Хімія » Страница 6 » Народна Освіта

Урок 8. Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

Автор: admin от 20-01-2017, 23:53, переглянуло: 1378

Мета: навчитися застосовувати теоретичні знання про основні способи розділення сумішей в процесі очищення забрудненої кухонної солі; сформувати навички поводження з хімічними речовинами і нескладним хімічним обладнанням; формувати навички робити висновки за результатами роботи.

Категорія: Хімія

 


Урок 7. Методи розділення сумішей

Автор: admin от 20-01-2017, 23:51, переглянуло: 1544

Мета: навчитися застосовувати теоретичні знання про основні способи розділення сумішей в процесі очищення забрудненої кухонної солі; сформувати навички поводження з хімічними речовинами і нескладним хімічним обладнанням; формувати навички робити висновки за результатами роботи.

Категорія: Хімія

 


Урок 6. Чисті речовини і суміші

Автор: admin от 20-01-2017, 23:47, переглянуло: 1255

Мета: закріпити уявлення про чисті речовини і суміші, їх подібність та відмінність. Розглянути основні способи розділення сумішей; сформувати навички відрізняти суміші від чистих речовин.

Категорія: Хімія

 


Урок 5. Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини: спостереження й експеримент у хімії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:46, переглянуло: 4131

Мета: сформувати поняття «тіло», «матеріал», «речовина» та навчити їх розрізняти; показати, що кожна речовина має свої властивості; навчити описувати речовини за їхніми фізичними властивостями та визначати речовини за їхніми властивостями.

Категорія: Хімія

 


Урок 4. Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я

Автор: admin от 20-01-2017, 23:40, переглянуло: 1288

Мета: закріпити знання правил безпеки при роботі в кабінеті хімії;
сформувати навички поводження з нагрівальними приладами та хімічним посудом; ознайомити учнів з будовою полум’я.

Категорія: Хімія

 


Урок 3. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила безпеки під час роботи в лабораторії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:37, переглянуло: 621

Мета: ознайомити учнів з правилами безпеки, з правилами користування найпоширенішим хімічним обладнанням, рідкими, твердими та газуватими речовинами; з правилами надання першої медичної допомоги при потраплянні їдких речовин на шкіру, в очі та дихальні шляхи; навчити учнів виконувати найпростіші операції під час виконання хімічних експериментів.

Категорія: Хімія

 


Урок 2. Короткі відомості з історії хімії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:32, переглянуло: 2133

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку хімії як науки; розглянути значення основних етапів розвитку хімії у її становленні як науки; навести гіпотези походження слова «хімія»;

Категорія: Хімія

 


Урок 16. Розв’язування задач

Автор: admin от 21-01-2017, 00:15, переглянуло: 1612

Мета: узагальнити та систематизувати знання про хімічні формули, про якісний та кількісний склад речовин; розвивати навички розв’язання задач з використанням масової частки елемента в речовині; ознайомити зі способами визначення формул речовин за даними про масові частки елементів (за бажанням учителя).

Категорія: Хімія

 


Урок 15. Масова частка елемента в складній речовині

Автор: admin от 21-01-2017, 00:13, переглянуло: 2114

Мета: сформувати поняття про масову частку хімічного елемента в складній речовині; навчити обчислювати масову частку елемента в сполуці та масу елемента в певній масі сполуки за його масовою часткою.

Категорія: Хімія

 


Урок 14. Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Автор: admin от 21-01-2017, 00:10, переглянуло: 1386

Мета: сформувати поняття про відносну молекулярну та відносну формульну маси; навчити обчислювати відносну молекулярну та відносну формульну маси.

Категорія: Хімія