Материалы за 11.04.2013 » Народна Освіта


Народна Освіта » Материалы за 11.04.2013


Формування органів у зародка. Явище взаємодії частин зародка

Автор: admin от 11-04-2013, 18:33, переглянуло: 15875

Нервова трубка починає утворюватися після закладання мезодерми. З ектодерми формується нервом пластинка: її бічні краї загинаються та з’єднуються в нервову трубку, яка оточує заповнену рідиною порожнину нервової системи. Особливі біологічно активні речовини визначають, ml саме з кінців нервової трубки розвинеться в головний миим. Ектодерма над нервовою трубкою зростається і дає початок епітелію шкіри.

У ланцетників відсутній головний мовок; всрвом грубка в дорослих тварин лише дещо розширена в передньому кіявр тіла. У зародків хребет­них передній кінець нервової трубки ділиться на п’ять первинних ямкових пухирів, які відповідають певним відділим гвломгв мозку. В обидва боки від зародка проміжного мозку видуваються очні пухир», з яких роз­виваються очі.

Категорія: Біологія

 


Індивідуальний розвиток організмів. Запліднення у різних груп мікроорганізмів

Автор: admin от 11-04-2013, 18:20, переглянуло: 19942

Запліднення у тварин буває зовнішнім і внутрішнім. За зовнішнього запліднення статеві клітини зливаються поза статевимв органами, пере­важно в навколишньому середовищі. Воно характерне для більшості вод­них видів (багатощетинкові черви, двостулкові молюски, річкові раки, голкошкірі, ланцетники, більшість кісткових риб і земноводних) (мал. 19-1) і деяких наземних чи ґрунтових тварин (наприклад, дощових червів). Це пов’язане з тим, що поза організмом на статеві клітини несприятливо впливають різні екологічні фактори (висока чи низька температура, пересихання, ультрафіолетові промені тощо).

Категорія: Біологія

 


Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія

Автор: admin от 11-04-2013, 17:53, переглянуло: 46789

Можливість отримання великої кількості вихідного матеріалу дозво­ляє використовувати в селекції рослин різні форми штучного добору (як масовий, так і індивідуальний). У селекції рослин застосовують різні фор­ми гібридизації: споріднену, неспоріднену, міжвидову. Міжвидові гібриди рослин часто безплідні, проте їх розмножують вегетативним шляхом або долають безпліддя, подвоюючи число хромосом. Зокрема, створені гібри­ди пшениці й пирію, які відрізняються високою продуктивністю (до 300- 450 ц зеленої маси з гектара) і стійкістю до полягвния; пшениці та жита; плодово-ягідних культур (наприклад, малини та ожини, сливи та терену).

Категорія: Біологія

 


Завдання та методи счасної селекції

Автор: admin от 11-04-2013, 17:37, переглянуло: 14227

Селекція (від лат. селекціо - вибір, добір) - наука про теоретичні основи і методи створення нових і поліпшення існуючих сортів рослин, порід тва­рин і штамів мікроорганізмів, пристосованих до сучасних вимог сільського господарства і промисловості.

Теоретичними основами селекції слугують результати генетичних до­сліджень і вчення про штучний добір. Для досягнення ефективних резуль­татів селекціонер повинен бути добре обізнаним також з особливостями розмноження, індивідуального розвитку та процесів життєдіяльності ви­дів, з якими він працює.

Категорія: Біологія

 


Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика

Автор: admin от 11-04-2013, 17:20, переглянуло: 19651

Формування фенотипу - генетично визначений процес, який залежить від умов середовища життя. Особливості фенотипу визначають взаємодія алельних (повне та неповне домінування, проміжний характер успад­кування) та неалельних (епістаз, комплементарність, полімерія) генів та їхня множинна дія.

Категорія: Біологія