Народна Освіта » Інформатика » 2.4. Класифікація об'єктів

НАРОДНА ОСВІТА

2.4. Класифікація об'єктів

1.    Що таке об’єкт?

2.    Чим схожі один на одного м’ячі та чим вони відрізняються один від одного?

3.    Які ви знаєте види комп’ютерів?

Класифікація об’єктів

Як ви вже знаєте, кожний об’єкт має властивості. Для вивчення об’єктів, їх відмінностей від інших об’єктів або схожості з ними, для швидкого пошуку потрібних об’єктів зручно розподіляти їх на групи.

Розглянемо об’єкти Учні 5-А класу. Серед них є хлопці та дівчата, тому їх можна розподілити на дві групи за значеннями властивості Стать. Тепер серед об’єктів однієї групи можна швидше знайти потрібний об’єкт. Об’єкти однієї групи (окремо хлопців та окремо дівчат) можна порівнювати, наприклад за рівнем їхнього фізичного розвитку, за зростом, масою, силою м’язів тощо.

А якщо розглянути об’єкти Довідкова література, якою ви часто користуєтеся під час вивчення різних шкільних предметів, то їх можна розподілити за значенням властивості Форма подання матеріалу на такі групи: енциклопедії, словники, атласи, хрестоматії.

Одні й ті самі об’єкти можна розподілити на різні групи залежно від того, за значеннями якої властивості це робити.

Так серед об’єктів Учні 5-А класу є діти 2002, 2003 і 2004 років народження, тому їх можна розподілити на три групи за значеннями властивості Рік народження (рис. 2.31). Ці самі об’єкти Учні 5-А класу можна розподілити на групи по-іншому. Наприклад, серед них є ті, хто навчається в музичній школі та хто не навчається, і тому їх можна розподілити на дві групи за значеннями властивості Навчається в музичній школі. Або якщо врахувати середній бал успішності цих учнів за 4-й клас, то їх можна розподілити, наприклад, на такі чотири групи за значеннями властивості Середній бал успішності: менше 7, від 7 до 9, від 9 до 11, більше 11.

Об’єкти Трикутники можна розподілити на три групи за значеннями властивості Кількість рівних сторін: різносторонні (рівних сторін немає), рівнобедрені (рівних сторін дві), рівносторон-ні (рівних сторін три). Ці самі об’єкти можна розподілити на інші три групи за значеннями властивості Найбільший кут: гострокутні (найбільший кут - гострий), прямокутні (найбільший кут - прямий), тупокутні (найбільший кут - тупий).

Розподіляти об’єкти на групи можна за значеннями не тільки однієї, а й кількох властивостей. У цьому випадку спочатку вибирають одну з властивостей і розподіляють об’єкти на групи за її значеннями. Потім беруть іншу властивість і розподіляють об’єкти на групи за її значеннями всередині кожної групи, що утворилися. І так далі.

Наприклад, якщо розподіляти на групи об’єкти Зошити, то спочатку це можна зробити за значеннями властивості Вид (у лінійку, у клітинку). Потім усередині кожної групи їх можна розподілити на групи за значеннями властивості Призначення (для класних робіт, для домашніх робіт, для класних і домашніх робіт, для контрольних робіт). Потім об’єкти кожної групи, що

утворилися, можна розподілити на нові групи за значеннями властивості Кількість сторінок (12, 18, 24, 36, 48, 60, 80, 96).

Розподіл об’єктів на групи за значеннями однієї або кількох властивостей називається класифікацією об’єктів (лат. classis -клас, facio - роблю).

Класифікацію об’єктів часто зручно зображати у вигляді схеми. Для об’єктів Многокутники одна зі схем класифікації виглядатиме так (рис. 2.32):

Під час проведення класифікації потрібно слідкувати за тим, щоб кожний з об’єктів обов’язково попав в одну з груп і тільки в одну. Тому неправильним є, наприклад, розподіл взуття на чоловіче, жіноче і гумове. Адже гумове взуття буває і чоловіче, і жіноче, тому об’єкт гумові чоловічі туфлі потрапить і до першої, і до третьої групи.

Чи знаєте ви, що...

Уперше в історії класифікацію об’єктів провів давньогрецький учений Арістотель (IV ст. до н. е.) (рис. 2.34). Разом зі своїми учнями він виконав величезну роботу з класифікації відомостей про світ, які на той час накопичило людство. Вони розподілили їх на групи і кожній з них дали свою назву. Так уперше з’явилися фізика, математика, логіка.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Клавіатурний тренажер

1. На початку виконання вправ зареєструйтеся. Для цього виберіть по черзі кнопки

у рядках Введіть своє прізвище та

Введіть клас, у якому ви навчаєтесь (рис. 2.35). І у списках, що відкриються, оберіть своє прізвище та клас. Виберіть ОК.

2.    Згадайте правила розміщення рук на клавіатурі.

3.    Дотримуючись вказівок до попередніх вправ з клавіатурним тренажером «ПОЛІ» (пункт 2.3), виконайте такі вправи:

1.    Введення великих літер.

2.    Введення розділових знаків і спеціальних символів.

3.    Введення тексту з використанням різних алфавітів (запитайте у вчителя, як змінювати мову введення тексту).

Звертайте увагу не стільки на швидкість, скільки на правильність введення символів. Намагайтеся використовувати для друку всі пальці рук, а не тільки вказівні, не дивитися на клавіатуру під час введення символів.

4.    Завершіть роботу з клавіатурним тренажером вибором кнопки Вийти.

Найважливіше в цьому пункті

Класифікація об’єктів - це розподіл об’єктів на групи за значеннями однієї або кількох властивостей.

Під час проведення класифікації потрібно слідкувати за тим, щоб кожний з об’єктів обов’язково потрапив в одну з груп і тільки в одну.

Одні й ті самі об’єкти можна розподіляти на різні групи, залежно від того, за значеннями якої властивості проводиться класифікація.

Дайте відповіді на запитання

1*. У чому полягає класифікація об’єктів?

2*. Для чого проводять класифікацію об’єктів?

3*. Чи можуть об’єкти однієї групи в деякій класифікації мати різні значення якої-небудь властивості? Наведіть приклади. 4*. Чи можуть об’єкти однієї групи в деякій класифікації мати різні набори властивостей? Наведіть приклади.

Виконайте завдання

1°. Наведіть приклади класифікації об’єктів.

2е. Намалюйте схему класифікації об’єктів Зошити, розглянуту в цьому пункті.

У. Визначте властивість, за значеннями якої проведено класифікацію, якщо утворилися такі групи об’єктів:

а)    футбольні м’ячі, тенісні м’ячі, баскетбольні м’ячі, регбійні м’ячі тощо;

б)    продуктові магазини, магазини промислових товарів, універсальні магазини;

в)    підручники для 5-го класу, підручники для 6-го класу, підручники для 7-го класу тощо;

г)    оповідання, повісті, романи;

\    О    •

д)    портрети, натюрморти, пейзажі тощо;

е)    ноутбуки, нетбуки, планшети, комунікатори.

4*. Під час класифікації за значенням якої властивості можуть потрапити до однієї групи такі об’єкти:

а)    Київ, Москва, Варшава; в) огірок, ялинка, трава?

б)    літак, птах, метелик;

5*. Виконайте класифікацію вказаних об’єктів за значеннями вказаних властивостей:

а)    взуття - за призначенням;

б)    музичні твори - за жанрами;

в)    магазини - за видами наявних товарів;

г)    музеї - за характером колекції;

д)    літаки - за призначенням;

е*) легкові автомобілі - за фірмою-виробником, маркою, об’ємом двигуна; є*) літературні твори - за формою, змістом, авторами. Намалюйте схеми для кожної із цих класифікацій.

6*. Виконайте класифікацію об’єктів:

а)    олівці;

б)    годинники; fB) учні школи;

г)    місяці року;

д)    іменники;

е)    твори мистецтва.

7*.Поясніть, чи можуть у результаті класифікації утворитися такі групи об’єктів:

а)    спортивне взуття, літнє взуття, зимове взуття;

б)    чоловіки, жінки, діти;

в)    люди, які відвідують кінотеатри, і люди, які відвідують театри;

д)    речення розповідні та спонукальні;

е)    іменники чоловічого роду, жіночого роду, середнього роду. 8*. У кожному з наведених прикладів указано чотири об’єкти. Три

з них увійшли до однієї групи в деякій класифікації, а один об’єкт - зайвий. Укажіть, за якою властивістю виконувалася класифікація в кожному прикладі та який об’єкт зайвий:

а)    Дніпро, Південний Буг, Амазонка, Ворскла;

б)    Хмельницький, Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг;

в)    Україна, Росія, Болгарія, США;

г)    стіл, диван, вікно, шафа.

Придумайте самі аналогічні приклади.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:32, Переглядів: 6096