Українська мова » Страница 12 » Народна Освіта

10. Стилістика

Автор: admin от 6-08-2014, 12:54, переглянуло: 1854

Стилістика (від лат. stilus — паличка для письма) — розділ мово-знавства, що вивчає мову з погляду її функціонування в текстах різних сфер суспільного й приватного життя крізь призму стилів і притаманних їм мовних засобів.

Слово «стиль» має багато значень, наприклад, прийнято говорити про стилі в мистецтві, культурі, про стиль оформлення інтер’єру, про стиль одягання людини...

Категорія: Українська мова

 


9. Лінгвістика тексту

Автор: admin от 6-08-2014, 11:19, переглянуло: 1776

Лінгвістика тексту — розділ мовознавства, що вивчає правила побудови зв'язного мовлення, типи мовлення, різновиди мовленнєвих творів, структурні компоненти тексту (речення, абзаци та ін.) та засоби зв'язку між ними, мовні норми текстів у різних функціональних стилях тощо.

Категорія: Українська мова

 


8.5. Пунктуаційні знаки

Автор: admin от 6-08-2014, 11:15, переглянуло: 1885

Пунктуація — це система розділових знаків, що використовуються в писемній мові, а також система правил, які регламентують уживання розділових знаків (розставляння їх у реченні, тексті). За допомогою пунктуації здійснюється структурне й смислове членування написаного на значущі частини, що дозволяє сприйняти зміст відповідно до задуму автора.

Категорія: Українська мова

 


8.4 Способи передачі на письмі чужого мовлення (пряма та непряма мова)

Автор: admin от 6-08-2014, 11:05, переглянуло: 4553

Пряма мова — це дослівно відтворене чуже висловлювання, яке зазвичай супроводжується словами автора, де зазначається, ким, коли та за яких умов її вимовлено.

Категорія: Українська мова

 


8.3. Складне синтаксичне ціле й абзац

Автор: admin от 6-08-2014, 10:43, переглянуло: 1519

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), надфразова єдність (Н£) — кілька речень, об'єднаних за змістом і граматично (міжфразовими зв'язками й засобами), що становлять невелике закінчене повідомлення.

Категорія: Українська мова

 


8.1 Синтаксис, пунктуація: словосполучення й речення

Автор: admin от 4-08-2014, 00:08, переглянуло: 13362

Синтаксис — розділ граматики, що вивчає словосполучення та речення, їх будову, типи й об'єднання в надфразні одиниці, роль і значення частин мови та граматичних форм у реченні; сукупність правил творення словосполучень, речень і тексту. Основне завдання синтаксису — вивчення синтаксичних зв'язків (сурядного й підрядного) й утворюваних на їх основі одиниць — словосполучень і речень.

Категорія: Українська мова

 


7.4. Службові частини мови

Автор: admin от 3-08-2014, 23:51, переглянуло: 7759

Сполучник — це службова частина мови, призначена для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники не змінюються, не мають лексичного значення, не є членами речень, не відповідають на питання. За будовою сполучники поділяються на: прості (і, й, та, а, але, чи, бо, як, копи, хоч), складні (якби, щоб, зате, немов, нібито), складені (тому що, для того щоб, дарма що).

Категорія: Українська мова

 


7.3. Вигук як особлива частина мови

Автор: admin от 3-08-2014, 23:44, переглянуло: 1812

Вигук — це особлива незмінна частинами мови, яка не називаючи нічого, служить для вираження почуттів, емоцій, волевиявлення.

Категорія: Українська мова

 


7.2.6. Прислівник

Автор: admin от 3-08-2014, 23:39, переглянуло: 2239

Прислівник — це повнозначна частина мови, що відповідає на питання як? де? куди? навіщо? чому? з якою метою? та ін. і називає статичну ознаку (дії (йти швидко), ознаку іншої ознаки (надзвичайно легко, зовсім легкий), ознаку предмета (прогулянка пішки)), виражаючи її незмінюваними формами.

Категорія: Українська мова

 


7.2.5 Дієслово

Автор: admin от 2-08-2014, 17:02, переглянуло: 3729

Дієслово — це самостійна частина мови, яка відповідає на питання що робити? що зробити? й називає дію чи стан, виражає це значення в категоріях виду, способу, часу, особи, стану (у минулому часі й умовному способі ще й категорією роду).

Категорія: Українська мова