудований як завершене судження.

Приказка - образний вислів, який дає яскраву оцінку певному явищу. Приказка побудована як незакінчена думка, що містить натяк на висновок.

Наприклад, промовляючи приказку «Орлиця не висидить голубки», ми маємо на увазі пропущений у ній висновок: «Яка мати - така й донька». А на початок приказки «Чужими руками жар загрібати» ніби проситься слово «легко» (тоді б вийшло:

«Легко чужими руками жар загрібати»). Нерідко приказки утворюються в результаті скорочення прислів’їв. Так, приказка «Мовчання - золото» є уривком прислів’я «Слово - срібло, а мовчання - золото».

Власне, відмінності між прислів’ями та приказками вдало узагальнює російське прислів’я «Приказка - квіточка, прислів’я - ягідка».

Завдяки своїй влучності й глибокому змісту прислів’я та приказки набули величезної популярності. Кому з нас не відомі, скажімо, вислови «Знає п’яте через десяте» або ж «Скільки голів - стільки й думок»? Такі висловлювання легко запам’ятовуються й протягом століть не застарівають.

Важливо й те, що прислів’я і приказки завжди залишаються незмінними. Спробуйте-но замінити або переставити бодай одне слово в прислів’ї «Слово - не горобець, вилетить - не спіймаєш» або в приказці «Обіцяти золоті гори». Важка це справа, та й марна: таке втручання зазвичай призводить лише до того, що народні вислови втрачають притаманну їм дотепність і художню виразність. От що таке влучність мови.

Прислів’я і приказки має кожен народ. Так само як інші різновиди фольклору, вони відображають особливості традицій, географічних умов, побуту, вірувань, суспільних відносин певної нації. Наприклад, японська приказка «Шукати молюсків у полі» відбиває світовідчуття людей, життя яких пов’язане з морем. Водночас неважко помітити, що за змістом ця приказка співзвучна українській: «Шукати вітру в полі». І таких пе-регуків у фольклорі різних країн чимало. Це можна пояснити тим, що люди в різних куточках Землі набували схожого життєвого досвіду, виробляли подібні уявлення про моральні цінності або обмінювалися своїми фольклорними скарбами з народами, із якими мали тривалі історичні зв’язки.

Український Мотив

Багато схожих прислів’їв і приказок в українському та російському фольклорі. Порівняймо:

«Щоб рибу їсти, треба в воду лізти» та «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»;

«Що написане пером, не вивезеш і волом» і «Что написано пером, того не вырубишь топором»;

«Коня кують, а жаба і собі лапу підставляє» та «Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй».

Близькою за влучністю й змістовністю до прислів’їв і приказок є загадка.

Словник Мудрої Сови

Загадка - інакомовний опис одного предмета за допомогою опису іншого на основі їхньої подібності, яка і є підказкою для правильної відповіді.

Наприклад, у загадці «Униз - сміється, угору - плаче» (відгадка: відро в колодязі) «підказані» і напрям руху відра, і звуки, якими він супроводжується.

Довідка Кота Ученого

Нині відгадування загадок сприймається як цікава дитяча гра. Проте так було не завжди. У давнину до цієї справи ставилися досить-таки серйозно.

Відгомін такого ставлення простежується в народних казках, де відгадування загадок зображено як небезпечне випробування для героя.

До наших днів дійшла давньогрецька легенда про чудовисько, що сиділо на скелі біля міста Фіви і вбивало подорожніх, які не могли відгадати його загадку. Чудовисько те звалося Сфінкс. А загадка була такою: «Яка істота вранці ходить на чотирьох ногах, вдень - на двох, а ввечері - на трьох?». Чимало людей загинуло, так і не впоравшись із головоломкою потвори. Звідси, до речі, походить вислів «загадка Сфінкса» - тобто загадка, яку неможливо розгадати.

Утім, за легендою, зрештою знайшовся розумник на ім’я Едіп, котрий спромігся дати правильну відповідь. «У цій загадці, - пояснив він, - ідеться про людину». Справді: у дитинстві (вранці) людина пересувається на чотирьох кінцівках; у зрілу пору життя (вдень) - твердо стоїть на двох ногах, а в літньому віці (увечері) - мусить спиратися на ціпок (на третю «ногу»). Вислухавши Едіпа, переможене чудовисько в розпачі кинулося у прірву.

До найулюбленіших фольклорних творів належить народна пісня. Сьогодні, як і багато століть тому, вона зачаровує своєю красою і прикрашає будь-яке свято.

Словник Мудрої Сови

Народна (фольклорна) пісня - один з найдавніших різновидів усної народної творчості, у якому поєдна-■— но елементи словесного й музичного мистецтв. Народні пісні відображають побут, традиції, звичаї, важливі події з історії народу, а також його духовний світ.

Історія народної пісні сягає прадавніх часів. Ще навчаючись говорити, наші пращури вже «наспівували» окремі звуки,

пізніше - окремі слова й прості речення. Це допомагало їм спільно виконувати роботу або здійснювати обряди. Так виникли трудові й обрядові пісні. З плином часу з’явилися нові пісенні теми, які відбивали переживання й роздуми людей у різних життєвих ситуаціях.

Цінність фольклорних пісень визначається не лише художньою довершеністю, а й глибиною відтворення народного світосприйняття та характеру. Недарма кажуть, що в найкращих фольклорних піснях лунає голос безсмертної душі народу.

Літературний практикум

1.    У наведеному переліку відокремте прислів’я від приказок. Обґрунтуйте свою думку.

A.    Не копай яму іншому.

Б. Не плюй у джерело - ще воду братимеш з нього.

B.    Мудрий навчається на чужих помилках.

Г. Робити з мухи слона.

2.    Поясніть, як побудована російська загадка «Очі на рогах, а дім на спині» (відгадка: равлик).

Перевірте себе

1.    Розкрийте зміст кожної складової вислову «усна народна творчість».

2.    Чим пояснюється схожість і відмінність фольклорних творів різних народів?

3.    Дайте визначення понять «прислів’я», «приказка», «загадка», «народна пісня». Доповніть відповідь прикладами.

4. Вивчіть напам’ять по три прислів’я, приказки, загадки (на власний розсуд). Прокоментуйте свій вибір.

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1.    Яку літературу називають художньою? Наведіть приклади художніх творів.

2.    Дайте визначення поняття «фольклор». Назвіть свої улюблені фольклорні твори.

Другий рівень

1.    Чим фольклорні твори відрізняються від літературних?

2.    Чим прислів’я відрізняється від приказки?

Третій рівень

1.    Розкрийте пряме й переносне значення трьох прислів’їв або приказок, які вам подобаються.

2.    Наведіть приклади зв’язку між творами світової літератури та іншими видами мистецтва.

Четвертий рівень

1.    У чому полягає цінність світової літератури? Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами.

2.    Поясніть, чому фольклор вважається скарбницею народної мудрості. Обґрунтуйте відповідь конкретними прикладами.

Для книголюбів

1.    Подискутуйте! Нині нерідко лунає думка, що за умов подальшого розвитку науки й техніки комп’ютер повністю замінить книжку. А як гадаєте ви? Чи існує, на ваш погляд, відмінність між читанням книжки й читанням тексту, розміщеного на екрані комп’ютера? Підготуйтеся до виступу в дискусії на тему «Чи існуватиме книжка в майбутньому?».

2.    Групова робота. Завдання для першої групи. Порівняйте!

Доберіть три схожих прислів’я або приказки із фольклору різних народів. Порівняйте їх.

Завдання для другої групи. Придумайте три загадки про сучасні технічні пристрої (мобільний телефон, комп’ютер, навушники тощо). Завдання для третьої групи. Придумайте невеличку історію, до якої можна було б застосувати відоме вам прислів’я.

Теми письмових робіт

1.    «Мій друг - книжка».

2.    «Мудрість народних прислів'їв і приказок».

3.    «Скарби усної народної творчості».

Відгадка до загадки, уміщеної на с. 11: мороз.

 

Це матеріал із підручника Світова Література 5 клас Євгенія Волощук

 

Автор: admin от 5-01-2014, 22:42, Переглядів: 6804