Народна Освіта » Інформатика » 3.3. Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень

НАРОДНА ОСВІТА

3.3. Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень

1.    Як використовуються ліва та права кнопки миші під час малювання?

2.    Яке призначення додаткових панелей?

3.    Опишіть послідовність дій при створенні відрізка прямої лінії.

ІНСТРУМЕНТИ ВІЛЬНОГО МАЛЮВАННЯ

Крім уже розглянутих інструментів, для створення графічних зображень використовують й інструменти для малювання «від руки» - Олівець, Пензель, Розпилювач, Ластик. Їх називають інструментами вільного малювання і застосовують для малювання фігур довільної форми (табл. 3.4).

Інструмент

Зображення кнопки

Додаткова

панель

Призначення

інструмента

Олівець

Для малювання лінії товщиною 1 піксель

Пензель

Для малювання лінії, товщина і форма якої вибирається на додатковій панелі. Товщина лінії може бути цілим числом від 1 до 8 пікселів

Розпилювач

Для малювання з ефектом розпилення. Розміри області розпилення вибираються на додатковій панелі

Ластик

Для стирання фрагментів зображень шляхом їх перефарбування кольором фону. Розмір Ластика вибирається на додатковій панелі. Товщина може бути 4, 6, 8 або 10 пікселів

Після вибору необхідного інструмента та кольору вказівник слід установити на аркуші в потрібне місце Робочого поля вікна, натиснути ліву або праву кнопку миші та, не відпускаючи її, малювати потрібну фігуру. Щоб завершити малювання, кнопку миші потрібно відпустити.

Ви вже знаєте, що ліва кнопка миші використовується для малювання основним кольором, а права кнопка - для малювання кольором фону. Для інструмента Ластик кнопки миші використовуються іншим чином: ліва кнопка використовує колір фону, а права кнопка - для перефарбування кольором фону тих фрагментів зображення, колір яких збігається з основним кольором.

Для тих, хто хоче знати більше

Для інструмента Пензель на додатковій панелі можна встановити товщину ліній від 1 до 8 пікселів. Для встановлення більших значень потрібно вибрати інструмент Пензель і натискати клавішу Ctrl разом з клавішею + («плюс» на додатковій клавіатурі) до потрібного збільшення розміру. Натискання Ctrl разом з клавішею -(«мінус» на додатковій панелі) приводить до зменшення розміру Пензля.

ІНСТРУМЕНТИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

нути необхідність в опрацюванні його дрібних деталей. Для цього зручно змінити масштаб перегляду зображення, використовуючи інструмент Масштаб:

1.    Вибрати інструмент Масштаб на Панелі інструментів.

2.    Вибрати на додатковій панелі (рис. 3.13) множник для збільшення зображення (у 2, 6 чи 8 разів).

3.    Вибрати вказівником те місце малюнка, яке потрібно роздивитися детальніше.

Зверніть увагу, що в збільшеному масштабі стає видно, що малюнок складається з великої кількості пікселів.

Щоб повернутися в звичайний режим перегляду, потрібно вибрати інструмент Масштаб і на додатковій панелі - множник 1х.

Інструмент Масштаб

При роботі з малюнком може виник-

Інструмент Заливка

Використовується для зафарбування довільної замкненої області. Після вибору інструмента слід вибрати на Палітрі кольорів потрібний колір, установити вказівник усередині замкненої області та клацнути ліву або праву кнопку миші. Ліва кнопка використовується для зафарбування основним кольором, права кнопка - кольором фону.

Зверніть увагу, що, використовуючи інструмент Заливка, важливо стежити, щоб контур області, яка зафарбовується, був замкненим. Інакше відбудеться зафарбування і за її межами, що призведе до спотворення малюнка.

Інструмент Вибір кольорів

Іноді для малювання об’єкта потрібно використати один з тих кольорів, які вже є на малюнку, але цей колір відсутній на Палітрі кольорів або його важко визначити на око. У таких випадках потрібно скористатися інструментом Вибір кольорів. Обравши цей інструмент, необхідно

вибрати на малюнку піксель з потрібним кольором лівою або правою кнопкою миші. Колір цього пікселя буде встановлено як основний, якщо використано ліву кнопку миші, та як фоновий, якщо використано праву кнопку.

РОЗРОБКА ПЛАНУ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕННЯ

Етап 1. Аналіз композиції малюнка

1.    Уважно роздивіться об’єкт чи малюнок, який потрібно створити.

2.    Визначте:

а)    З яких графічних об’єктів він складається? Які особливості малювання цих об’єктів?

б)    Якими інструментами графічного редактора можна намалювати кожний з графічних об’єктів і у який спосіб? Який із цих способів, на вашу думку, більш доцільний?

в)    Яка композиція малюнка (тобто взаємне розміщення графічних об’єктів)? У якій послідовності їх потрібно малювати в графічному редакторі?

г)    Які кольори використовуються на малюнку? Чи достатньо кольорів основної палітри графічного редактора?

д)    Аркуш яких розмірів у графічному редакторі вам знадобиться?

Етап 2. Складання плану створення малюнка (визначення послідовності малювання графічних об’єктів зображення та способів використання потрібних інструментів)

Під час створення малюнка доцільно:

•    починати малювання з графічних об’єктів заднього плану;

•    складні об’єкти малювати частинами;

•    якщо малюєте пейзаж, то обов’язково використовуйте лінію горизонту;

•    якщо малюєте просторове зображення, то на малюнку повинна відтворюватися перспектива;

•    кольори потрібно добирати реалістичні;

•    зафарбовуючи об’єкти, потрібно враховувати затемнені та освітлені ділянки.

Етап 3. Побудова зображення в графічному редакторі

1.    Запустіть графічний редактор Paint.

2.    Установіть розміри аркуша майбутнього малюнка.

Композиція (лат. compositio - складання, зв’язування, з’єднання) -поєднання деяких елементів, які об’єднані загальним задумом і утворюють цілісне зображення.

3.    Зафарбуйте фон, намалюйте лінію горизонту (за потреби).

4.    Намалюйте окремі графічні об’єкти або частини складного графічного об’єкта.

5.    Зітріть допоміжні об’єкти, якщо їх використовували.

6.    Збережіть створений малюнок.

7.    Закрийте програму.

Працюємо з комп’ютером

Вправа 3.3.1

Вправа 3.3.2

Вправа 3.3.3

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1. Використання інструментів вільного малювання

1. Запустіть графічний редактор Paint.

квітки (табл. 3.5, Вправа 3.3.1) з ліній різного кольору. Колір малювання вибирайте на Палітрі кольорів лівою кнопкою миші. Нагадуємо, відмінити три останні операції можна командою Правка ^ Скасувати.

попереднім малюнком схожу квітку (табл. 3.5, Вправа 3.3.2) з ліній різного кольору, товщини та форми пензля. Значення властивостей ліній вибирайте на додаткових панелях і Палітрі кольорів.    _

двома попередніми квітками третю (табл. 3.5, Вправа 3.3.3), використавши різні кольори та області розпилення. Значення властивостей вибирайте на додатковій панелі та Палітрі кольорів.

Таблиця 3.5

Зразки зображень

зітріть деякі елементи (наприклад, внутрішні пелюстки). Колір фону вибирайте на Палітрі кольорів правою кнопкою миші. Використайте для стирання Ластик різного розміру, який вибирайте на додатковій панелі.

6. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем вправа 3.3.1.

2. Використання інструментів опрацювання зображень

1. Відкрийте графічне зображення, збережене у файлі вправа 3.3.2.bmp, який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.3.

2х або 6х. Уважно роздивіться перше зображення у збільшеному масштабі та з’ясуйте, чи всі лінії графічних об’єктів замкнені. Переміщуйтеся по малюнку з використанням смуги прокручування.

3.    Домалюйте незамкнені лінії з використанням відповідних інструментів потрібного кольору.

4.    Поверніться після перегляду до звичайного масштабу, вибравши інструмент Масштаб і множник 1х.

ження, використовуючи кольори на власний розсуд. Колір заливки обирайте на Палітрі кольорів.

зображення кольорами, наведеними під малюнком. Для цьо-

го виберіть інструмент Вибір кольорів, потрібний колір під малюнком, а потім - інструмент Заливка і зафарбуйте елемент малюнка.

7. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем вправа 3.3.2.

Найважливіше в цьому пункті

Під час створення графічних об’єктів можна використовувати інструменти Олівець, Пензель, Розпилювач, Ластик, які називають інструментами вільного малювання. Крім цих інструментів, також використовуються інструменти Заливка, Масштаб, Вибір кольорів.

Створюючи малюнок в графічному редакторі, слід дотримуватися такої послідовності дій: спочатку проаналізувати композицію малюнка, потім спланувати послідовність побудови окремих об’єктів зображення і намалювати зображення в графічному редакторі.

Дайте відповіді на запитання

1°. Які інструменти графічного редактора Paint зображено на рисунках?

2*. Яке призначення інструментів Олівець, Пензель, Розпилювач?

3*. Якої товщини можна намалювати лінії інструментами Олівець і Пензель?

4. Чим відрізняється використання кольорів для Ластика від інших інструментів малювання (Пензля, Олівця)?

5*. Чому при заливці фігури інколи зафарбовуються й інші області? Як виправити цю ситуацію?

6. У яких випадках використовують інструмент Вибір кольорів? Як ним користуватися?

7°. У скільки разів можна збільшити масштаб перегляду малюнка в графічному редакторі Paint? Для чого це роблять?

8*. Як, використавши інструмент Заливка, можна створити кольоровий фон малюнка?

1*. Створіть новий малюнок, написавши Олівцем імена кількох своїх друзів (табл. 3.6, Завдання 3.3.1). Використайте різні кольори. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.1.

'2 •. Намалюйте вишеньки, використавши інструмент Пензель (табл. 3.6, Завдання 3.3.2). Розфарбуйте зображення. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.2. Складіть у зошиті план побудови зображення.

3*. Створіть новий малюнок за зразком (табл. 3.6, Завдання 3.3.3), використавши інструмент Розпилювач. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.3. Складіть у зошиті план побудови зображення.

4. Відкрийте в програмі Paint зображення з файлу завдання

3.3.4.bmp,    який знаходиться в папці Розділ 3\Пункт 3.3. Знайдіть на малюнку всі трикутники та зафарбуйте їх коричневим кольором. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

f5*. Відкрийте в програмі Paint зображення з файлу завдання

3.3.5.bmp,    який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.3. Зафарбуйте зображення, використовуючи тільки кольори, наведені під малюнком. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

Таблиця 3.6

Зразки зображень

Завдання

3.3.1

Завдання

3.3.2

Завдання

3.3.3

Завдання 3.3.4

Завдання

3.3.5

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «Створення графічного зображення за поданим планом»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Намалюйте графічне зображення згідно зі зразком (рис. 3.14) за наданим планом. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем практична 3.

План створення зображення:

1.    Роздивіться наведений малюнок.

2.    Проаналізуйте композицію малюнка: які об’єкти присутні на малюнку? Якими інструментами їх будете малювати?

3.    Запустіть графічний редактор Paint.

4.    Установіть розмір аркуша 25 см на 15 см у вікні Атрибути.

5.    Намалюйте лінію горизонту інструментом Пензель.

6.    Зафарбуйте нижню частину аркуша синім кольором, а верхню - світло-блакитним, використавши інструмент Заливка.

7.    Намалюйте коричневий корабель з малиновими вітрилами, використавши інструменти Багатокутник, Лінія та Заливка.

8.    Намалюйте на небі жовте сонце з промінням, скориставшись інструментами Еліпс і Пензель.

9.    Намалюйте на морі білу піну від хвиль інструментом Розпилювач.

10.    Намалюйте на небі білу чайку інструментом Крива.

11.    Намалюйте на небі синю хмаринку, скориставшись інструментом Олівець і Заливка.

12.    Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем практична 3.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:40, Переглядів: 7972