Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Словничок термінів до предмету трудове навчання 5 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Словничок термінів до предмету трудове навчання 5 клас

Безпека праці — умови праці, за яких ніщо не загрожує життю людини.

Бренд (з англ. brand — товарний знак) — комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію, особистість.

Виробнича санітарія — заходи, спрямовані на поліпшення умов праці під час виготовлення виробів, додержання чистоти навколишнього середовища.

ЕХР (від англ. expire — закінчуватися) — строк закінчення придатності.

Інструкційна карта — документ, який містить послідовність, операцій виготовлення виробу, поопераційні ескізи, необхідні інструменти, пристосування та матеріали.

Логотип — оригінальне зображення повного або скороченого найменування організації, фірми тощо.

Модифіковані целюлозні волокна — це волокна, які зазнали змін, у результаті яких з’явилися нові ознаки, властивості.

Обладнання, устаткування — сукупність механізмів, приладів, пристроїв, пристосувань, оснащення, необхідних для виготовлення виробів.

Особиста гігієна — дотримання вимог, спрямованих на підтримання здоров’я людини.

Поточний метод — це такий метод виробництва, за якого всі операції обробки і складання виробів закріплені за певним обладнанням і робочими місцями в порядку технологічної послідовності виконання операцій.

Пристосування — предмет, за допомогою якого спрощується або полегшується процес виготовлення виробів.

Пристрій — прилад або механізм, за допомогою яких виконується або полегшується процес виготовлення виробів.

Продукт — корисна річ, предмет, виріб, який є результатом людської праці.

Професія — вид занять, трудової діяльності, що потребує певних знань і вмінь.

Робоче місце — певна ділянка у приміщенні, стіл, парта з відповідним обладнанням, інструментами й матеріалами.

Техніка — сукупність засобів і знарядь праці, які застосовують у процесі виготовлення виробів.

Технологічний процес — це комплекс операцій з виготовлення виробу. Поділяється на технологічні операції.

Технологічна операція — це частина технологічного процесу, яку виконує один або група працівників на одному робочому місці й над одним предметом праці. Зміна хоча б однієї з ознак свідчить про завершення однієї операції й початок іншої або про завершення роботи.

Трудовий прийом — це певна сукупність трудових дій і рухів працівника з незмінними предметами і засобами праці, які людина послідовно виконує з певним цільовим призначенням.

Шеврон — нашивка з галуна на рукаві форменого одягу.

Шкільна навчальна майстерня — приміщення з обладнанням та інструментами, необхідними для обробки матеріалів та виготовлення виробів.

Автор: admin от 23-11-2013, 16:02, Переглядів: 1885