Українська мова » Страница 12 » Народна Освіта

7.2.3 Числівник

Автор: admin от 31-07-2014, 14:08, переглянуло: 3726

Числівник — це повнозначна частина мови, яка відповідає на питання скільки? котрий? і позначає точну (визначену) або приблизну (неозначену) кількість предметів, дій і порядок предметів або дій при лічбі, виражаючи це значення в словозмінних категоріях відмінка й частково роду та числа.

Категорія: Українська мова

 


7.2.2 Прикметник

Автор: admin от 31-07-2014, 13:38, переглянуло: 2900

Прикметник — це повнозначна самостійна частина мови, яка відповідає на питання який? чий? котрий? і позначає статичну ознаку предмета безпосередньо (білий) або через його відношення до інших предметів (міський — стосується міста, батьків — належить батькові), виражаючи її в словозмінних категоріях роду, числа й відмінка, залежних від іменника.

Категорія: Українська мова

 


7.2.1. Іменник

Автор: admin от 23-07-2014, 17:16, переглянуло: 6270

Іменник — повнозначна самостійна частина мови, яка відповідає на питання хто? що? й має граматичне значення предметності, виражаючи його в незалежних граматичних категоріях роду, числа й відмінка.

Граматичні значення іменників Іменники мають граматичні значення роду, числа, відмінка.

Категорія: Українська мова

 


7.1 Морфологія. Загальні підстави виділення частин мови

Автор: admin от 23-07-2014, 15:50, переглянуло: 3799

Морфологія (від гр. morphe — форма, частина, logos — слово, учення) — це: 1) розділ мовознавства, що вивчає форми слова (словозміну й формотворення); 2) будова мови відповідно до розподілу слів за частинами мови. Усі слова з морфологічного погляду на підставі певних ознак відносяться до якоїсь частини мови.

Категорія: Українська мова

 


б.З. Системні відношення у фразеології

Автор: admin от 23-07-2014, 15:41, переглянуло: 1551

Як і лексичні одиниці (слова), ФО утворюють цілісну систему, у якій між окремими ФО виникають певні зв’язки за значенням або за формою.

Категорія: Українська мова

 


6.2. Класифікації фразеологічних одиниць

Автор: admin от 23-07-2014, 15:39, переглянуло: 1552

У результаті різноаспектного вивчення з’являється можливість класифікувати ФО в різні групи відповідно до низки принципів.

За семантичним принципом (характером смислової злитості слів-компонен-тів у складі) ФО поділяються на:

•    фразеологічні зрощення — непохідні й немотивовані із сучасного погляду сполуки, значення яких не випливає зі значень слів, що до них увіходять: бити байдики («нічого не робити»);

Категорія: Українська мова

 


6.1. Типи фразеологічних одиниць

Автор: admin от 23-07-2014, 15:37, переглянуло: 1833

Ідіома - функціонально еквівалентний слову усталений вислів словосполучного типу, що цілісно виражає значення, яке не виводиться із суми значень слів-компонентів. Не може бути перекладений іншою мовою, оскільки має національну специфіку

Категорія: Українська мова

 


6. Фразеологія

Автор: admin от 23-07-2014, 15:36, переглянуло: 1530

Фразеологія (від гр. phrasis — вислів і logos — поняття, учення,) — це 1) розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови; 2) фразеологічний склад мови; сукупність усіх фразеологізмів.

Категорія: Українська мова

 


5.5 Українська лексика з погляду стилістичної маркованості

Автор: admin от 23-07-2014, 15:33, переглянуло: 2261

Терміни (від лат. terminus — рубіж, межа) — слова або словосполучення, що “означають поняття певної галузі науки, техніки тощо. Специфічними ознаками термінів, на відміну від звичайних загальновживаних слів, є: системність; наявність іефініції (чіткого визначення); тенденція до однозначності щонайменше в межах певної галузі знань; стилістична нейтральність; точність значення; висока інформативність.

Категорія: Українська мова

 


5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

Автор: admin от 23-07-2014, 15:30, переглянуло: 1805

Поділ лексики з погляду сфер її вживання ґрунтується на вивченні слів на певному історичному етапі. Відповідно до цього аспекту в лексичній системі виділяють такі шари слів:

загальновживана

лексика

спеціальна лексика, у межах якої виділяють

діалектизми

жаргонізми,

арготизми

професіоналізми,

терміни

Категорія: Українська мова